06.06.10 10:29
Kann man das so sagen?
I nytt toget kommer nytt håpet. Jeg stige inn og kjører til Hamborg.
Da går jeg videre til København. I Rødby er jeg i Skandinavie og alt nesten ved målet.
Jeg er i toget og jeg kommer videre.
Jeg er alt i Malmö. Toget går til Göteborg. Nå kan jeg reise i hele norge. Det går direkte til Oslo. Jeg er nesten ved målet. Jeg husker i hele reisen. Hun er vært svært pen.

Tusen Takk

06.06.10 13:37
Der Text steckt voller Fehler, ist aber weitestgehend verständlich .Möchtest Du ihn korrigiert haben ?

Lemmi

06.06.10 14:27
Das war mir klar
Für Korrektur wäre ich sehr dankbar

06.06.10 14:30
übrigens :
Ist die Fortsetzung vom 5.untersten Text