04.11.09 11:27, Geissler
Preposisjonsspørsmål:

Han tjener litt penger ... en internettbutikk.

Jeg tror "med", min norske venninne er usikker med tendens til "på".

Hvem har rett?

04.11.09 12:09
Begge deler er mulig, men med to forskjellige betydninger.

"Med": Han tjener litt penger med en internettbutikk - internettbutikken er komanpanjongen
hans og de tjener penger sammen. (Han tjener penger med partneren sin, ikke på)

"På": Han tjener litt penger på en internettbutikk. I prinsippet kan det bety det samme
som "Å tjene penger på et kasino", men i og med at det er en butikk, så er denne
muligheten lite sannsynlig. Vanligvis ville jeg gå for varianten "Han tjener penger på
(ikke med) forretningene sine".

Så det avhenger egentlig hvordan pengene tjenes. Gjøres noe i fellesskap, da må "med"
benyttes. Dersom det heller er i betydningen "som følge av" (Han tjener litt penger, som
følge av sitt eierskap i en internettbutikk), så må "på" benyttes.

Hilsen
Bjørnar

04.11.09 12:23, Geissler de
Takk. Da har nok hun rett, for det dreier seg om måten man tjener penger på, ikke hvem man er i lag med.