08.04.09 19:33
Stichwörter: tidsluke, Zeitlücke
Zeitlücke

Hat eine(r) von euch eine gute norwegische Übersetzung für "Zeitlücke"? Dieser Begriff taucht in einem technischen Text auf. Ich danke euch! Frohe Ostern!

08.04.09 19:55
tidsluke

Lemmi

08.04.09 20:32
Tidsluke? Hva slags luke er det?

08.04.09 21:59
Det står jo der: Zeitlücke, tiden mellom to hendelser. Og hvis du tviler på om ordet eksisterer, bruk Google. Du kan også prøve tidsgap og prøve å finne ut om det blir brukt i teknisk sammenheng slik som tidsluke.
Happy research (og neste gang helst før du kommenterer)

08.04.09 23:08, Bjørnar no
20:32: Tidsluke brukes for det meste i forbindelse med kommunikasjonsteknologi, og
"hendelsene" som 21.59 refererer til, er gjerne datapakker som blir sendt elektronisk fra
f.eks. en datamaskin til en annen.

"Tidsluke" brukes, såvidt meg bekjent, kun innenfor kommunikasjonsteknologien. Vanligvis
når man snakker om tiden mellom to hendelser i andre forbindelser, kaller vi det "tidsrom"
eller "tidsintervallet", men dette er ikke oversettelser til "Zeitlücke".

21:59: Han eller hun (20:32) hadde et helt kurrant og godt spørsmål. Ja, det går an å
finne svar på hva en tidsluke er, dersom man leter på google.com, sannsynligvis kan du
finne svar til alle mine og dine spørsmål et eller annet sted på internett.

Men det er irrelevant. Dette er et forum, hvor man kan spørre og få svar. Dessuten er de
fleste resultata på google, når man søker etter "tidsluke", for øvrig fra høyskoler eller
universiteter, det er ikke sikkert alle synes det er like lett å få informasjon derifra.

Ikke vær så streng med brukerne her, det kan hende du og noen ganger kan komme til å be om
hjelp om noe andre ser på som kjempelett.

Hilsen
Bjørnar

09.04.09 01:44
Jeg er enig med Bjørnar i hans betraktninger; det er enkelte som har litt for lett å bli arrogant eller uvennlig i tonen.

09.04.09 08:19
Som man roper i skogen, får man svar.

09.04.09 10:47, Bjørnar no
Den som dømmer, skal selv bli dømt.

09.04.09 10:57
Nå må den eller de som gjør seg vanskelige her, selv bedømme om de har noe her å bestille.

09.04.09 20:40
Jeg synes 21:59 har et poeng. Tidsluke? Hva slags luke er det? er ikke, som Bjørnar mener, et helt kurant og godt spørsmål, men en ufin måte å trekke Lemmis svar i tvil på. 20:32 mener kanskje at ”tidsluke” ikke er en mulig sammensetning siden ”luke” vanligvis hører til en romlig utstrekning. Men ”tidsluke” er kurant i teknisk sammenheng som den opprinnelige spørsmålsstilleren opplyste at det dreide seg om. Andre muligheter slik som tidsgap, tidsintervall, tidsrom er mindre gode oversettelser eller blir ikke brukt i teknisk sammenheng.
Det er bare å si at Lemmis svar var riktig og presist, om enn kort. 20:32 derimot tilføyer ingenting og virker bare bedrevitende med sin antydning.
Af litlum gneista verðr mikill eldr!

10.04.09 10:16, Bjørnar no
Akkurat som ditt svar, og mitt svar nå mener du?

Ja, det kan hende han eller hun gjorde det bare for å være en bedreviter.

Men, det kan hende han eller hun gjorde det bare fordi han hadde et oppriktig ønske om å
vite svaret på sitt spørsmål.

Hva du synes vedkommende måtte mene, er virkelig totalt uinteressant. Om du ikke liker
noen spørsmål, ikke svar, overlat det til andre.

Og hva så om han eller hun trakk Lemmis svar i tvil? Det har skjedd at folk har trukket
mine svar i tvil, og jeg har gjort det motsatte. Noen ganger har de rett, andre ganger har
jeg rett. Hva så? Er det et stort problem at folk diskuterer på et forum?

Du trekker mange konklusjoner, herr eller fru 20.40. Hvis du vil ha min mening, bør alle
dine arrgumenter brukes mot deg selv. Så 21.59 sår tvil i Lemmis svar? Kanskje, men du sår
i alle fall tvil i 21.59s spørsmål. Så 20.32 tilføyer ingenting, og virker bare
bedrevitende med antydningen sin? Og nøyaktig hva er det du tror du gjør nå?

Det mest ironiske er at ditt største argument er også din største synd, herr eller fru
bedreviter.

Hilsen
Bjørnar

PS! Gnisten trenger luft, brennstoff og varme for å brenne. Den brenner ikke med bare to
av elementene.