Oktober 2016

Archiv - Monatsübersicht Aktuelle Themen
Vorhergehender Monat Nächster Monat
31.10.16 11:50
Stichwörter: Burde + Partizip Perfekt Passiv oder Infinitiv
Burde + partisipp eller infinitiv:

Såvidt jeg har forstått det er det mulig å både bruke partisipp og infinitiv i kombinasjon med ordet burde. Vanligvis så uttrykkes ved bruken av burde + partisipp et fortidsforhold og en irrealis som eksempelvis i:

"Vi burde sjekket at ladningen hadde vært skikkelig festet til bilen."

Det betyr vel det samme som:

"Vi burde (ha) sjekket at ladningen hadde vært skikkelig festet til bilen." (Men vi gjorde det dessverre ikke. Så det var derfor den var falt ned på veien)

og tilsvarer vel på tysk en Konjunktiv Plusquamperfekt:

Wir hätten überprüfen müssen, dass...

Om ikke jeg tar feil nå så mener jeg å ha lest burde + partisipp bli brukt også i setninger der det ikke skulle uttrykkes hverken konjunktiv eller fortid men samtid.

Täusche ich mich darin?

"Vi burde gått" for eksempel kan selvfølgelig bety:

Vi burde ha gått [for lenge siden når vi først begynte å forstå at vårt tilstedeværelse var blitt uønsket].

Men kan man ikke også si:

"Vi burde gått " for å uttrykke det samme som i "Vi burde gå nå"?

Jeg mener å ha kommet over denne uttrykksmåten uten å være sikker på det.

Hvis den uttrykksmåten eksisterer i det hele tatt: Betyr den nøyaktig det samme som bruke + infinitiv eller finnes der en ørliten forskjell i meningen?

Og er den måten egentlig rett eller er det noe nordmenn bare sier når se selv ikke tar det så nøye med grammatikken - altså en dagligdagse uttrykksmåte som egentlig er feil ...?

Mange takk på forhånd for ethvert svar.

31.10.16 21:34
Se denne siden:

https://www.ordnett.no/spr%C3%A5kverkt%C3%B8y/spr%C3%A5kvett.verb

"Andre verb som få blir brukt som modalverb eller for å si noe om hvordan den handlingen som hovedverbet uttrykker, skjer på:

Vi fikk kjøpe is.
Vi fikk kjøpt is."

01.11.16 01:36, Mestermann no
Det er riktig at ha ofte sløyfes i sammenstillinger som "vi burde ha sjekket" => "vi burde sjekket". Den siste
setningen er egentlig ufullstendig, spesielt når den opptrer skriftlig. Her er det nok muntlig påvirkning som har
gjort seg gjeldende, for det er slett ikke uvanlig å støte på denne type forenklinger eller sammentrekninger, også
skriftlig.

Når det gjelder det andre spørsmålet, om "vi burde (ha) gått" kontra "vi burde gå", så viser helt klart det første til
et forhold i fortid, mens det andre viser til et forhold i nåtid. Det er ikke egentlig riktig å si "vi burde gått nå", selv
om du vil høre og lese at enkelte uttrykker seg slik; riktigere vil være "vi burde gå nå" eller "vi bør gå nå".

Men "vi burde gått nå" kan forekomme som grep i et ellers fortellende presens: "Idet sangerinnen setter i med det
tredje Wagner-nummeret, står det helt klart for oss at vi burde gått nå" = altså at vi nå allerede burde ha gått.

01.11.16 07:58
Mange takk for forklaringen. Kjempeflott. Og kjempeklart og dermed enkelt også. Da er bare sånn at burde + PPP betyr burde (allerede) + ha + PPP tilsvarer på tysk en Konjunktiv Plusquamperfekt og ferdig med det.

Muligens finnes det en del nordmenn som gjør dette feil. For jeg mener å ha hørt Nordmenn si sånne ting som "vi burde gått nå". Men denne muligheten antyder du jo og.

Når tidsangivelsen mangler kan en tysker jo bare spekulere over hva som var ment med en setning som "burde gått" ("burde allerede ha gått for lenge siden" eller "bør gå nå".) Så kanskje jeg tar feil også. I hvert fall er det godt å vite at "burde gått" strengt tatt bare kan bety burde (allerede) ha gått.

Her: http://vgd.no/samfunn/spraak/tema/1694304/tittel/burde-boer finnes det en gammel tråd hvor en bruker til og med drar i tvil at en setning som "Jeg burde gå hjem" var rett. ("Grotha", 03.03.12 00:43).

02.11.16 22:20
Det går da an å bruke "vi burde gått nå" i nåtid - i betydningen "vi burde gått nå - egentlig - hvis vi hadde vært fornuftige, men det er vi jo ikke, så vi blir litt til ....". Altså den (paradoksale) konstateringen at beslutningen om å gå eller ei allerede er et tilbakelagt stadium i det samme øyeblikk som spørsmålet vurderes.

02.11.16 23:36
Hmm...da var det ikke helt så enkelt likevel ? :-(

Men hva betyr dette i praksis?

Skulle en forsøket å oversette setningen "Vi burde virkelig gått nå!" - hva ville det ha blitt på tysk da?

- Wir hätten jetzt längst gegangen sein sollen!
- Wir sollten jetzt wirklich gehen!

??? Kunne det betydd begge deler alt ettersom...

03.11.16 13:18
Du bør virkelig slutte å forsøke å finne "oversettelsen", hele tiden. Slik lærer du ikke norsk.

03.11.16 22:57, Mestermann no
Nei, man bør ikke forsøke å oversette direkte når det ikke er mulig. Og det er det ikke alltid. :-)

For å oversette setningen jeg brukte som eksempel over, med fortellende presens, "idet sangerinnen setter i med
det tredje Wagner-nummeret, står det helt klart for oss at vi burde gått nå", er det nok nødvendig å omskrive på
tysk. Den lar seg ikke oversette grammatisk 1:1. Men jeg regner med at du forstår hva som menes.

