24.11.09 23:29
Stichwörter: krigsspredt, krigsspredte arter
Hvordan kan man oversette "Krigsspredte arter".
(Det dreier seg om planter som er spredt pga. transport av soldater, dyr eller fór.)

25.11.09 02:11
Et ganske vanskelig begrep.
Kanskje du kan bruke "Xenophyten": planter som ble spredt av mennesker uten vilje
Eller kanskje: "Arten, die durch Kriegsaktivitäten verbreitet wurden".
Noen få Google-treff finnes det også for "Polemochoren". Men det uttrykket må nok forklares, med mindre leserne har fagkunnskap og forstår også engelsk.