08.08.09 20:12
Stichwörter: Takkebrev
Hvordan formulerer jeg dette på tysk: Tusen takk for CD'en jeg fikk med bilder fra Bergstadtfest i Freiberg og fra bryllupet.Den gaven gledet meg stort. Jeg har vist bildene til min sønn, svigerdatter og til venner. Dere var alle så generøse. Jeg tenker tilbake på oppholdet i ... med stor glede. Tenker ofte på hvordan den går med Christa etter operasjonen, og Gunter også selvfølgelig. Siegfried har også kommet på sykehus. Jeg håper alt går bra, og at alle blir friske igjen.
Er dere interessert i at jeg nevner dere, hvis det skulle være spørsmål om jobb som smed eller et annet håndverk her i Norge? Jeg er gjerne behjelpelig så langt jeg kan,

Ver dette mye?? På forhånd takk likevel, Hilsen Iris

08.08.09 20:49, MichaV de
Mitt forslag: Vielen Dank für die CD mit Bildern vom Bergstadtfest in Freiberg und von der Hochzeit. Das Geschenk hat mir viel Freude gemacht. Ich habe die Bilder meinem Sohn, meiner Schwiegertochter und Freunden gezeigt. Ihr war alle so großzügig. Ich denke an den Aufenthalt... mit großer Freude zurück. Denke oft daran wie es mit Christa nach der Operation ging, und Gunter natürlich auch. Siegfried ist auch ins Krankenhaus gekommen. Ich hoffe alles geht gut und daß alle wieder gesund werden. Seit Ihr daran interessiert daß ich Euch erwähne falls es Fragen um Arbeit als Schmied oder anderem Handwerk hier in Norwegen gibt? Ich bin gerne behilflich soweit ich das kann.

Ikke mye :o) Hilsen Micha

08.08.09 21:24
Flott hjelp! Tusen takk igjen! Hilsen Iris