14.04.09 14:27
Hvilket ord bruker man på tysk som tilsvarer det engelske: minitalk?

14.04.09 14:44, Bjørnar no
Da har du nok kommet feil:
http://dict.leo.org/ende?
lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHdr=on&spellToler=on&chinese=both&pinyin=d
iacritic&search=minitalk&relink=on

For övrig heter det vel small talk paa engelsk?

14.04.09 21:03
Jeg tror "mini talk" betyr omtrent "kurzer Vortrag".

14.04.09 23:56
Jeg har dessverre også kommet over dette ordet i norske industri- og næringslivssammenhenger. Det må altså gjelde
som norsk lånord. Det betyr kåseri eller kortforedrag, miniforelesning; en kort innføring i, eller oversikt over et tema.

Kurzvortrag el. Kurzvorlesung ville jeg foreslått.