19.08.09 11:24
I alle fall og i hverfall = er det samme? Takk

19.08.09 13:16, Drontus no
Ja!

19.08.09 14:17
oder doch nicht? "hverfall" - gibt es das?
I hvert fall skulle det særskrives.

19.08.09 15:24, Drontus no
...et typisk tilfelle av utfyllende persepsjon! Jeg leste "i hvert fall" selv om det ikke er det som står der. Sorry! 14:17 har i alle fall fullstendig rett.

19.08.09 16:12
Im mündlichen Norwegisch oft "iallfall".