Direkt zum Seiteninhalt springen

KÜHLBÜNDEL - wie heißt das auf Norwegisch? Hat mit kjøleteknikk zu tun. Danke.

15.12.09 12:48
Auf Englisch heißt es "Cooling bundle", aber das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Danke für Eure Mühe! Und übrigens heißt es auch Heizbündel. Vielleicht könnt ihr hiermit eher etwas anfangen. "Kjølebunt" hört sich auf Norwegisch doch doof an, oder?

15.12.09 14:30
Kann es "kjøleribbe" sein?

Hilsen
Bjørnar

15.12.09 17:13, Espen no
"Bundle" ist benüttzt um einiges das ist zusammen verkauft, so ich glaube dass wir wahrscheinlich hier nicht um einer spesiellen technischen Dinge sprechen.

Mein Vorschlag: "Kjølepakke" oder "Kjølesett", (z.B Radiator + Lufter).

15.12.09 18:02
Aber BÜNDEL bedeutet wohl nicht unbedingt, dass man von mehrere "Dinge" sprict, die man
zusammen kauft. Ich denke, dass es hier um genau einen art von Wärmeübertrager
(varmeveksler) gedacht ist, der zusammengebündelt ist, oder?

Ich dachte, etwas wie was hier beschreiben ist:
http://www.patent-de.com/20090108/DE102007030394A1.html
oder hier:
http://www.archiexpo.de/prod/viessmann/warmetauscher-fur-schwimmbecken-789-2317...

Hängt wohl eigentlich auf den Kontext ab, aber wenn ich richtig vermutet habe, denke ich
"kjøleribbe" nicht so schlect ist, oder?

Hilsen
Bjørnar

15.12.09 20:23, Espen no
Wikipedia und Encyclopedia Britannica has nichts um Cooling Bundle.

An der anderen Seite: Einige kommmerzielle Cooler Bundle Beispielen hier:

http://www.eteknix.com/news/win-a-brand-new-thermaltake-cooling-bundle/
http://www.atomicmpc.com.au/Review/18018,innovatek-amd-complete-water-cooling-b...
http://www.yoyotech.co.uk/cooling-bundle-cooler-acrtic-silver-paste-p-3332680.h...

Es ist aber noch eine Möglichkeit. In einem Varmenwechsler hat man oft viele (parallellen) Rohr die der varme Flussichkeit von einer Seite der Wechsler zu der anderen führen, durch ein kühlendes Medium (oder umgekehrt). Alle diese Rohren kann aus English Im Allgemeinen "pipe/tube bundle" genennt werden.

So wie heisst es denn aus Norwegisch? Ich weiss nicht ob es ein presis technisches Wort gibt, aber "rørbunt", vielleicht?

Es ist doch ein Problem dass das deutsche Wikipedia nicht dieses "bundle" ein "kühlbündel" nennen, aber ein "Rohrbündel". Sehe die Zeichnung hier an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wärmeübertrager.

So was mit der kommerziellen Erklährung?

15.12.09 20:58, Bjørnar no
Espen, det du kaller en "rørbunt" har mange navn på norsk, radiator, kjøleribbe,
varmeveksler osv., navnet varierer litt etter hva man bruker det til.

Det er i utgangspunktet ikke noe i veien med å kalle det for en "rørbunt", i og med det jo
kan beskrives som det. Men dersom noen i en teknisk tekst på norsk skriver at de bruker en
"rørbunt" til å avkjøle varmtvannet i en atomreaktor, ville ikke du også synes det lyder
litt rart?

Ordet på engelsk er litt problematisk, i og med at "cooler bundle" egentlig også betyr noe
som en "samling av kjøleelementer". Det er disse svarene du får opp på søkene dine. I den
forstand kan man ta et nesten hvilket som helst subjekt og legge til "bundle", så får man
et ny ord som da innebærer en samling av flere disse subjekt. Men når han først spør på
tysk hva en "KÜHLBÜNDEL" er, da trur jeg ikke han er så interessert hva en bylt med
"kjølere" er, som da ville en tilnærmet ordrett oversettelse av de engelske orda - noe som
i og for seg ikke er noen feiloversettelse fra engelsk, men det engelske ordet har også
den andre betydning.

