07.06.10 12:51
Stichwörter: stålsette seg
Hvordan skulle dere forklare 'stålsette seg' på en annen måte?

07.06.10 13:44, Mestermann no
Å bite tennene sammen, være forberedt på det verste, være kampklar, være rede til strid, være beredt på å takle
forestående vanskeligheter.

07.06.10 18:22
herde, gjøre sterk

07.06.10 19:06, Mestermann no
Ja, herde seg, gjøre seg sterk.

08.06.10 07:52
Det var et fantastisk svar! Takk for det!

08.06.10 19:41
Jeg synes Mestermanns første svar var det beste. "Stålsette" betyr, etter min oppfatning, å innstille seg mentalt på store vanskligheter som ligger foran en og som en må gå imøte.

"Herde" og "gjøre seg sterkt", har minst like mye en mer fysisk betydning, og kan dessuten peke mot et slags trenings-/forberedelsesprogram for å tåle påkjennniger, mens å stålsette seg kun går på den mentale innstillingen. Stålsettingen kan skje som del av en lengre prosess, (og kan selvfølgelig ha en kobling mot fysisk herding, slik som soldaters trengingsprogramm før en invasjon), men kan like gjerne være noe man gjør i nuet, f.eks. før man åpner en dør og forbereder seg på hvilket fryktelig syn som kan være innenfor.

Akel (N)