03.05.05 07:15
Hei, holder på å sette sammen en opptaksprøve, og har bl.a. en tysk attest jeg må oversette. Siden jeg har veldig lyst å komme inn på denne skolen er det viktig for meg at oversettelsen er god. Forstår hva det betyr, men det er verre med sette det om til godt norsk... Kan noen hjelpe meg? Også forslag til oversettelse av deler av teksten mottas med takk:)

"Frau Anne überzeugte in der Zusammenarbeit durch ein hohes Mass an Kreativität und Selbstständigkeit. Mit ihren Ideen für zum Beispiel Filmproduktionen konnte sie andere begeistern und zur Mitarbeit mortivieren.
Bei der Arbeit im Team setzte sich Frau Anne durch und vefolgte eigene Strategien zielstreibig."

Hilsen Anne

03.05.05 07:18
det skal seff være 'motivieren', 'verfolgte' og 'zielstrebig'. Avskrift er visst heller ikke noe jeg er særlig god til;)

03.05.05 21:09
I samarbeidet med andre utmerket Anne Nachname seg gjennom stor kreativitet og evnen til å arbeide selvstendig. Hennes ideer , f. eks. for filmproduksjoner var egnet til å skape begeistring og motivasjon blant sine kollegaer. I teamet var hun istand til å få gjennomslag for sine ideer, som hun deretter realiserte på en selvstendig måte.

Da die Titulierung " Frau/Herr " auch in formellen Texten ausgstorben ist, mußt Du zwischen dem vollen Namen und Personalpronomen wechseln.Viel Glück bei der Bewerbung.

M.

03.05.05 21:11
... men dette vet du vel siden du er norsk . = )

M.

03.05.05 21:19
... blant hennes kollegaer.

04.05.05 02:47
jepp, vet jeg. liker å bruke bare fornavn, jeg. men tusen takk, det var til stor hjelp:)