Mitt beste råd til deg er fortsatt at du slipper taket i tysken.

31.10.16 09:20, Heiko
Stichwörter: Gedenksätze, Grabstein, gravsten, minneord
Hallo,
ich habe per e-Mail ein Anfrage zu gängigen norwegischen Sätzen auf Grabsteinen bekommen. So was wie "In Liebe" oder "unvergessen". Was ist so üblich in Norwegen?

Heiko

31.10.16 09:43, Mestermann no
Es gibt eine Unmenge Varianten, hier einige der üblichsten, ohne religiöse Konnotationen:

Takk for alt
Hvil i fred
Høyt elsket
Dypt savnet
Vi glemmer deg aldri
Minnene lever
Signe minnet
Alltid i våre hjerter

01.11.16 09:52
Eine auch mit Google lösbare Fragestellung, wenn man mit den richtigen Suchbegriffen rangeht:

https://www.google.nl/search?q=innskrift+minneord+gravstein&ie=utf-8&oe=...

https://no.wikipedia.org/wiki/Minneord_p%C3%A5_gravminner

http://orkdalsten.no/forslag-til-minneord-pa-gravsten/

"Gje meg handa di ven" har jeg visstnok aldri lest eller hørt før. Men antakelig er "ven" på nynorsk det samme som "venn" på bokmål og så er det vel en vokativ. Så ifølge tysk logikk mangler der visst et komma slik at det ville ha blitt på bokmål og med tysk komma-setning til:

"Gi meg hånden din, (min) venn".

01.11.16 10:05, Heiko de
Danke für die Antworten, ich versuche mich mal an den groben Übersetzungen

Takk for alt: Danke für alles
Hvil i fred: Ruhe in Frieden
Høyt elsket: Sehr (hoch) geliebt
Dypt savnet: Schwer (tief) vermisst
Vi glemmer deg aldri: Wir vergessen dich nie
Minnene lever: Die Erinnerungen leben
Signe minnet: Gesegnetes Erinnerung?
Alltid i våre hjerter: Immer in unseren Herzen

01.11.16 11:23
Bis auf "signe minnet" mE alles richtig übersetzt.

"Signe minnet" würde jedenfalls ich verstehen als "Segne die Erinnerung". An wen sich der Imperativ wendet ist mir allerdings auch nicht so schlüssig. Den Verstorbenen? Gott? Auf Deutsch würde man das vielleicht doch besser frei als "Gesegnet sei die Erinnerung" übersetzen.

Bei signe muss ich doch gleich an velsigne denken. Und bei velsign gleich an "Du som metter liten fugl" :-)

http://www.barnesanger.no/o-du-som-metter-liten-fugl.html

"Takk for alt" dürfte meiner Erinnerung nach die mit Abstand gebräuchlichste Wendung sein...

Und deswegen wird diese Wendung meines Wissens auch nur für diesen Zweck genutzt. Besser nicht anstelle von "takk for sist" verwenden. Auch wenn Norweger sicher verstehen, was gemeint ist ;-)

Vielleicht liege ich aber bei der Übersetzung von "Signe minnet" auch falsch. Was mich etwas irritiert ist das "e" am Ende. Im berühmten Kinderlied heißt es schließlich ja auch "velsign" und nicht "velsigne". Vielleicht aber med hensyn til Vermaßet? Ist wohl ein wenig wie im Deutschen mit den Imperativen und dem weggelassenen "e" am Ende ("Geh" / "Gehe"). Gesegnete Erinnerung sollte aber mE "signet minnet" heißen...

01.11.16 11:27
P.S.: Vermutlich ist es Imperativ Plural, also "Segnet die Erinnerung!" und wendet sich damit an die anderen Längerlebenden... Vielleicht könnte man es auch freier als Hortativ übersetzen:

"Lasst uns die Erinnerung in Ehren halten"

01.11.16 11:40
signe minnet
Würde ich als Konjunktiv auffassen: gesegnet sei das Angedenken

01.11.16 12:32
Im Deutschen könnte ich mir diese Übersetzung gut vorstellen (siehe schon oben), men strengt tatt anser jeg dette ikke å være en Konjunktiv - i grammatikalsk henseende i hvert fall da.

Skulle det ha vært en Konjunktiv så hadde det etter min oppfatning måttet bli noe som ligner for eksempel på:

Minnet signes.
Signet være minnet.
Minnet skal være signet.

01.11.16 16:48
Men hvilken form skal "signe" så være? Det er ikke imperativ (sign) og ikke infinitiv (gir ikke mening).

01.11.16 17:58
Du har rett i det at det ikke er noe imperativ på bokmål som jeg antok.

Det kan nesten ikke være det. Dette forteller oss ikke bare den lille "fuhln" men også andere eksempler av imperativ. Det heter jo ikke "kjøre!", men "kjør!" eller "stikk!" og ikke "stikke!"

Så det må være blott være "sign" og ikke "signe!"

MEN!

Det er mulig det er imperativ likevel, som jeg følte det var.

For på nynorsk så kan imperativen faktisk dannes også med "e" på slutten:

http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Praktisk-grammatikk/Imperativ/

Og "minnet" kan visst være nynorsk også.

Så om "Signe minnet" var nynorsk og ikke bokmål så kunne signe kanskje likevel være en imperativ.

Så spørs det jo likeledes hvem som måtte signe - er det gud eller er det de etterlatte?

01.11.16 21:10
"Signe minnet" kan være konjunktiv. Norsk har konjunktiv i gamle uttrykk som «Gud bevare fedrelandet», "Han leve".

https://snl.no/konjunktiv

01.11.16 21:28
Uten tvil: Hadde det stått der "Gud signe minnet" så ville det jo vært helt entydig. Jeg ville til og med sagt, at dette også var den korrekte moderne formen å uttrykke det på.

Hva ellers skulle det blitt? "Gud sign minnet" høres feil ut i mine ører med mindre du snakker direkte til Gud dvs i meningen av: "Å Gud, måtte Du velsigne hans minne!" eller i meningen av en direkte imperativ ordre til gud.

