Direkt zum Seiteninhalt springen

Ich muss nochmal nachfragen. Das war meine Frage mit Antworten von gestern, aber leider werde ich immer noch
nicht schlau daraus.
  1. 6.05.10 12:01, Kaxn Stichwörter: darf, darf nicht PermalinkHallo, ich habe mal eine Frage zu "dürfen" bzw. "nicht dürfen". Dürfen = å få Aber was ist mit "nicht dürfen"? Ist es hier wie im Englischen, dass aus "may" "must not" wird, also "må ikke", oder ist das "få ikke". Z.B.: Sie darf nicht mehr als einen Liter trinken: Hun få ikke drikke mer enn en liter? Ich habe wohl schon mal "få ikke" gehört, also für den Fall, dass das richtig ist, kann man "få ikke" immer benutzen, oder gibt es hier Ausnahmen? Danke Ka
  2. 6.05.10 13:29Hei, im Heinzelnisse-Wörterbuch findet man å få lov til å und å ha lov til für dürfen. Also hun har ikke lov til å drikke mer enn... Ich weiss aber nicht, ob man es vielleicht auch noch kürzer ausdrücken kann.
  3. 6.05.10 16:10Hei Ka, also ich kenne als "nicht dürfen" v.a. "må ikke", also wie im Englischen "must not". Und "få ikke" wie in deinem Beispielsatz geht auch, aber ich glaube, mit einem leichtem Bedeutungsunterschied... Übrigens, es heißt: "hun fåR ikke". :-)

Was ist der Unterschied zwischen "må ikke", "få ikke" und "ha ikke lov til å"?
"Ha ikke lov til å" hört sich so offiziell an, wie "das ist nicht erlaubt". Aber dafür gibt es ja "tillat".
Kann denn bitte jemand einfach mal ein paar Beispielsätze mit "darf nicht" übersetzen? (gerne andere als meine
Beispiele)
Zu einem Kind: Das darf man nicht!
Hunde dürfen nicht auf die Wiese.
Sie darf nicht mehr als einen Liter pro Tag trinken.
Dürfen Autos hier überhaupt fahren?
etc.
etc.

und vielen Dank
Ka

07.05.10 11:11, peter620 de
Schwierige Frage, schliesslich kannst du auch bei http://www.dokpro.uio.no sehen, dass "må" unterschiedliche Bedeutungen haben kann, je nach Kontext.
må = være nødt til el. pliktig til, aber auch om sterk oppfordring, påminning el. advarsel: burde
skal = påbud, befaling, krav

F. eks. Statens bygningstekniske etat:
"Forskriftens krav fortolkes i veiledningen ved at det benyttes skal, må og bør og kan med slik betydning:

  • skal angir absolutte krav og benyttes bare i forskrift.Eksempel: «I nærheten av byggverk skal det være tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede».
  • angir absolutt krav og forutsetning for valg.Eksempel: «Dersom lokale klimadata benyttes, må disse også legges til grunn ved beregning av rammen».
  • bør angir en anbefaling(altså ikke krav).Eksempel: «I bygninger med måleverdig areal på loft bør alle vertikale ytterkonstruksjoner tilfredsstille kravet til yttervegg»."

Ansonsten zu deinen Fragen: "ha ikke lov" und "tillat" --> Es ist wie im DE auch möglich mit Änderung der Satzkonstruktion beides zu verwenden. Also gem. deiner Beispiele:

  • Det er ikke tillatt å spise is i butikken.
  • Det er ikke lov å...
  • Du har ikke lov å ...

07.05.10 15:38, Kaxn de
Danke für die Antwort, aber das geht an meiner Frage vorbei. Die Frage war, was der Unterschied zwischen få/ må IKKE
und ha ikke lov til å ist.
Das was du hier auflistest, ist ja "må" im positiven Sinne.
Ka

07.05.10 17:15
Jeg starter med oversettelser av dine uttrykk, slik jeg forstår dem:

Zu einem Kind: Das darf man nicht! = Sånt gjør man ikke!
Hunde dürfen nicht auf die Wiese. = Hunder er ikke tillatt på vollen.
Sie darf nicht mehr als einen Liter pro Tag trinken. = Hun får ikke drikke mer enn ....
Dürfen Autos hier überhaupt fahren? = Er det i det hele tatt tillatt for biler å kjøre her? / Har biler overhode lov til å kjøre her?

