01.11.09 01:32
Hei,'

Was ist der Unterschied zwischen diesen drei Saetze?

Der Zug muss in Berlin sein.
Der Zug muss in Berlin gewesen sein.
Der Zug muesste in Berlin gewesen sein.

Danke

01.11.09 02:23
De første to er enkelt:
Toget må være i Berlin
Toget må ha vært i Berlin

Den tredje er mer vanskelig. Kanskje:
(Jeg tror at) toget måtte ha vært i Berlin

01.11.09 10:27, Andreas N. de
toget skulle har vært i Berlin

01.11.09 12:04, Bjørnar no
Hvis ikke jeg husker helt feil, så finnes det på tysk en måte å hevde en påstand på, ved
hjelp av noen av modalverba. Det er sannsynligvis hva den tredje setningen går ut på, og
hva 02.23 er inne på.

Der Zug ist in Berlin. (ingen tvil)
Der Zug soll in Berlin sein. (Toget er angivelig i Berlin)
Der Zug muss in Berlin sein. (Du er brennsikker på at toget er i Berlin)
Der Zug musste in Berlin sein. (Du er veldig sikker på at toget er i Berlin, men mindre
enn over)
Der Zug dürfte in Berlin sein. (Du er temmelig sikker på at toget er i Berlin)
Der Zug wird in Berlin sein. (Husker ikke helt denne, men jeg innbiller meg at den hører
med. Her mener jeg ikke wird som i "kommer til å". Kan noen hjelpe meg her?)
Der Zug kann in Berlin sein. (Toget er sannsynligvis i Berlin)
Der Zug kønnte in Berlin sein. (Hakket mindre sannsynlig enn over)

Når det skrives "gewesen sein" istedet for kun "sein", så settes tilsvarende "har vært"
inn på norsk.

Håper det hjelper.

Hilsen
Bjørnar

02.11.09 06:29, yemaya de
Der Zug müsste in Berlin sein. (Du er veldig sikker på at toget er i Berlin, men mindre
enn over) - som "dürfte"
Der Zug wird in Berlin sein. (Husker ikke helt denne, men jeg innbiller meg at den hører
med. Her mener jeg ikke wird som i "kommer til å". Kan noen hjelpe meg her?)Ja, toget kommer til å være i Berlin.

02.11.09 09:23, hvalross de
Der Zug wird in Berlin sein.

Her finnes det to betydninger:
a) Toget kommer til å være i Berlin.
b) Jeg antar at toget er i Berlin, men jeg er ikke helt sikkert på det.