30.07.09 14:54
Kann ich es so sagen...
..må bare sjekke prisen med produsenten , så kan du teste kvalitet.Takk :-)

30.07.09 18:12
kvaliteten, ellers saa ser det bra ut.

Hilsen
Björnar

30.07.09 19:36
Und für die altmodischen Gemüter unter uns:

... må bare undersøke prisen hos produsenten, slik at du kan teste kvaliteten

Lemmi

31.07.09 11:00
Bare et lite spørsmål.

Når man bytter ut "med" med "hos", forandrer ikke det produsenten fra en aktiv part, til
en passiv part? D.v.s. at om man bruker "med", så komuniserer man med produsenten, mens
ved å bruke "hos", oppsøker man produsenten, for å lese prisen et eller annet sted?

Jeg er ikke så dreven på preposisjoner, så jeg overlater meningen bak dem til andre..

Hilsen
Bjørnar