24.06.10 16:09
Vet noen ordet for "slippcontainere" på tysk? Det betegner containere som ble sluppet fra fly under 2. verdenskrig. De inneholdt våpen og annet utstyr.

De sendte også "særmeldinger", dvs kode-meldinger for å avtale hvor de skulle slippe containerne. Hvordan kan jeg oversette "særmeldinger".

Driver stadig med denne oversettelsen om hjemmefronten =) Mange vanskelige uttrykk! Takk for all hjelp så langt!

Line Merethe

24.06.10 16:50
slippcontainer(e): Abwurfbehälter (funnet ved hjelp av Google, men er ganske sikker på at det passer)

Hilsen W. <de>

24.06.10 21:25, Mestermann no
Særmeldingene, som ble gitt over BBCs sendinger på norsk, var kodifiserte meldinger til motstandsfolk hjemme i
Norge. "Katten har ni liv" kunne bety at en bestemt aksjon skulle settes ut i livet som avtalt, eller avlyses. Det ble lest
en rekke slike meldinger i hver sending, og de fleste var ikke rettet til noen, men skulle kamuflere de virkelige i
mengden.

Jeg forklarer alt dette for at de tysktalende her inne skal forstå hva en særmelding var for noe, og derfor lettere kan
hjelpe.

Jeg vet nemlig ikke hva man skal kalle dette på tysk, "Sondermeldung" er den direkte oversettelsen, men det betyr i
krigssammenheng noe helt annet på tysk! Er det noen morsmålsfolk her som har noen gode ideer?

24.06.10 21:53
Kan jeg skrive noe slikt?
„Slipp“("Abwurf") wurde mit Sondermeldungen per Rundfunk aus London angekündigt. Sie waren kurze Sätze, die man deuten musste. Der Absender und der Empfänger hatten sie im Voraus verabredet.
LM

24.06.10 23:32
"særmeldinger" = verschlüsselte Meldungen?

25.06.10 01:03, Mestermann no
Du bør ikke bruke uttrykket "Sondermeldung", fordi det ordet i tysk radio under krigen ble brukt for å kunngjøre
nyheter fra fronten, sogar med en liten fanfare (Sondermeldungsfanfare).

Verschlüsselte Meldungen er bedre, kanskje kan du skrive det slik:

...wurde mit verschlüsselten Meldungen ("særmeldinger") im norwegischen Rundfunkprogramm der BBC aus London
angekündigt. Es waren kurze, scheinbar sinnlose Sätze, die nur die richtigen Empfänger im Widerstand zu deuten
wussten.

25.06.10 04:20
neutraler kann man sagen: Extrameldung

25.06.10 06:35
:) sagt man dann "extramelding" ?

25.06.10 08:42, Mestermann no
Das klingt in meinen Ohren nicht gut. Zu fröhlich.

26.06.10 11:18
(Bare en liten korreksjon til Mestermann: Særmeldingene fra London var ikke "kodifiserte", men derimot "kodete". "Kodifisering" betyr at man fastsetter noen regler i form av et lovverk.)

Akel (N)