19.08.10 09:10
Hei!Jeg har et spørsmål. Hvordan kan jeg oversette setningen Han sjekket om sikkerhetslåsen fortsatt var slått for. Sikkerhetslås kjenner jeg til, men verbet slå for kan jeg ikke komme på. Betyder det kanskje at han sjekket om det var låst? Takk skal dere ha for hjelpen!

19.08.10 10:14
Er prüfte nach ob das Sicherheitsschloss noch
abgeschlossen war. " Slå for " in Verbindung mit Türsperrren.
En slå : ein Riegel
sette slåen for døren : den Riegel vorschieben