Men der står jo ingen subjekt :-( Skal en supplere subjektet i tanke?

01.11.16 22:10
Jeg holder en knapp på 11.40s oversettelse. "Gesegnet sei das Angedenken" angir heller ikke Nomen agentis. I Fedrelandssalmen synger vi: «Gud signe vårt dyre fedreland».
Forøvrig heter det "faste uttrykk", IKKE "gamle uttrykk".

01.11.16 22:23
Ville ikke det blitt:

Signet være minnet

da? Eller for å spørre på en annen måte:

Ville det gått an å synge:

"Signe vårt dyre fedrelandet" også? Dette ville vel ingen ha synget? Men det står jo i innskriften...

Hvem vet svaret da, tro?

01.11.16 23:03
Konklusjonen er at norsk har konjunktiv i endel faste utttrykk, og "Signe minnet" er et slikt fast uttrykk. Merk deg at Bergens Tidende skriver: "Lenge leve kongen". http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Lenge-leve-kongen-275193b.html.

02.11.16 01:44
"Signe minnet" er konjunktiv, på linje med "Gud bevare fedrelandet", "leve Kongen", "det være seg slik eller
sånn", "komme ditt rike" osv.

Mestermann (nicht eingeloggt)

02.11.16 07:25
Om det er Mestermann som skrivee dette, så skal jeg jo gjerne tro det.
Likevel forblir jo et spørsmål. At "Gud signe minnet" ville vært av samme type setning som de gitte eksemplene er ikke noe en burde omtale. Det ville jo vært solklart. Men i setningen "Signe minnet" finnes i motsetning til samtlige de andre eksemplene ingen subjekt. Ingen sier "lenge leve!" eller "komme dit!" eller "være seg slik!" eller "bevare fedrelandet!"

Så der finnes en atskillig forskjell mellom disse eksemplene og det omtalte uttrykket.

Betyr det at subjektet i "signe minnet" simpelthen er blitt sløyfet? Og om det var sånn: skal en forestille seg at det sløyfete subjektet er Gud? Og om det var sånn: er det egentlig ikke litt rart at nettopp det hellige ordet Gud sløyfes? Hva er grunnen til at det sløyfedes? Manglende plass på gravsteinen?

I hvert fall betydde dette for oversetting til tysk at den måtte hete:

Gott senge das Andenken. Det ble ikke "Gesegnet sei das Angedenken". For dette ville ha vært en upersonlig Konjunktiv som måttet uttrykkes med "signeT (være) minnet.

02.11.16 09:42
Det fins minneord med ordlyden "Gud signe hennes minne"/"Minne være signet" f.eks. det som ble tilegnet den første, kvinnelige polfareren Wanny Wolstad. Modus er konjunktiv, og uttrykket blir brukt med og uten Nomen Agentis. Se nederst på siden under gravferden.
http://polarlitteratur.no/woldstad.htm

02.11.16 11:20
Det er ikke nødvendig med mer enn "signe minnet". Det uttrykker ønske om at minnet skal være signet, ikke om
hvem som skal velsigne det.

Sml. "leve kongen".

02.11.16 22:51
@11:20
Men det er jo absolutt ikke det samme etter mine begrep.

Leve Kongen - Es lebe der König! oder: Der König lebe! Der er det både på tysk og på norsk kongen, som skal noe. Han er subjekt - eller for min del da "nomen agentis" (skjønt jeg har min tvil om nomen agentis ikke er mere spesifikk en bare navn til den handlende - https://de.wikipedia.org/wiki/Nomen_Agentis ).

Leve kongen! er en oppfordring til subjektet til å gjøre noe - nemlig å leve.

Om "signe minne" skulle være en konjunktiv så er i alle fall minnet ikke subjektet til signe. Det er ikke minnet som skal gjøre noe selv. Det er ikke "Das Andenken erinnere!"

Jeg samtykker heller med 09:42 at signe minnet står for "Gud signe minnet" - som en slags fast forkortelse av den egentlige vendingen.

Forresten så ville jeg også ikke ha vært helt overbevist om, at dette ikke er en imperativ på nynorsk - hvis ikke Mestermann hadde nektet dette. Betydningen er jo mer eller mindre den samme:

1. (Gud,) signe minnet (te ho)! (imperativ på nynorsk)
2. (Gud, måtte Du) signe minnet (til henne)! (optativ 2. person på bokmål)
3. ((Måtte) Gud) signe minnet (til henne)! (optativ 3. person på bokmål)

Jeg syns Nr. 1 mere naturlig, siden den klarer seg uten noen "sløyfelse". Men - som sagt - nå Mestermann sier det motsatte, så er det bare sånn.

Men jeg tror i hvert fall at subjektet mangler i setningen. For der finnes ingen vanlig idiomatisk bruk for "konjunktiv" på norsk, dvs optativ, uten subjekt.

Alle de gitte eksemplene har subjektet med seg. Selv ved en passiv konstruksjon da ville jo minnet vært subjektet for signe:

Minnet (til henne) signes! Også dette er etter mine begrep en optativ ("konjunktiv") - men i passiv form. Men "minnet signes" er jo ikke "signe minnet". Kan en passiv form av verbalet i det hele tatt stå foran subjektet? Det tviler jeg ganske på. Men selv om dette var mulig, så er jo bare signe ikke "signes" og dermed ikke passiv...

03.11.16 01:16
Det er som Mestermann og 11:20 skriver. Signe minnet er hverken imperativ eller optativ, men den gamle, rene
konjunktiv som på norsk nå bare finnes i denne formen, altså identisk med infinitiven, i bestemte
sammensetninger, "leve kongen", "han leve", "komme det som komme vil" o.a.

Imperativ av signe er "sign", også på nynorsk.

"Gud signe vårt dyre fedreland", som det heter i den (nynorske) fedrelandssalmen, er ikke imperativ, men
konjunktiv.

"Signe minnet" uttrykker ønsket om at minnet skal være, forbli velsignet.

