03.03.10 07:54
Stichwörter: uttalt
uttalt? Hva er det? Tusen takk

03.03.10 08:04
uttalt = ausgesprochen

(å) uttale = aussprechen