17.08.09 09:47
Hej, bitte eine Uebersetzung fuer:Der Kollege, der mich angemeldet hat, hat mich nicht wieder abgemeldet.Ich moechte Sie daher bitten mich rueckwirkend abzumelden.

18.08.09 20:49
Kollegaen som har meldt meg inn har ikke meldt meg ut igjen. Derfor ber jeg om å bli meldt ut med tilbakevirkende kraft