Du henter hele tiden inn dine egne begrep og grammatiske mønstre fra tysk grammatikk og syntaks. Det er ikke
så konstruktivt. Det har lite for seg å quasi "argumentere mot" et fremmedspråks grammatikk under henvisning til
at "det ikke er sånn på mitt morsmål". Prøv å merke deg hva som er riktig i stedet for å kverulere, hele tiden.

03.11.16 01:41
"Signe deg" eller "velsigne deg" likeledes et eksempel på den samme bruken av konjunktiven. Likedan "bevare
meg vel". Alle disse eksemplene kan godt tenkes med "Gud" som subjekt, altså Gud signe deg, Gud bevare
meg, men de kan også tenkes uten.

"Signe minnet" kan altså leses som en forkortelse av "Gud signe minnet", men det kan i norsk grammatikk også
bety "måtte minnet være signet", "signet være minnet". Det samme gjelder "bevare meg vel", som kan leses som
et ønske om Guds bevarelse, men også om at man generelt ønsker å være bevart = beskyttet.

Dette blir kanskje tydeligere hvis vi snur litt på det faste, offentlige hyllestformularet fra 17. mai og andre store
høytidsdager: "Vi utbringer tre ganger tre hurra for Hans Majestet Kong Harald den femte og Den Kongelige
Familie: De leve! Hurra!... osv."

Aktivfornen "de leve" kan her byttes ut med passivformen "leve dem". Her skiller nok dansk-norsk konjunktivbruk
(som bare er formulær) seg fra den tyske, som har syntaktisk og grammatisk realitet.

03.11.16 09:20
Hei dere to, som svarte.
Vi nærmer oss etter min begrep en gjensidig forståelse om emnet. Fullstendig har vi ennå ikke nådd dit.

For det første er vi altså enige om at "signe minnet" kan - i hvert fall også - sees som en forkortelse av "Gud signe minnet". Sees på betyr i så fall ikke at det bare betyr sånn omtrent det samme men at det faktisk er denne setningen, hvor subjektet Gud bare er blitt sløyfet. I denne sammenhengen så syns også jeg at "bevare meg vel" er en veldig god referanse. For også her eksisterer setningen "Gud bevare meg vel". Så "bevare meg vel" kan tenkes som setningen Gud bevare meg vel, hvor subjektet Gud er sløyfet.

Dette er vi fullstendig enige om. Jeg hadde til å begynne min tvil om dette - med en ikke lenger enn til Mestermann fastslo at signe var "konjunktiv" på norsk. Grunnen til tvilene har jeg jo allerede forklart - jeg syntes litt rart at akkurat ordet gud skulle sløyfedes. Men "bevare meg vel" er jo et godt bevis på at nettopp det er mulig.

Så er det bare de paar spørsmålene igjen hvor vi - etter min forståelse - ennå ikke har oppnådd.

Det er egentlig to spørsmål om jeg ser det rett.

For det første så er det spørsmålet om "Signe minnet" ikke kunne OGSÅ ha vært en imperativ på nynorsk. Ikke misforstå dette spørsmålet. Vi har akkurat fastslått at "signe minne" i hvert fall også (om ikke utelukkende) er en konjunktiv hvor subjektet Gud er blitt sløyfet. Dersom dette er en fast vending kunne en på en måte slutte her. Konjunktiv med sløyfet subjekt. Punktum. Dette gjør dere begge egentlig ikke selv fordi dere argumenterer jo at "signe minnet" også kan ses på som en konjunktiv "sui generis" uten et sløyfet subjekt. Men det hører til det andre enda åpne spørsmålet. For det første vill jeg bare belyse spørsmålet: skjønt signe minnet forstås som oppfordring til en tredje person (for intet annet er denne konjunktiven) hvordan uttrykkes den samme oppfordringen om den rettedes til den andre person (du, dere) på nynorsk? Ja, jeg har forstått at det blir "sign" på bokmål og at det kan bli "sign" på nynorsk også. Men etter det som jeg har henvist til oppe kan en oppfordring til andre person på nynorsk også ende med "e" til slutten.

Og da ville det jo blitt "Signe minnet!" Så spørs det jo for meg om det er fullstendig utelukket at "Signe minnet!" på nynorsk kunne vært en imperativ rettet til andre person entall eller flertall. For a formulere det ennå presisere: kunne man på nynorsk ikke skrever "signe minnet!" istedenfor "sign minnet!" - ? Om ikke det, hvorfor ikke siden språkrådet akkurat forklarer det (se http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Praktisk-grammatikk/Imperativ ).

Så var det da det andre spørsmålet om signet minnet ikke bare kunne sees som konjunktiv med sløyfet subjekt men som en slags "entitet" also en grammatikalskk form av egen art hvor subjektet simpelthen mangler. Der ville gjerne spurt: hvilken andre eksempler for denne subjektløse konjunktiven kommer dere på hvor subjektet ikke er gud som i "bevare meg vel"? At leve dem skulle vært et sånt eksempel betviler jeg. Uten tvil står dem som skal leve til slutten av setningen. Dette er uvanlig for et subjekt på norsk. Men "Kongen leve!" kan også uttrykkes med snudd rekkefølge: "Leve Kongen!" Dette ser for meg ut til å være en særegenhet av oppfordringen til den tredje person i konjunktiv at subjektet både kan stå foran og bakerst. Men selv om det står bakkerst så blir det jo ikke objekt istedenfor subjekt? Det er jo i alle fall kongen som skal gjøre noe - nemlig leve ( lenge / for alltid). Likeså er "leve dem" etter mine - ikke bare tyske begrep - ikke passiv. Det betyr jo ikke at de skal "bli livet". Om ikke jeg tar feil fullstendig så kan "Dem" også være nominativ altså subjekt på gammeldags norsk. Jeg sliter litt med forskjellen av dem og de fordi jeg ville aldri sagt "dem" men også "de" i akkusativ ("direkt objekt"). Jeg så de ikke dem. Men det for nå bare være så. Spørsmålet er altså for meg: finnes der i det hele tatt andre eksempler på "konjunktiv uten subjekt" enn akkurat de med gud?

