19.08.09 15:36
Hei,
kan ich das så sagen...
Hei, jeg hørte at steinerskole har siden 2008 også byggbiologe fag? I forbindelse med dette vi jeg spørre om…

Hilsen Anne

19.08.09 18:37
Hei, jeg hørte at dere har også byggbiologe fag siden 2008? I forbindelse med dette vil jeg spørre om...

19.08.09 22:10, Mestermann no
Jeg har hørt at Steinerskolen siden 2008 også har byggbiologifag od. byggbiologi som fag.