Hilsen
Bjørnar

15.12.09 23:47, Espen no
Problemet er for det første at OP sier at det ordet han spør om på engelsk heter en "cooling bundle", noe som jeg ikke er i stand til å finne referanse til som en mer spesifikk teknisk term. Derfor underliggende undring om det ordet han spør om, "Kühlbündel", er en anglosisme, siden jeg heller ikke har klart å finne noen (tysk) teknisk referanse til hverken "Kühlbündel" eller "Heizbündel" som han også refererer til - så hva er det egentlig vi snakker om?

Og, nei, det er forøvrig heller ikke på noen måte tale om en "bylt med "kjølere"" (når vi snakker om en cooler bundle mer kommersielt, men derimot om flere enheter som sammen kan inngå i et kjølesystem ("en kjøler"), f.eks. pumpe + rør + radiator + kjølemedium, eller (en for den saks skyld noe mer kommersielt orientert bundle bestående av) radiator og kjølepasta. Innenfor kjøleteknikk av ulike slag, kan en leverandør finne på å tilby et komplett kjølesystem som en bundel av en eller annen type - og med det uklare utgangspunkt OP har gitt oss, så synes jeg det er vanskelig å helt utelukke at det kan være det det er tale om. (En "samling av kjøleelementer" vil vel ellers gjerne bli omtalt som et cluster of coolers.)

Og, nei, jeg er ikke enig i at den type rørbunt/rørsamling som jeg referer til for visse typer av varmevekslere, på norsk kan hete en kjøleribbe eller varmeveksler. Derimot kan en slik rørsamling/rørbunt innngå i visse typer av varmevekslere og utgjøre den infrastrukturelle innmaten i dem. En "kjøleribbe" referer til et enkelt flateutvidende element (som en utvikking av en kontinuerlig flate, eller festet på som en ekstraflate (finne), som en del av en større radiator, varmeveksler e.a. som gjerne har flere slike kjøleribber. Man kan eventuelt ha slike kjøleribber på de enkete rørene i mengden av rør (rørbunten) som vi snakker om.

Ved å sende den ene av veskene gjennom mange slik rør oppnår man økt termisk transport både ved at veskehastigheten i de mange rørene blir langsommere, og ikke minst ved at flaten mot den andre vesken øker. Slik sett kan rørene på sett og vis fungere som en radiator, hvis ikke det er kjølevesken man i stedet velger å kjøre gjenom rørene, men for meg høres det ikke naturlig ut i denne sammenhengen å betegne rørene som "radiator". Umulig er det dog ikke.

Jeg har tidligere jobbet med bl.a. varmevekslere, men jeg kan ikke huske at vi hadde noe særskilt navn for en slik "bunt" med parallelle rør, annet enn "rørene" eller "kjølerørene". (For noen typer kjølere kan en imidlertid snakke om "rørsløyfer".) Det betyr ikke at jeg benekter at det finnes noe slikt navn, og jeg foreslo "rørbunt" med et spørsmåltegn etter som en mulig løsning for et enkeltstående ord - på noe som det kan være en liten mulighet for at OP i sin uklarhet refererer til. - Hvis de altså er noe i dette hjørnet av universet vi i det hele tatt snakker om, da.

16.12.09 00:13, Bjørnar no
Espen, det er kjempefint at du er villig til å bidra på forumet her, og jeg prøver å
betvile deg spesielt, når jeg kommer med svar på dine innlegg. Men når du starter
innlegget ditt med å innrømme at du ikke vet hva hverken "Kühlbundel" eller "Heizbündel"
er for noe, hvorfor fortsetter du da å argumentere?

Hilsen
Bjørnar

PS: Hva er OP?

16.12.09 00:14, Bjørnar no
Beklager, jeg skrev helt feil der, det skal selvsagt stå:
(..)og jeg prøver ikke å betvile deg spesielt (..)

Hilsen
Bjørnar

16.12.09 00:34, Bjørnar no
Forøvrig, da jeg skrev "bylt med "kjølere"", var det med referanse til ditt innlegg kl
20.23, der alle dine lenker gikk til nettsteder hvor man solgte nettopp en en "bylt med
kjølere" som solgtes samlet.

Så om det er noen du er uenig i her, så er det deg selv.

Hilsen
Bjørnar

16.12.09 02:29, Mestermann no
Her er jeg litt enig med Bjørnar, Espen; det gjelder å holde seg litt for øye hva meningen med svarene er. De skal først
og fremst hjelpe spørrestilleren. Så lange detaljdiskusjoner kan fort bli forvirrende, man må også være oppmerksom på
muligheten for egne misforståelser. Dette selvsagt sagt i aller beste mening. :-)

16.12.09 09:30, Espen no
"Men når du starter innlegget ditt med å innrømme at du ikke vet hva hverken "Kühlbundel" eller "Heizbündel" er for noe, hvorfor fortsetter du da å argumentere?"