Nochmals mange takk for deres tålmodighet...

03.11.16 17:39
Du har alt fått gyldige og gode svar på alle spørsmålene dine, det hjelper jo ikke at du er uenig i svarene. "Signe
minnet" er og blir et konjunktiv, med "signe" som konjunktivverb og "minnet" som objekt: "minnet være signet".
Det spiller ingen rolle om DU tolker det annerledes fordi du hele tiden sammenligner med hvordan grammatikken
er på tysk - det endrer ikke det faktum at du har fått korrekt svar fra folk som kan norsk grammatikk.

Forøvrig: på bokmål er 3.p.pl. nominativ alltid DE, mens direkte og indirekte objekt (akkusativ og dativ) alltid er
DEM (på dialekt kan det være annerledes). Heller ikke her hjelper det at din språkfølelse sier deg noe annet.

03.11.16 22:46, Mestermann no
"Signe minnet" er ikke, og kan ikke være imperativ. Det er et konjunktiv, på linje med "leve kongen".

"Signe" kan like lite være et imperativ, på det ene eller andre hovedmålet, som "befale" eller "hente" kan være
det. Imperativ ville vært, både på bokmål og nynorsk, hhv.: "sign!" "befal!" "hent!"
Imperativer som slutter på -e finner du i en del verb der selve roten lydlig gjør det naturlig å legge til en e ut fra et
vellydsprinsipp: "Samle dem sammen!" (ikke "saml!"), "åpne døren!" (ikke "åpn!").

Det er vesentlig at du forstår at rent, grammatikalsk konjunktiv på norsk bare eksisterer i helt bestemte
sammenhenger, for det meste faste, rent formulariske. Ellers uttrykker vi som du vet konjunktiv med hjelp av
andre verb. Den tyske virkelige, grammatiske konjunktiv er i reell bruk, og dannes hele tiden i naturlig språkbruk.
Det norske virkelige, grammatiske konjunktiv brukes så å si bare i faste sammenhenger eller dannes en sjelden
etter helt formulariske mønstre. Det er ikke i reell bruk. Derfor kan du bare i sterkt begrenset grad trekke
paralleller mellom tysk konjunktivbruk og norsk.

"Signe minnet" uttrykker ønske om at minnet skal være og/eller forbli signet/velsignet. Sml. "Ære være hans
navn", som uttrykker at navnet skal holdes (være) i ære.

Forskjellen mellom "sign!" og "signe", kommer frem i følgende, faste formularer:

"Gud sign vår konge god!" = imperativ
"Gud signe vårt dyre fedreland" = konjunktiv
"Gud velsigne kongen og fedrelandet" = konjunktiv
"Signe kongen!" = konjunktiv, uten subjekt; at han må forbli velsignet
"Sign kong Harald den femte!" = imperativ (fra signingsseremonien i Trondheim Domkirke 1992) = henvendelse i
bønn direkte til Gud om at Han må velsigne monarken i hans gjerning.

Så er det dessuten riktig som det skrives i innlegget 17:39 at på bokmål er de alltid nominativ av 3. person
flertall, og at dem alltid er avhengighetsform (indirekte eller direkte objekt/akkusativ/dativ). Regelen er
absolutt, og det er ingen unntak fra den i korrekt bokmål, selv om variasjoner og/eller feil forekommer i dialekt,
muntlig eller privat. Skillet mellom former (de/dem - dei/deim) avhengig av indirekte eller direkte objekt,
forekommer ikke. Det er en tanke du har importert fra tysk. At du blander sammen dialekt og forskjellige
målformer gjør det nok vanskeligere for deg.

I "leve dem" er "dem" altså objekt.
Tilsvarende: "Han leve!" => "Leve ham!" og "du leve!" => "leve deg!".
Sånn kan det grammatiske konjunktivet fungere på norsk, selv om det ikke fungerer slik på tysk.

Generelt vil jeg si at når vi i forumet skal svare en som lærer norsk på hva som er riktig, må vi bruke en normativ
eller preskriptiv tilnærming til språket. Norsk har ellers mange nok unntak som det er.

Til slutt må også jeg vise til at når du har fått svar, så er det noen naturlige grenser for hvor mange ganger man
kan svare påny.

04.11.16 02:52
Ja, sml. også engelsk "long live them all".

04.11.16 12:07
Ans Englische hatte ich ebenfalls gedacht. Auch dort wird ja - nicht nur im
Zusammenhang mit einem (optativen) Konjunktiv - hin und wieder die
Objektform benutzt, wo im Deutschen nur die Subjektform stehen kann.

Im Übrigen bin ich zurzeit heilfroh, dass die Threads nach einer Woche im
Archiv landen. Ich fühle mich von Björns ewigen Nachfragen und sprachlichen
Gedankenspielen, die kaum jemandem außer ihm selbst etwas nützen, gerade
ziemlich überfordert. Leider ist von dem lebendigen Austausch zu allen
möglichen (echten) sprachlichen Fragen und Problemen, der hier früher
einmal stattfand, nicht viel geblieben, seit das Forum zu einem Instrument
des privaten Nachhilfeunterrichts für Björn mutiert ist. Darauf habe ich -
ehrlich gesagt - keine Lust mehr. Deshalb werde ich mich für eine Weile vom
Forum zurückziehen und allenfalls noch mitlesen. Ich hoffe, ihr seid mir
wegen dieser Entscheidung nicht böse.

Mit sehr frustrierten Grüßen
Birgit

04.11.16 16:45
Ja, Bjørn må begrense seg!

