10.06.10 17:29, annekmo
Hei

Hat Ihnen der Arbeitgeber eine Verlängerung der Kündigungfrist angeboten?

Takk paa forhaand!

10.06.10 18:47
Kan du ikke snart prøve å oversette litt selv først?

10.06.10 19:34, annekmo
Beklager - Dokumentet inneholder litt vanskelig tysk for meg, jeg skjönner en del av ordene, men ikke alt. Det er et viktig söknadsdokument som skal leveres i morgen. Det var for all del ikke meningen aa utnytte noen her, bare en önske om litt hjelp!

10.06.10 19:37, annekmo
Du trenger vel heller ikke aa svare dersom du ikke önsker aa hjelpe!

11.06.10 00:45, Mestermann no
Hei, annekmo, hvis du ser på reglene for forumet, så står det klart og tydelig at den som spør, skal prøve selv først.

Dette er fordi vi ikke skal være en slags oversetterautomat; det sklir fort ut. Hvis du slår opp de tre substantivene i
setningen, samt verbet, så burde du faktisk kunne forstå meningen helt på egenhånd. Hvis du er norsk, så bør ikke de
to første substantivene by på noen vanskeligheter å forstå, da de er nesten helt identiske med de norske ordene.

11.06.10 11:55, annekmo
Hei Mestermann,

Takk for tilbakemeldingen. Jeg forstaar godt at dere ikke skal väre en oversetterautomat. Min tanke var ikke aa utnytte noen her fordi jeg angiveligvis ikke gidder aa oversette teksten selv. Problemet var ikke at jeg ikke kunne oversette noen av ordene, men om jeg hadde forstaatt spörsmaalet riktig. Jeg kunne ha forklart her paa forumet hva jeg trodde, men jeg tenkte det var enklere saann. Det var viktig for meg aa forstaa nöyaktig hva som ble skrevet og jeg hadde kort tid. Jeg hadde fire oversettelser, saa jeg skjönner at det kunne bli litt mye. Jeg tar det til etterretning og beklager feilen!

11.06.10 13:36
Nå syns jeg vi må besinne oss her i forumet.
La være å svare hvis du ikke gidder.
Man trenger ikke å komme med skjenn for den minste ting.

11.06.10 18:32, Drillo no
Helt enig med deg.

13.06.10 13:47, annekmo
Brukere av dette forumet ligger paa ulike kunnskapsnivaaer, og det maa ikke väre slik at de som kan minst skal väre skremt vekk fra aa spörre. Dersom jeg var helt flytende i tysk, ville jeg ikke värt bruker av dette forumet. Hele vitsen med dette forumet er vel at vi som ikke er helt stödig i tysk skal ha noen (behjelpelige) aa stötte seg paa? Forövrig har dette forumet värt til veldig stor nytte for meg!

14.06.10 01:30, Geissler de
Jeg er ikke helt enig med annekmo. Jeg tror jeg kan betegne meg selv som helt flytende i
norsk, likevel drar jeg stor nytte av dette forumet.
To av grunnene til dette er at:
- innleggene har stor sett med språk å gjøre, ikke med praktiske problemstillinger om
livet i Norge eller Tyskland, politiske spørsmål, sportsdiskusojoner eller hva folk eller
såtte finne på å diskutere (alt dette er selvsagt interessant, men det kan diskuteres
andere steder), og
- deltagerene er i stor grad disiplinerte og føger forumsreglene.

Dette forumet har hverken moderatorer eller flere underfora, og det hadde snart blitt
ubrukelig uten litt selvdisiplin fra brukernes side. Jeg håper at alle jobber sammen slik
at forumet forblis som det er.

15.06.10 00:00
Naa skjönner jeg ikke helt hvordan spörsmaalene til annekmo har med hverken praktiske problemstillinger eller politiske spörsmaal aa gjöre....

15.06.10 00:10
Jeg har gått gjennom de andre innleggene på denne hjemmesiden, og synes at enkelte spørsmål som stilles her paa forumet ligger på et ganske enkelt nivå, mens andre er ganske mye mer krevende. Det som gleder meg er at alle får svar på de problemstillingene som de kommer med.