25.08.09 14:34
Kann ich das so sgaen?
Nei tannkremen av x er ikke kommt godt i testen.

25.08.09 14:59
Nei, ...tankrem har ikke faat en god vurdering.

25.08.09 15:00, slyngel no
Litt bedre norsk:

Nei, tannkremen kom ikke godt ut av/i testen.

25.08.09 16:32, Drontus no
Und wenn die Marke wichtig ist:

Nei, tannkremen fra xx kom ikke godt ut av testen.