09.11.09 17:39
Stichwörter: ugler i mosen
Hei alle sammen!

Kan noen oversette dette uttrykket til tysk:

"Der er ugler i mosen!"

Tusen takk!! Oliver

09.11.09 17:49
In der Form sieht der Ausdruck eher dänisch aus. Auf Norwegisch: "Det er ugler i mosen."
Bedeutet etwa:
- "Da ist etwas im Busch."
- "Die Sache hat einen Haken."
- oder: "Das kommt mir spanisch vor."

Ursprünglich soll es angeblich geheißen haben: "Der er ulver i mosen."
Doch nach dem Aussterben der Wölfe in Dänemark wurden Eulen daraus.

09.11.09 18:39, Geissler de
> Doch nach dem Aussterben der Wölfe in Dänemark wurden Eulen daraus.

Die Erklärung glaube ich nicht. Schon Holberg schreibt "ugler", und in Dänemark ist der Wolf erst im 19. Jh. ausgestorben. Abgesehen davon dürfte Holberg als Norweger durchaus auch den Wolf gekannt haben.

09.11.09 19:02
Det høres jo egentlig litt logisk ut, siden ugler egentlig ikke pleier å bevege seg i myra
(dansk for mose ifølge wikipedia), i motsetning til ulver, som kan tenkes å jakte derifra.

Dessuten kan det tenkes at ulvene ikke var utdødd i Danmark da uttrykket endtret seg fra å
bruke ulv til ugle, bare at de ikke hadde store antall ulver.

Ut over det mangler jeg etymologisk innsikt, og jeg tipper kun.

En tilsvarende endring i moderne norsk, er bruken av "å ha jernteppe", som sakte men
sikkert går over til å hete "hjerneteppe". Dette har sannsynligvis med det å gjøre at man
ikke bruker jernteppe i teatre mer, mens et hjerneteppe i alle fall på et abstrakt plan er
tenkbart.

Hilsen
Bjørnar

10.11.09 10:48, Geissler de
Jeg er ikke i tvil over at det het "ulver i mosen" før, og jeg skrev heller ikke det.
Det som jeg synes høres meget usannsynlig er den påståtte grunnen til en slik forandring, for det er ikke slik språket fungerer.

Faste uttrykk og vendinger forandres ikke bare på grunn av at omverdenen forandrer seg. På tysk har vi masse faste vendinger med eldgamle myntenheter, som f. eks. "auf Heller und Pfennig" (det er over 100 år siden det fantes Heller) eller "keinen Batzen Geld" (enda eldre), og når var det du sist så en "rød øre"?
Dessuten visste folk i Danmark jo fortsatt hva en ulv var, selv om den var utryddet der. I England ble ulven utryddet på 1500-tallet, men likevel brukes uttrykket "to cry wolf" den dag i dag.

Eksemplet ditt med jernteppet inneholder faktisk to feil. Jernteppet er fortsatt i bruk (her et bilde fra Semperoper i 2008: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Semperoper_interior_2008_P01.jp... ), og forandringen har da heller ikke noe med det å gjøre, men skjer på grunn av at ordene ligner på hverandre, og det samme gjelder ugler og ulver (i hvert fall på dansk).

Tilsvarende eksempler på tysk er "Entgeld" (riktig: "Entgelt") eller "Stehgreif" (riktig: "Stegreif"). De har ikke noe med "Geld" eller "stehen und greifen" å gjøre, men blir oppfattet sånn av mange.

10.11.09 11:36
Hvorfor tar du innlegget mitt som ett angrip på deg?

Jeg har da vel aldri hevdet at du mener noe som helst. Jeg bare la fram en mulig teori fra
min side, ren spekulasjon sågar.

Forøvrig virker det som en tynn påstand at faste uttrykk og vendinger forandres ikke bare
på grunn av at omverden forandrer seg. Selvsagt finnes det uttrykk som forblir selv om
elementene i ordspråket endres, men det i seg selv er ikke et argument for at det motsatte
ikke skjer.

Hilsen
Bjørnar

PS Bruker de virkelig jernteppet, eller er det kun til dekorasjon?

10.11.09 12:05, Geissler de
> Hvorfor tar du innlegget mitt som ett angrip på deg?
Jeg gjør da ikke det!
Jeg ville bare gjøre det klart at jeg ikke betviler forandringen uttrykket har gjennomgått, bare dens påståtte grunn.

Jeg går med på at det er umulig å bevise at slike forandringer ikke skjer av den grunnen, og det kan jo hende at det finnes rilfeller, men jeg hadde gjerne sett et eksempel.

ODS på nettet skriver om "ugler i mosen":
[...] rimeligvis omdannelse af tilsvarende udtryk med Ulv (s. d.), fremkaldt af lydligt sammenfald ml. (flt. af) Ulv og Ugle; jf. (dial.): *der er uller i mosen [...]
... og viser også til varianten "øgler i mosen", som visstnok også finnes.

Ang. jernteppet: Jo, det brukes, og det er påbudt for store scener pga. branntekniske forskrifter. Jf. http://de.wikipedia.org/wiki/Eiserner_Vorhang_(Theater)

10.11.09 22:13, Mestermann no
Med "mosen" er her altså en dansk myr ment, ikke mose som på norsk, som Bjørar skrev. "Det er ulver i myra!" ville
altså uttrykket hett på norsk i sin opprinnelige form, vi har lånt det fra dansk i allerede forvansket form. På norsk
gir ikke uttrykket "ugler i mosen" mening i det hele tatt, annet enn at vi forstår hva det betyr: Noe er ikke som det
skal være, fare på ferde.

Hvorfor ord omdanner seg kan man bare gjøre kvalifiserte gjetninger om. Jernteppet er i stadig bruk i teatret, som
Geissler påpeker; det skal være senket mellom salong og scene når scenen ikke er i bruk. Det blir også ofte brukt
som dekorasjonselement, senest i Nationaltheatrets oppsetninger av både Rosmersholm og En
Midtsommernattsdrøm.

For den som i sin barndom ikke helt forstod hva man mente med "verdenssaltet", "her kommer dine armer små" og
ikke minst dette lille dyret i Oslo, "Sankthanssauen", er det jo innlysende at mange ord omdanner seg på grunn av
små og store misforståelser av opprinnelig betydning, og tildels får motsatt betydning av den opprinnelige; sml.
"forfordele", "å være skåren for tungebåndet" osv. Enkelte sier også nå "bjørnetjeneste" i positiv mening.

11.11.09 15:19
22.13: Skrev jeg da ikke myr?

Hilsen
Bjørnar

11.11.09 16:33, Mestermann no
Jo, det gjorde du, og det var det jeg forsøkte å skrive at nettopp du skrev, men det falt litt tvetydig ut...