06.06.10 09:07
Was ist richtig:

Gjøre noe på ny
oder
Gjøre noe på nytt

?

06.06.10 09:30
Foretrekker "Gjøre noe på nytt". Det går nok an å bruke "gjøre noe på ny", men for meg så høres det litt mer gammeldags ut.

06.06.10 18:06, Mestermann no
Begge deler er riktig, og ingen av delene er mer gammeldags enn den andre; det kommer bare an på hva man er vant
til. "På ny" er den opprinnelig norske bokmålsformen, mens den stadig mer omfattende bruken av "på nytt" de siste 40
årene skyldes svensk innflytelse.

06.06.10 18:55
Om "gjøre noe på ny" ikke er mer gammeldags enn "gjøre noe på nytt", vil jeg isåfall anta at det er en regional forskjell på hvilket av uttrykkene som benyttes hyppigst. For på trøndersk vil et flertall si: "Gjøre noe på nytt".