29.01.05 06:35
Hva betyr "selvrådig" på tysk?

29.01.05 06:52
eigenwillig