09.11.09 11:46
Stichwörter: Betriebsausflug, firmatur, Rufumleitung, viderekobling
Hei, kann mir jemand Rufumleitung und Betriebsausflug übersetzen?
Vielen Dank.
Lucy

09.11.09 13:07
Betriebsausflug = firmatur

09.11.09 13:12
Rufumleitung = telefonoverføring?

09.11.09 13:16, Heiko de