10.08.09 12:24
Wie könnte ich studienbegleitend übersetzen?

Vielen Dank!

10.08.09 12:35
som ledsager studiene ; ved siden av studiene ; (( studieledsagende ))

Lemmi

10.08.09 12:49
Tusen takk, det var til stor hjelp. (Hoffe es ist richtig ;-))