15.06.10 19:26
jeg er ikke sikker på at hva jeg skal gjøre i fremtiden, men jeg vil gjerne jobbe med...
hva blir dette på tysk?
takk!

15.06.10 19:46
Ich bin nicht sicher was ich in der Zukunft tun soll,aber ich würde gerne mit__arbeiten.
Men hvis du vil "als etwas arbeiten", du må skrive:
Ich bin nicht sicher was ich in der Zukunft tun soll,aber ich würde gerne als__arbeiten.

15.06.10 20:15
eller: aber ich würde gerne im Bereich X arbeiten.

Det kommer an på hva du vil jobbe med...

15.06.10 22:58
takk for svar !