31.08.09 19:07
Wie sage ich...
Ich kann es mir in Moment nicht erkleren warum ihr nicht x bekommen hatt.
Jeg kan ikke forklere meg hvorfor dere fikk ikke x.

Takk for hjelpen.

31.08.09 20:05
Jeg har akkurat nå ingen god forklaring på hvorfor dere ikke har fått kjøpsgjenstanden.

Lemmi