04.11.16 17:32
Begynner å bli lei dette uendelige flisespikkeriet til bjørn. Forumet er ikke hans lekegrind. Han må godta svarene
han får, spesielt når han som i denne tråden får det samme, helt korrekte svaret 3-4 ganger på rad, uten at han
tar det innover seg, men bare sier "ja men", og "hva om", som en annen fireåring. Han bør fatte seg i korthet og
holde lange private betraktninger utenfor sine spørsmål, og han bør gjøre et alvorlig forsøk på å forstå svarene
han får. Jeg gidder heller ikke svare ham mer; det er å kaste bort tiden. Kanskje han kan finne seg en norsklærer
i Tyskland som mot betaling vil føre uendelige diskusjoner med ham. Her i forumet er det ikke plass til sånt, etter
mitt syn. Dette er ikke bjørns private språkskole.

05.11.16 00:34
DEN NORSKE SPRÅKRÅD:

Regel:

(1) På nynorsk kan vi valgfritt lage imperativ av alle verb
(2) som ender på -a i preteritum
(3) og perfektum partisipp

(kaste – kasta – (har) kasta),

(A) på vanlig måte
(B) eller med -e
(C) eller -a

til slutt:

(A) Kast ikkje bort tida eller
(B) Kaste
(C) kasta ikkje bort tida"

(kilde: http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Praktisk-grammatikk/Imperativ#nynorsk )

Anvendelse:

Infinitiv: å signa = nynorsk (1)
Preteritum: signa = "som ender på -a i preteritum" (2)
Perfektum partisipp: signa, signa, signa, signa = "som ender på -a i [...] perfektum partisipp" (3)

=>

kan vi valgfritt lage imperativ

(A) (...)
(B) eller med -e
(C) (...)

=> Imperativ på nynorsk av å signa kan være SIGNE*

07.11.16 12:31, Heiko de
Uff,

das wurde eine lange Diskussion die leider nichts mehr mit dem Thema 'minneord' sondern eher Grammatik zu tun hat. Meine Konklusion: signe nicht auf einem Grabstein verwenden, den möglicherweise Deutsche interpretieren wollen. Ich hoffe, wir haben genügend andere Beispielsätze.

Heiko

07.11.16 19:14
;-)

07.11.16 23:11
Snipp, snapp, snute......

30.10.16 00:00
Grotesk eller groteskt?

I en norsk film sier tre skuespillere (som ikke er fra Bergen) helt klart og tydelig:

..."at det er helt groteskt" - altså "t" i slutten.

I underteksten står det derimot bare "grotesk". Ifølge UIB Ordbok bøyes ordet også bare uten "t" i slutten.

Hvem har rett? De tre skuespillerne eller UIB OB? Sannsynligvis UIB OB. Følger bøyingen av adjektiver med "esk" på slutten samme logikken som attributter med "isk" i enden?

Men hvorfor heter det et gresk fiasko og ikke et greskt fiasko, siden det også heter biskt og friskt...?

Einmal mehr vielen Dank :-)

30.10.16 01:22
Wenn ich mich richtig erinnere, wird die Neutrumsform von Adjektiven auf "-
sk", die eine Staatsangehörigkeit oder die Zugehörigkeit zu einem Land
bezeichnen (z. B. gresk, norsk, tysk, fransk, dansk, persisk usw.) ohne "t"
gebildet.

Gruß
Birgit

30.10.16 13:30
Hei Birgit,

vielen Dank. Diese Regel kannte ich noch nicht. Das erklärt natürlich die Schreibweise von gresk- und vielen anderen Länderadjektiven.

Allerdings hilft die Regel bei grotesk wohl nicht weiter. Es sei denn, man bezöge grotesk auch auf eine Ortsangabe - die es ja eigentlich auch im weiteren Sinne darstellt.

Vielleicht ist das tatsächlich die Erklärung? Eine andere Deutung habe ich dagegen inzwischen hier gefunden:

http://tux.aftenposten.no/spraak/spraak?action=question&id=2948

Für den Fall, dass das später jemand nachschlagen will und der Link ins Leere laufen sollte. Die dort aufgestellte Regel lautet:

1. Es heißt grotesk und nicht groteskt
2. "Det er bare sånn det er."

Es gibt also keine Erklärung dafür, man muss es einfach lernen. Umso beruhigender, dass drei bekannte Schauspieler aus dem norwegischen Staatsfernsehen das auch falsch ausgesprochen haben.

Grüße zurück...

30.10.16 17:20
Vielen Dank für die Übersicht. Den er veldig bra.

31.10.16 20:33, Geissler de
Denne oversikten fikk meg til å stusse. Det står:

„Adjektiv som ender på -en, får sammentrekt form i flertall og i bestemt form. I intetkjønn
faller -n bort: åpen - åpen - åpne, voksen - vokse - voksne“

Ifølge ovenstående burde det hete et åpen forhold og et voksen menneske. Men jeg har
aldri hørt noe annet enn et åpent forhold og et voksent menneske.
Hvem kan forklare dette?

31.10.16 21:19
For det første så du utvilsomt rett i bøyingen. Det heter et åpent forhold og et voksent menneske.

For det andre så må begge på grammatikksiden nevnte betingelsene være oppfylt. Det må ikke bare foreligger intetkjønn men også flertall og/eller bestemt form:

- de åpne forholdene (intetkjønn og flertall og bestemt form)
- det åpne forholdet (intetkjønn og bestemt form)
- flere åpne forhold (intetkjønn og flertall, ubestemt form)

men

- et åpent forhold

Så derfor har både du rett og grammatikken. Der foreligger ingen motsigelse...

31.10.16 21:44, Geissler de
Du får titte på siden en gang til. Det er utvilsomt ubestemt form intetkjønn entall det er
snakk om her.

31.10.16 22:27
Stemmer. Jeg kiket enda en gang og jeg tok feil.

Men så er det enkelt og greit en grov feil på denne siden - ?

De angir jo til og med vokse som form for et eller annet.

Hvilken form skulle vokse vært? Et vokse menneske??? Det er jo fullstendig vrang...?

29.10.16 19:13, M
Hallo,

wie lässt sich " Griffschale " ( Autotür ) am besten ins Norwegische übersetzen ?

Grüsse, M

29.10.16 22:21
Skålhåndtak.

