04.06.10 18:14
Det manglet, hva blir det på tysk?

04.06.10 20:47
Das (oder es) fehlte

04.06.10 21:14
takk