19.06.08 16:41
Andren zu helfen kann einem selber noch grossere Freude machen.
Takk for hjelpen

20.06.08 00:06
Det å hjelpe andre kan være til stor glede for en selv.
(Nicht ganz wörtlich.)

20.06.08 21:42
Det er en lykke i livet
som ikke kan vendes til lede:
Det at du gleder en annen,
det er den eneste glede.

(und es geht noch weiter: )

Det er en sorg i verden
som ingen tårer kan lette:
Det at det var for sent,
da du skjønte dette.

Ingen kan resten av tiden
stå ved en grav og klage.
Døgnet har mange timer.
Året har mange dage.

(Arnulf Øverland)

Staslin