19.06.10 12:09
Hei! Jeg oversetter en tekst om hjemmefronten til tysk, men den norske teksten er så dårlig formulert, så jeg har virkelig problemer.
Kan noen hjelpe meg å oversette:
Dette er en granathylse fra 28 cm jernbanekanon som fra 1944 var plassert ved Knatterud.

Line Merethe

19.06.10 12:44, Geissler de
(Dies ist eine) Granatenhülse von einem 28-cm-Eisenbahngeschütz, das seit 1944 bei Knatterud
stationiert war.

Jeg kjenner ikke til konteksten, men dersom teksten er en beskrivelse av et bilde eller en
lapp som forklarer et utstillingsobjekt, ville man nok utelatt det som jeg har skrevet i
parentes.

19.06.10 13:20
Ja, det stemmer; beskrivelse av innhold i en monter, men beskrivelsen henger ikke på monteren. Den er i en liten brosjyre som man bærer med seg.
Kommer nok med flere setninger etterhvert. =)
Tusen takk!

Stemmer det forresten at slike montere kalles Vitrine på tysk? Og at en slik brosjyre kalles Faltblatt? Eller betegner Faltblatt bare brosjyrer som er foldet?

Line Merethe

19.06.10 22:21, Geissler de
Vitrine er helt riktig.
Når det gjelder Faltblatt, så ville jeg egentlig forventet at brosjyren er foldet, men jeg
er ingen ekspert på det området. Dersom det bare var et A4-ark hadde jeg kanskje kalt det
for "Info(rmations)blatt" eller "Handzettel".