04.06.10 18:20
Jeg har hørt at Mitgliedin ikke er korrekt tysk selv om det
er snakk om en kvinne. Må man altså bruke Mitglied om kvinner også?

04.06.10 19:52, Jørg li
Ja. „Mitglied“ er neutrum: das Mitglied

04.06.10 21:14
takk

08.06.10 11:53
Ohnglied?