06.11.09 18:58
Hvordan lager man presens perfektum av sterke verb på tysk?

06.11.09 19:23
Du må lære dem utenat. Men mange følger dette mønsteret:
Infinitivet får en annen vokal i stammen, og "ge" settes foran. Vokalrekken er ofte den samme eller ligner den i norske sterke verb. Eksempel:

klingen - klang - geklungen
geben - gab - gegeben
kommen - kam - gekommen
frieren - fror - gefroren
kneifen - kniff - gekniffen

Andre er mer uregelmessig:

gehen - ging - gegangen
essen - aß - gegessen
leiden - litt - gelitten
nennen - nannte - genannt

06.11.09 19:27
Du må også velge en form av "sein" eller "haben", alt ettersom hva verbet krever:

es hat geklungen
ich habe gegeben
wir sind gekommen
er hat gefroren
du hast gekniffen
sie sind gegangen
ich habe gegessen
ihr habt gelitten
es wurde genannt

07.11.09 17:16, Geissler de
"nennen" er strengt tatt ikke noe sterkt verb. Sterke verb er de som danner perfekt partisipp med endelsen -en.