30.06.10 02:10
Stichwörter: forbindelse, forbund, forbundethet, forbundne, samhørighet, Verbindung, Verbundenheit
Hva er forskjellen mellom Verbindung og Verbundenheit?

Akel (N)

30.06.10 02:32, Mestermann no
Verbindung er forbindelse, Verbundenheit er "forbundethet" i betydningen "å være forbundet" eller ganske enkelt
"forbund" eller "samhørighet". Det brukes ofte i litt arkaiske, faste vendinger:

Eksempler: "Die historische Verbundenheit Norwegens mit Grossbritannien", "die emotionale Verbundenheit zwischen
dem Kinde und der Mutter".

Du finner det også fremdeles av og til som dyptfølt, men formalistisk sluttord til hilsen: "In tiefster Verbundenheit,
Ihr..." Dette blir da analogt til hvordan vi på norsk inntil for en generasjon eller to siden på slutten av et brev kunne
lese: "Deres dypt forbundne..." På kondolansehilsener er det fremdeles svært vanlig: "In tiefer Verbundenheit".

30.06.10 15:21
Takk, Mestermann,

Men ut fra ditt eksempel "die emotionale Verbundenheit zwischen dem Kinde und der Mutter", ville jeg tenke at tilhørighet også kunne brukes som en forklaring/oversettelse.

Akel (N)

30.06.10 15:44
- eller kanskje tilknytning?

Akel (N)

30.06.10 17:12, Mestermann no
Ja, det passer også fint.