05.08.10 15:00
Hei,
jemanden von einer Sache ablenken, welche Präposition kommt da? distrahere noen fra saken?
Danke

05.08.10 16:57
Det kommer litt an på hvilken situasjon du eksakt mener her.
Snakker du om en midlertidig distraksjon, eller at man på mer permanent basis får noen som tidligere har vært involvert i eller vist interesse for en sak til å oppgi interessen?

Distrahert brukes normalt alene, eventuelt sammen med en årsak til distraksjonen, men ikke direkte sammen med det saksforholdet som distraksjonen er knyttet til. Koblingen til saksforholdet må gis en beskrivelse ved siden av.

Eksempler:

Oppmerksomheten hans (på saken / om temaet) ble distrahert (på grunn) av vepsen som surret rundt.

Han ble fullstendig distrahert av det alternative forslaget som ble fremlagt, og mistet deretter fokus på hovedsaken for alltid.

Hans oppmerksomhet om temaet ble fullstendig avledet på grunn av den dramatiske meldingen han fikk da han gikk inn i møtet.

Man fikk omsider ledet han vekk fra temaet ved å presentere ham for N.N.

Akel (N)

05.08.10 18:49
hei, jeg er ikke den som stilte spørsmålet, men jeg synes det er en liten misforståelse:

X von Y ablenken = X får ikke gjort Y.

dvs. Y er ikke årsak til distraksjonen, men det som blir distrahert ... (av? fra? dette er spørsmålet, selv vet jeg det ikke heller).

05.08.10 18:53
litt tillegg:

hvis man sier "X wird abgelenkt von Y" så kan de selvfølgelig betyr at X blir distrahert pga. Y, men det er normalt bruk av passiv.

05.08.10 18:58
det slo meg nettopp at "distraksjon" er ikke "ablenkung", men det mente jeg i hvert fall...

05.08.10 19:02, Mestermann no
Den vanlige bruken av ordet er nok som Akel redegjør; vi sier vanligvis at noe distraherer en, eller at man blir distrahert
av noe - en tredje komponent i situasjonen - f.eks. "barna distraherte ham", "han ble distrahert av barna".

Å si at man ble distrahert fra arbeidet forekommer nok, men sjelden.

05.08.10 19:06
Hvordan ville man uttrykke det vanligvis?

05.08.10 19:31
Hvis du skal bruke distrahere blir det f.eks.

"Han ble distrahert i arbeidet sitt av den nye, vakre kollegaen." ("I" betyr her "under utførelsen av", og det er implisitt at det er arbeidet som han kobler litt løs fra),

Alternativt må man si noe slik som, (jf. ovenfor):

"Oppmerksomheten ble ledet vekk/bort fra arbeidet på grunn av den nye vakre, kollegaen"
eller
"Oppmerksomheten om arbeidet ble avledet(/distrahert) av den nye vakre, kollegaen"

Akel (N)

05.08.10 19:39
Tusen takk til dere!