Vel, bortsett fra at det jo alltids kan være et spørsmål om hvem som fortsetter å argumentere... - fordi to enøyde sammen kan ha bedre sjanse for å finne et godt svar enn én, kanskje? (Det er så vidt meg bekjent ingen ekspert med stererosyn som til nå har meldt seg på banen, og da kan vi andre kanskje bidra med å resonere i fellesskap for å sirkle inn en forståelse av spørsmålet og finne et svar) - Jeg er bare fortsatt svært tvilende til at det finnes noe godt generelt svar på det noe uspesifikke spørsmålet til OP (= Original Poster). Bjørnar kan ha et poeng med "Hängt wohl eigentlich auf den Kontext ab", men trolig er det enda verre. (Jeg har sett "vekselrør" brukt, men det mistenker jeg for (foreløpig) å være en dårlig oversettelse fra et eller annet.)

Foruten å ta fatt i det engelske ordet OP også brukte, for å vise én mulig kontekstuell forståelse av det uspesifikke spørsmålet, (- og jeg skjønner virkelig ikke hvorfor "bylt" trekkes inn her - vi snakker da om noe (her selvfølgelig avgrenset til kjøletekniske ting) som er billedlig buntet sammen til et (kommersielt) "pakketilbud" og/eller en (teknisk) "pakkeløsning"), har jeg pekt på en type innmat i rørvarmevekslere. Hvis du ser på databladet for den rørvarmeveksleren som er attachet til den andre linken din, Bjørnar, synes du "kjøleribbe" er en beskrivende betegnelse på det det snakkes om der? Ich denke das nicht, (selv om "ribbe" som beskriver noe i parallell for så vidt ikke er helt fjernt), og et søk på varmeveksler AND (ribbe OR kjøleribbe OR varmeribbe OR ribbesett) bekreftet igrunnen det.

Man kunne lure på om det generelt er tale om en form for "varmeveksler" som Bjørnar foreslår som et alternativ, men den samme linken til Bjørnar der teksten" Wärmetauscher mit Heizbündel" fremkommer, støtter vel ikke akkurat direkte opp under en slik forståelse, og rørvarmeveksler er jo Rohrwärmetauscher, - så da var vi så langt.

Det er vel forøvrig nærliggende å slutte at når vi både har Kühlbundel, Heizbündel og Rohrbündel, så er det vel konkret det siste vi snakker om, og så bare et spørsmål om hvordan vi til enhver tid funksjonelt benytter det med hensyn til hvilket av de to løpene i veksleren som vi lar varmt og kaldt gå i. (Bruk av Rohrbundel på tysk/engelsk, får man forøvrig en rimelig grei illustrasjon av her: http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=2007025506.)

Radiator kunne, som tidligere antydet, vært en mulighet, men det er ikke godt det heller fordi det vanligvis blir brukt for konveksjon mot gasser.

Vi snakker om ledningsbunt der vi har flere ledninger i parallell, så det er vel ikke helt av veien og helt umulig å forstå hvis man overfører den språkkonstruksjonen også til parallelle rør - uansett om rørene i dette tilfellet ikke bør være klemt like tett inn på hverandre som i en ledningsbunt, men likefulllt er festet sammen? - ja, selv om vi snakker om atomkraftverk. ;-)

Som alternativ til helt generelle ord som "rør", "kjølerør", "rørinnsats" mv., blir jeg derfor stående igjen med "rørbunt" som beste forslag.

En øl til den som kan bidra med noe bedre.

16.12.09 10:14, Bjørnar no
Espen, skjerp deg.

16.12.09 10:21, Bjørnar no
Bunt og bylt er forøvrig synonymer, dersom du lurte på hvorfor jeg byttet ut ordet ditt.

16.12.09 16:06
Vi har stooore varmevekslere (klarer 10 MW) i anlegget vårt, og disse Rohrbündel eller rørbunt er rett og slett "rørsats" i vår terminologi. Det er det vi veksler (sic) ut når de ikke vil veksle varme.

16.12.09 16:31, Espen no
Bjørnar, beklager, men jeg er ikke kjent med hva som er din basis for å avgjøre når en diskusjon skal stoppe og hvem som skal skjerpe seg osv.?

