08.07.09 14:55
Hallo, har problemer med en god norsk oversettelse for "Unbedenklichkeitsbescheinigung" (gjelder innbetalt trygd til Krankenkasse) og "Niederlassung" og "Zweigniederlassung". Takk for hjelpen!

08.07.09 20:20, Jenny de
klareringsbevis = Unbedenklichkeitsbescheinigung
filial, lokalavdeling, etablering = Niederlassung
filial, avdelingskontor = Zweigniederlassung