19.08.09 12:22
Hallo,

hvordan kan man oversette "Ausbildungsbetreuung" som arbeidsoppgave?

19.08.09 12:30
utdannelsestilsyn ville jeg brukt

hilsen Petra