10.08.10 09:17
God morgen, hvordan ville man si "gerechtfertigt" som i "dieser Eindruck ist gerechtfertigt" si på norsk? Takk takk

10.08.10 11:20
gerechtfertigt = berettigt

10.08.10 11:32, Staslin no
berettiget

10.08.10 21:03
Achso, danke. Vom Wörterbuch her dachte ich eher, "berettiget" ginge in die Richtung "berechtigt, autorisiert". Danke euch :)

11.08.10 01:40
Hvis vi sier "berettiget til" så får det mer av den betydningen du først tenkte på.

Eksempler:
"Direktoratet var ikke berettiget til å fatte en beslutning av denne typen, fordi den var klart unntatt i departementets vedtak om å delegere myndigheten til direktoratet."
"I henhold til avtalen er ikke kjøperen berettiget til å kreve prisavslag før selgeren har fått sjansen til å utbedre feil."