30.10.16 17:18
Det er muligens ikke helt rett oversatt. For Griffschale er ikke selve håndtaket men fordypningen til den. Det måtte heller blitt handtaksskål. Men jeg vet ikke om det finnes.

27.10.16 23:53
Stichwörter: Aussprache, uttale
Hei
Vi har hatt jordskjelv i Italia i byen Visso. Hørte nettopp nachrichten på NDR og der ble byen uttalt "Fisso". Hvorfor?

Er det ikke slik at utenlandske navn som begynner på V uttales V? Villeroy & Boch?

Perkins

28.10.16 01:49, Mestermann no
Det er iallfall sikkert at Visso på italiensk uttales med den lyden vi på norsk bruker for bokstaven V. Jeg antar at
reglene for språkbruki tysk kringkasting tilsier at den skal uttales på samme måte, siden navnet er utenlandsk.
Men når man som tysktalende er vant til at enkelt-V uttales med en f-lyd, så kan det nok lett skje at man uttaler
feil i farten.

28.10.16 07:56
@Perkins:
Tyske media er ikke så nøye når det dreier seg om uttalelse av stedsnavn i utlandet. Det kan forstås og. De har simpelthen ikke tiden til å sette seg in bildet om det. Og da blir det bare uttalt som det blir uttalt på tysk. Og så er det kanskje litt annerledes enn i Norge og siden det muligens oftere eksisterer særegne tysk betegnelser av utenlandske stedsnavn enn på norsk. Det blir ikke Roma men Rom på tysk for eksempel. På norsk bruker man oftere originale navnet har eg inntrykk ut av - skjønt uttalelsen der og er "fornorsket". For Roma uttales jo ikke Ruma som det gjøres på norsk men Råma.
Et annet eksempel er jo Utøya. På tysk TV ble det jo selvfølgelig uttalt "Otøja" og ikke "Ütøja" som det ville vært rett på norsk.

28.10.16 08:50
@Bjørn- Russland har en statsleder som heter Putin. I NRK radio uttales dette navnet "Pütin", dersom man skriver den norske uttalen med tyske bokstaver. Men den russiske uttalen av ordet ligger vel nærmere den måten tyskerne uttaler navnet Putin.

28.10.16 08:57
Ja, men da er det jo kanskje bare sånn at der finnes en sterk tendens til å fornorske eller fortyske navn av steder og personer i begge språkene...

28.10.16 10:50
Weder deutsche noch norwegische Journalisten sprechen alle Sprachen dieser Welt. Ich weiß, dass die ARD eine Aussprachedatenbank hat, damit zumindest eine möglichst einheitliche Aussprache passiert, und ich vermute stark, dass es so was auch bei anderen Fernsehsendern und Radiostationen gibt, auch in anderen Ländern. Aber Namen und Orte, die überraschend auftauchen (und ein Erdbeben ist ja nicht gerade vorhersehbar), sind darin sicher oft noch nicht aufgenommen, und garantiert hört längst nicht jeder Nachrichtensprecher der vielen verschiedenen ARD-Anstalten immer gewissenhaft dort nach. (Der Anspruch dieser Datenbank ist übrigens nicht Richtigkeit der Aussprache, sondern tatsächlich lediglich Einheitlichkeit. Dass man sich trotzdem darum bemüht, nicht den größten Unsinn zu verzapfen, will ich einfach mal annehmen. Ich höre Utøya übrigens meistens als Ütöja, nicht Utöja. Vielleicht auch eine Frage der Medien, die man konsumiert.)

Es ist völlig normal, ausländische Namen mehr oder weniger stark einzudeutschen oder eben zu norwegisieren. Weder die deutsche noch die norwegische Standardaussprache von Путин treffen den russischen Präsidenten genau (die deutsche ist in dem Fall näher dran, aber das geht mal so, mal so), aber das ist auch einfach zu viel verlangt. Wenn ein "Visso" mal wie Fisso klingt, dann ist das einfach ein Fehler, der passiert - im Grunde dasselbe wie "Pütin" - weil die eigenen Lautregeln ganz tief im Hirn stecken. Und da das Sprachzentrum und der Verstand nicht miteinander gekoppelt sind, passiert so ein Fehler sicher auch sehr leicht, wenn man den ganzen Tag viel redet.

28.10.16 16:23
Dette med at tyskerne er vant med å alltid uttale v som f, stemmer rett og slett ikke - dette er nok noe som mange nordmenn mener basert på hva de har hørt i tysktimen. Gode eksempler er f. eks. stedsnavn som "Verden", som jeg ofte har hørt at blir omtalt som "Werden", ikke "Ferden". Eller "Jever", som ofte blir uttalt "Jewer" istedenfor "Jefer" (snodig nok kanskje fordi bryggeriet markedsfører seg som "Jewer", antagelig fordi de mener at dette er mer intuitivt. Case in point.) Kanskje alt dette er pga. påvirkning fra engelsk, men sånn er det hvertfall etter min erfaring.

Hilsen (D)

28.10.16 16:47
Hei igjen.

OK: Ingen fast regel her altså. Kun en liten bemerkning: Burde man ikke lære på skolen og ikke i ARD at utenlandske navn som begynner på V uttales med W og ikke F?

Perkins

28.10.16 16:55
Es gibt natürlich Wörter im Deutschen, bei denen das V wie W gesprochen wird, z. B. Vase oder Eigennamen wie Vera. Das sind aber tatsächlich Ausnahmen und in der Regel Fremd- bzw. Lehnwörter. Von daher ist es zwar richtig, dass es einen hundertprozentigen Automatismus V = F eigentlich nicht gibt, aber die W-Aussprache ist schon deutlich seltener. "Werden an der Aller" habe ich auch schon gehört, obwohl es richtig "Ferden" heißt - komisch eigentlich. Kann das jemand erklären?

