07.06.10 19:21
Kann man das so sagen?
I nytt toget kommer nytt håpet. Jeg stige inn og kjører til Hamborg.
Da går jeg videre til København. I Rødby er jeg i Skandinavie og alt nesten ved målet.
Jeg er i toget og jeg kommer videre.
Jeg er alt i Malmö. Toget går til Göteborg. Nå kan jeg reise i hele norge. Det går direkte til Oslo. Jeg er nesten ved målet. Jeg husker i hele reisen. Hun er vært svært pen.

Tusen Takk

07.06.10 20:26
I (et) nytt tog kommer nytt håp. Jeg stiger inn og drar (kjører tyder på at du selv "kjører" et motorisert fartøy. Jeg kjører bil, traktor osv..) til Hamburg.
Så drar jeg til København. I Rødby er jeg i Skandinavia og allerede nesten ved målet.
Jeg er på toget og jeg drar videre.
Jeg er alt i Malmö. Toget går til Göteborg. Nå kan jeg reise (rundt) i hele Norge. (Reisenturentoget går med en gang videre til Oslo). Jeg er nesten ved målet. Jeg husker hele reisen. Den var svært brafin. Den har vært svært brafin.

Dette var er bare et forslag. Håper det hjelper deg et stykke på vei.

09.06.10 04:38
Jeg synes 20:26 har kommet med gode merknader/forslag. Jeg synes likevel det kanskje kan være grunn tll å modifisere kommentaren til "kjøre" noe.

Primært snakker vi vel om å "reise" med tog - og jeg ville nok også her trolig valgt å bruke dette ordet. Imidlertid tror jeg at i daglig språk vil man ofte høre "kjøre" brukt om det å reise med tog (og andre transportmidler) uten at det indikerer at man selv er fører. (ex. "Reisen syntes uendelig. Vi kjørte med tog i timesvis gjennom et uforanderlig landskap."

20:26 skriver om "kjører" at det "tyder på" at man selv er fører, og jeg er vel isolert sett ikke helt uening i dette, men i konteksten vil det som oftes være klart om man er fører eller passasjer. For transportmidler som tog og fly med mange passasjerer, er det jo også statistisk minst sannsynlig at en "kjørende" også er fører.

Akel (N)