16.11.09 17:12
Stichwörter: pakkboks, Stopfbuchse
Hei,
jeg trenger hjelp.

"Stopfbuchse" (Ikke Stopfbüchse!) - hva er det på norsk? Det står uten kontekst som et punkt i en oppramsing i en teknisk tekst.

16.11.09 17:49, Geissler de
Om den står i en oppramsing, står den jo ikke uten kontekst.

Når det er sagt, så synes det tilsvarende norske ordet å være "pakkboks".
Men dette er uten garanti, jeg er ikke ingeniør el. l.

16.11.09 17:52