"Durfen" har med adferdsnormer/regler å gjøre, og i samfunnet har vi ulike slags normer og regler som kan virke med ulik styrke i ulike situasjoner. Dette gjenspeiler også i variasjon i uttrykksmåtene.

Bruker vi "ikke ha lov til", så knytter det seg normalt til mer formaliserte regelsett, i særdeleshet til vedtatte lover, forskrifter, vedtekter mv. Det kan imidlertid også brukes om mindre offisielle normer, men der man likevel oppfatter at det eksisterer regelsett som alle må forholde seg til, typisk i kjente spill og aktivitetsleker, eller hvor noen i den enkelte situasjon mer eksplisitt formulerer slike (private) (ad hoc) regler. Tilsvarende kan uttrykket også bli brukt (gjerne kombinert med en viss grad av indignasjon) dersom man berører moralsk/etiske normer som oppfattes som forholdsvis allmengyldige og sterke (f.eks. "Du har ikke lov til å opptre så likegyldig overfor noen som viser en slik grad av oppofrelse for deg!")

Bruken av "å ha lov til" kan nok (dermed) ha en viss sammenheng med situasjoner hvor man mer direkte kan forvente markante (sosiale) sanksjoner, ugyldighetsvirkninger e.l. knyttet til brudd på normen.

"Får ikke" / "må ikke" supplerer dette og kan da brukes i andre situasjoner hvor det ikke er naturlig å bruke "ha/få lov til" - men kan også tidvis brukes på forhold/sutasjoner hvor "ha lov til" kan brukes.

Det kan her dessuten være tale om (en subtil) sondring mellom en språklig representasjon av selve normen "Totalvekten på kjøretøy med 2 aksler må ikke overstige ...." eller å beskrive adferdsmessig konsekvenser av en ekisterende norm: "Det er ikke lov å kjøre med kjøretøy med en totalvekt som overstiger..." (Selve normen ovenfor kunne imidlertid også vært formulert "Det er ikke tillatt med kjøretøyer som ...", så her er det nok ingen helt eksakte grenser.)

Ser vi på forholdet mellom "må ikke" og "få ikke", så tenker jeg at "får ikke" knytter seg tettere opp til mer formaliserte regler / det som er lov (= "du får ikke lov til å..."). "Må ikke" brukes vel mest som et direkte handlingsdirektiv om noe man vil få noen til å avstå fra fordi konsekvensene ikke vil være bra ("du må ikke finne på å gjøre det, for da går det helt galt") - enten fordi handlingen ville representere et brudd på (formelle) normer og må forventes å få konsekvenser ved å fremkalle lite hyggelige sanksjoner - eller fordi det på annen måte vil ha negative praktiske/økonomiske/sosiale konsekvenser. Det meste kjente eksempel er vel Jante-lovens "Du må ikke tro at du er noe!"

Jeg vet ikke om det er mulig å gi noen mer presise svar, men forhåpentligvis bidrar dette til svaret du søker?

Akel (N)

07.05.10 18:39, Kaxn de
Tusend takk, det var det jeg lette etter. Det er veldig hjelpsomt.
Ka

07.05.10 21:02
For ordens skyld legger jeg til at "må ikke" jo kan være et litt "lumsk" uttrykk.

Setningen "du må ikke gå" kan ha to ulike betydninger, avhengig av trykk/ intonasjon:

a) Ikke gå!

b) Du trenger ikke gå.

Jeg tror det blir riktig å si det omtrent slik:

Effekten blir som i a), hvis trykket inkluderer trykk på "gå" (og litt stigning i tonen mot slutten).

Dersom det er trykk på "må (ikke)" og en litt stigende tone på "må", blir effekten som i b.

Akel (N)

08.05.10 00:30
Nei, nei. Hva skrev jeg? Janteloven er da så "normativ" at den lyder "Du skal ikke ....". Har ikke noe med "må" å gjøre.

Derimot, "Du må ikke komme her og komme her!"

Akel (N)