25.01.05 00:23
Hun oversatte boka fra tysk til engelsk.
Har du gjort ditt beste?
Snakker De norsk?

Noen som kan hjelpe meg med disse setningene.........

25.01.05 00:39
Sie übersetzte das Buch aus dem Deutschen ins Norwegische.
Hast du dein Bestes getan?
Sprechen Sie Norwegisch?
Gottfried

25.01.05 01:07
Du mener vel ins Englishe? eller heter det Englishe?

25.01.05 03:04
Englische

25.01.05 03:10
oki... thnx