19.07.09 01:21
Hei. Hvordan lære seg tysk slik at man kan gjøre seg forstått? Skal jobbe sammen men noen Tyskere innen jobb. De kan engelsk men jeg vil gjøre det lettere foe dem slik at man kan gjøre ting enda lettere, + at jeg vil lære meg det tyske språk på en for og "grei"måte..

19.07.09 05:37, Mestermann no
Tja, tysk er lettere enn sitt rykte, spesielt om man ikke legger vekt på at alt skal være grammatikalsk 100% riktig.
Som nordmann har man fordelen av at språkene er så nært i slekt, at mange ord ligner, og at man kan bruke sin
egen språkfølelse og instinkt. Det gjelder å snakke i vei. Men et visst teorigrunnlag må man nok ha, for å forstå de
viktigste prinsippene språket virker etter.

På gymnaset ønsket jeg meg at det fantes en lærebok i tysk som ikke var kjedelig og breddfull av grammatikk.
Kanskje har den boka endelig kommet nå, jeg vet ikke. Det vet kanskje noen andre?

Ellers kan du jo ta et kurs, men det tar tid, hvis det bare er et par timer i uka. Du kan jo spørre noen - for eksempel
en lektor i tysk på en lokal videregående skole - om noen timers intensivkurs mot passende betaling.

Lykke til!