24.06.10 20:45
Stichwörter: sjølfolket, sjølingen, sjølmannen
På trøndersk har man et uttrykk som man bruker om sin far: "Sjølingen" (uttale: Schølingen). Hva kommer egentlig dette uttrykket av og finnes det noe liknende på tysk?

Mange takk for svar!

24.06.10 20:53
...hva slags betydning har dette uttrykket?

24.06.10 21:06, Staslin no
Kanskje det kommer av "han far sjøl" (annet uttrykk for far)?

24.06.10 21:11
Staslin er inne på noe. Eventuelt kan man si: "Sjølen" (uttale: Schølen). Har man noe slikt uttrykk på tysk?

24.06.10 21:13, Mestermann no
Det finnes flere varianter av uttrykket, på flere dialekter, for eksempel "han sjøle" eller "han sjøl", "ho sjøla" (om
kvinner), eller "han far sjøl". Betydningen kommer, såvidt jeg vet, opprinnelig av "sjølmannen", altså selve eieren av
gården, han som selv sitter på gården. Det er temmelig synonymt med "husbonden".

"Sjølfolket" er betegnelsen på husbondfamilien, eierfamilien på gården, og det brukes gjerne om eldste generasjon,
dersom det er flere generasjoner på gården. Med "sjølingen" eller "sjølmannen" betegnes altså gårdens eier,
eldstemann, "far i huset", "han far sjøl i stua." I overført betydning er det gått over til å betegne ens far, særlig hvis
denne er et stykke opp i årene, og man selv er voksen.

Men hva man skal kalle sjølingen på tysk? Kanskje finnes det et lignende, ruralt dialektord man kan bruke?

24.06.10 21:25
@Mestermann: Takk, skal du ha for en informativ kommentar.

24.06.10 21:32, Daggi de
Ein paar Versuche nach dieser Erklärung:
Oberhaupt (der Familie)
oder vielleicht auch Herr des Hauses oder Senior,
wobei ich finde, das Erste ist am Treffendsten.
Aber ich rate nur. Vielleicht weiß ein anderer es besser oder es bringt jemanden auf den richtigen Gedanken. ;-) grins

25.06.10 08:31
evt. Gutsherr

25.06.10 08:41, Mestermann no
Nein, Gutsher wäre godseier. Das wäre was anderes.