05.06.10 13:05
in den besseren Kreisen = i de bedre kretsene?

05.06.10 21:32
i de beste kretser