12.03.10 11:26
Hei, lurer på om noen ønsker å oversette dette? Da hadde jeg blitt glad :-)

Ungdom & Fritid er en barne og Ungdomsorganisajon
for brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende tiltak. Organisasjonen ble stiftet i 1978. Over 600 fritidsklubber, ungdomshus, fritidssenter, aktivitetshus og lignende tiltak i hele landet er medlemmer i foreningen.

Ungdom & Fritid arbeider for at de eksisterende tiltakene skal være gode tilbud til barn og unge- med medbestemmelsesrett. Organisasjonen ønsker å bidra til faglig utvikling av feltet, samt jobbe med holdningsskapende arbeid blant barn og unge, særlig tiltak som retter seg mot rasisme, vold og bruk av rusmidler.