Vi har begge kommet med mulig svar på OPs spørsmål, og vi har begge tillatt oss å fremføre begrunnet tvil om korrektheten/hensiktsmessigheten av det som den andre har foreslått. Er det problematisk? Har vi gitt OP større eller mindre mulighet til å nå frem til et svar?

Bylt og bunt er for øvrig ikke synonymer på norsk som jeg skrev på. De er derimot to mulige, ulike betydninger av bündel/bundle hvorav det for meg har synes klart at den ene betydningen overhode ikke kunne ha noen relevans i vår sammenheng, og derfor ikke har vært nevnt av meg. Hjalp du OP med å trekke inn ”bylt”?

Jeg har forøvrig i mellomtiden skjerpet meg (mich zusammengenommen) så mye at jeg har fått sjekket med tysk-norsk teknisk ordbok som ikke har noe oppslagsord på Kühlbündel eller Heizbündel.På Rohrbündel har den ”rørbunt”, alternativt ”rørknippe”. Så da står vi der fortsatt, (trygt sammen med de på atomkraftverket).

Jeg har imidlertid faktisk skjerpet meg enda litt mer (mich zusammengerissen?), og utnyttet kontakten med noen høyskolemiljøer i faget, (hvorav ett med tyskspråklig medlem). Begge steder har de bekreftet at Kühlbündel/Heizbündel – med Rohrbündel som fellesbetegnelse - må forstås som innmaten i en type rørvarmeveksler, bestående av rør fiksert i rørplater. Videre bekrefter de at de ikke har noe eget fagord på norsk for dette annet enn de generelle ”rørbunt”, "rørinnsats", eventuelt det litt mer folkelige ”rørpakke”. Det ene stedet stilte de i mangel av noe bedre - det meste går på engelsk i våre dager - døren så vidt litt på gløtt for ”kjøleribbe”, men mente at det egentlig ikke passet.

Så husk for fremtiden at selv idioter kan faktisk gi det riktige svaret ;-)

16.12.09 17:17
Sorry Espen, jeg gidder ikke å være med på egotrippen din.

Hilsen
Bjørnar

16.12.09 19:17, Espen no
Bjørnar,
Jeg kan vanskelig se for meg at vi har tilgang til noen ytterligere kilder utover de vi nå har fått frem til belysning av spørsmålet, så for min egen del er det greit å stoppe der.

Men glem det der med ego-trip - og les heller gjennom dine egne innlegg og vurder om noe burde vært formulert på annen måte.

Skriftspråket kan tidvis være en utfordring med hensyn til alltid å få helt frem hva man egentlig vil formidle. For min egen del så jeg selv i ettertid at min formulering om øl beklageligvis kunne misforstås, og jeg aner at du har lest det som at jeg ikke mener noen kan få til noe bedre enn det jeg klarte ("... noe bedre enn meg!"), men det var ikke det som var hensikten. Jeg ble av gammel faglig bakgrunn svært nysjerrig på om det kunne finnes noe tilsvarende norsk ord på dette området, og var så interessert i "løsningen" på noe jeg så på som en nøtt, at dersom noen f.eks. hadde tatt seg det bryderiet som jeg selv har tatt i dag, og bidratt til noe " ... bedre enn det vi har til nå", så skulle jeg med glede spandert en øl for det.

Anonym på 16:06 har kommet med et lite bidrag, og jeg holder mitt løfte for ham, dersom han gir seg til kjenne.

Danke sehr!

16.12.09 19:32
Minner meg litt om en gammel barndomssang:
"Ro, ro til fiskeskjær.."

Hilsen
Bjørnar

16.12.09 21:15
@Espen: 16:06 - det var meg. Jeg liker best Santa Clausthaler. Du får drikke det for meg. Men husk - det fins et liv utenfor Heinzelnissen!

16.12.09 21:47, Espen no
Santha Clausthaler er faktisk et utmerket valg. Du har god smak!

Ja, det fines nok et liv utenfor Heinzelnissen, og med Bjørnars stadig oppmuntrende kommentarer og "patronizing attitude", så lurer jeg til og med på om kanskje ikke det er et bedre liv...

Jeg skal akkurat til å sette meg inn i bilen noen timer og teste ut et CD-basert språk-kurs, så får vi se om det oppleves bedre. Uansett: Takk for innspillet! Rørsats var ingen av de fire akademikerne inne på. Det er vel dette med forskjellen på teori og praksis. God Jul!

16.12.09 22:18, Bjørnar no
Man får svar som man spør, takk i lige måde.