03.11.09 11:36, Geissler
Stichwörter: tilfelle, tilfellet
Er litt uenig med en norsk venninne her:

Er dette tilfellet, så kan man gjøre ...
eller
Er dette tilfelle, så kan man gjøre ...

Jeg synes det må være bestemt form her, hun foretrekker ubestemt. Hvem har rett?

03.11.09 11:57
Jeg stemmer for tilfellet; ordboken også, forresten. Mange som skriver tilfelle, skriver det nok fordi de sier det; om det også er riktig, vet jeg ikke.

03.11.09 12:32, Bjørnar no
Det er relativt ofte at man på tysk skriver bestemt form der man på norsk, der man på
norsk ikke behøver dette. Akkurat når det gjelder intetkjønnsord som slutter på -e, er det
ofte vanskelig for nordmenn å bruke språkøret for å avgjøre om setningen krever -t helt på
slutten, siden t-en er stumm.

For å finne ut av det, pleier det å være lurt å gå innom et han- eller hunkjønnsord. "Er
dette situasjonen, så kan man ikke gjøre mer". Så jeg holder en knapp på "tilfellet".

Hilsen
Bjørnar

03.11.09 13:27
Bjørnar har nok rett i dette tilfellet, og det en grei sjekk som han foreslår. Men den hjelper ikke alltid:

Jeg så ham i live, men ikke i huset.

Det fins en del slike gamle dativformer som høres ut som bestemt form (nesten, live blir uttalt litt annerledes enn livet, men for en utlending er det ikke lett å høre forskjellen). I tilfelle (!) fortsatt tvil spør språkrådet.

03.11.09 15:48, Bjørnar no
Sant, jeg glemte å legge til at orda bør ha noenlunde samme grunnbetydning.

Hilsen
Bjørnar

03.11.09 16:16, VG_V0 de
Jeg er også veldig ofte i tvil når det gjelder område/området. Tror det blir lettere nå med Bjørnars skjekk. Flott! :-) V0

03.11.09 19:19
Das Bokmålsordboka hat das Beispiel det motsatte er t-t

Google hat eine Mehrheit für "er dette tilfelle" (635) gegenüber "er dette tilfellet" (358). ["dokumenter på norsk" auf google.no]

Ich schließe daraus, dass "tilfellet" richtig ist, "tilfelle" jedoch auch sehr gebräuchlich ist.

03.11.09 20:29, Geissler de
Jeg googlet også, men etter "Er dette tilfellet, så" mot "Er dette tilfellet, så". På denne måten begrenset jeg søket på akkurat denne bruken av uttrukket. Jeg fikk omtrent dobbelt så mange treff for bestemt form som for ubestemt.