30.06.10 01:57
Stichwörter: Einstimmung, inntoning
Hvilket norsk ord passer best for "Einstimmung" i tilknytning til mellommenneskelige relasjoner og følelser?

Takk!

Aekl (N)

30.06.10 02:41, Mestermann no
Det tror jeg ikke man kan oversette sånn helt 1:1, men må variere alt etter situasjonen. Kan du gi noen eksempler?

30.06.10 09:52, Geissler de
Jeg tror ikke man kan bruke Einstimmung i denne forbindelsen. Det som finnes er
"Übereinstimmung", og det er jo det samme som norsk "overensstemmelse".
"Einstimmung" brues derimot for å uttrykke at noen forbereder seg følelsesmessig på noe
forestående:
Zur Einstimmung auf die WM sahen wir uns den Film "Deutschland - Ein Sommermärchen" an.

30.06.10 19:08
Jeg gjengir et sitat hvor Einstimmung er brukt:

"Sie sind das Ergebnis eines fast vollkommen unbewussten Prozesses, den man als emotionale Einstimmung bezeichnet. Unser gesamter Körper - nicht nur unser Gehirn - stimmt unsere Gefühle automatisch auf die Menschen ab, die wir Liebe."

Akel (N)

01.07.10 03:22, Mestermann no
Her er det antagelig tale om et etablert begrep i psykologien, som det sikkert finnes et norsk ord for. Det engelske er,
tror jeg, attunement. Jeg tror, men er ikke sikker på, at det norske ordet er det langt mindre vakre "emosjonell smitte".
Iallfall er det et beslektet begrep. Men her kan kanskje noen med fagkunnskap hjelpe?

01.07.10 19:52
Til orientering for andre har jeg i dag brakt i erfaring at i norsk psykologisk fagmiljø brkes ordet inntoning for dette.

Ordet er imidlertid nokså uforståelig for menigmann som ikke tilhøer dette fagmiljøet. Jeg tenker selv at "å komme/være/innstille seg på den samme (følelsesmessige) bølgelengden" muligens kan fungere som en oversettelse/forklaring.

Akel (N)