@Perkins: Ja sicher sollte man das lernen. Oder besser: Man sollte lernen, dass man sich im Deutschen im Allgemeinen bemüht, die Originalaussprache annähernd beizubehalten. Das gilt aber nicht für Ortsnamen, für die es eigene deutsche Bezeichungen gibt (Rom, Prag, Moskau). Wie gut das mit der Originalaussprache gelingt, darüber kann man streiten. ;-)

28.10.16 23:13
Hei,
jeg samtykker med 16:23 at V ikke nødvendigvis uttales som "f". Tvert imot er det ikke så uvanlig at v uttales som w. Violine er Wioline og ikke "Fiola mi" som den er blitt til på norsk. Så finnes der også mellomlyder som regionalt enten uttales mere som W eller F eller noe midt i mellom. Eg tenker f.e. på Evangelium hvilket jeg ville uttalt Ewangelium. Men der finnes sikkert noen triste steder i Tyskland ( etwa Rheinland / Ruhrpott) hvor det kanskje uttales Efangelium. Dette er ikke noe unntak. Når jeg slår opp bokstaven V i heinzelnisse så blir jeg møtt av en hel legion ord som begynner med en V som uttales W. Ja, som sant er, så er dette hovedsakelig fremmedord eller Lehnwörter. Men er ikke det tilfelle med de fleste ordene på tysk med V som første bokstav? Vagabund, vage, Vagina, Vakanz, Vakuum, Vampir, Vandalismus, Vanille, Variante, Vase, vaskulär - alt dette kommer før det første ordet der Initialen blir uttalt som "F" - nemlig Vater. Og allerede det neste ordet starter med "W" - Vegetarier. Så har vi Velours, Vene og Ventil. Det sistnevnte ordet ville jeg uttalt Wentil og ikke Fentil. Men det er fullt mulig andre tyskete ville omtalt det som Fentil.
Om V i alle andre språk enn tysk alltid uttales som W istedenfor F vet jeg derimot ikke. Skjønt det er sånn på engelsk og tysk (og i nordeuropeiske) språk så må dette jo ikke være tilfelle med alle språk.
Wie auch immer. I Tyskland taes mangen ting ikke helt så nøye som f.e i Norge. Og jo "Utteuja" har jeg hørt ofte nok på tysk TV. Og det er helt sikkert ikke Focus eller Bild-TV jeg snakker om...

29.10.16 00:02
Was ist denn am Rheinland trist?

Und nun zurück zur sprachlichen Frage:

Bei der Aussprache des Wortes "Vanille" wäre ich vorsichtig. Da gibt es zig
Varianten: von "Fanille" bis "Wanilje" ist alles dabei.

Gruß
Birgit

29.10.16 00:34
@23:13: Alles Lehnwörter, die mit dem W.

Und mit dem tristen Rheinland hast du dich in meinen Augen sowieso disqualifiziert. ;-)

30.10.16 17:05
Hei igjen

Så til "Millionen dollar frage": Hvorfor I hule uttaler man denne stakkars enkeltv-en som f? Var det som I Norge at noen ( da man innførte det meningsløse språket "ny-norsk") gjorde det bare for å irritere?

30.10.16 17:08
Siste innlegg er fra Perkins.

31.10.16 09:11
God morgen Perkins,
det er ikke lett å vite alltid den rette uttalsen. Jeg er enig i at man skulle undersøke hvilken form som er den rette når man leser nyheter. Kanskje leseren har fått teksten akkurat ti minutter før den skulle leses? Da er det bare å lese teksten noen ganger så som man er og står bak "mikken". Du som har eller jobber på radio burde vite slikt. Til uttalsen V som F kan du finne slike tilfeller også med andre bokstaver og ikke minst i tyske dialekter. Tar C-en, noen gang uttales den K og noen ganger Z. Ikke til å snakke om CH som man til vanlig uttaler på høytysk som CH men i Bayern og andre sørlige land blir det lett til K som f.eks. i China da sier man i sør slik som man skriver på norsk "Kina". Jeg kan ikke gi deg en full tilfredsstillende svar på ditt spørsmål bare at det kanskje gikk litt kvikk i svingene da nyheten ble lest opp.
En fin uke fra Claus i Kristiansand (da C i Claus ble lest som K...)

31.10.16 12:20, Geissler de
Die Aussprache des V am Wort- oder Silbenanfang im Standarddeutschen ist eigentlich
sehr einfach: In deutschen Erbwörtern /f/, in Fremdwörtern /v/ (also wie "w").
Das haben ja schon andere geschrieben.
Also vier, Vater, Vogel, vorne, ver- mit /f/.
Veranda, Vanille, Veronika, Viadukt, Volontär, Vuvuzela mit /v/.

Ausnahmen gibt es in regionalen Aussprachevarianten. In Bayern etwa werden manche
(nicht alle!) Fremdwörter und Namen nichtdeutscher Herkunft mit /f/ gesprochen. Wir
sagen also Fanille, Fiktualienmarkt, Feit (Veit, von Vitus), Froni (von Veronika),
Falentin.
Aber auch in Bayern sagt niemand Firus oder Fiaredscho (Viareggio).

Im gesamten Bereich des NDR wird "V" in Fremdwörtern und fremdsprachlichen Namen
konsequent als /v/ gesprochen. Von daher wäre es höchst bemerkenswert, wenn ein
Sprecher des NDR tatsächlich "Fisso" sagen würde.

Meine Vermutung ist eher, dass es hier mehr am Hörer als am Sprecher liegt. Die
Realisierung eines bestimmten Lautes durch Muttersprachler unterliegt einer gewissen
Schwankungsbreite, und Laute werden oft von Nicht-Muttersprachlern sehr
unterschiedlich aufgefasst.

Ein bekanntes Beispiel ist das englische ʌ. Der Engländer sagt tʌf, der Deutsche
hört "taff" und der Norweger könnte schwören, "tøff" gehört zu haben.

Die Realisierug des /v/ im Deutschen ist innerhalb gewisser Grenzen auch variabel,
und so ist es absolut denkbar, dass eine Aussprache dieses Lautes, die für den
Deutschen noch klar innerhalb dieses Bereichs liegt, für einen Norweger schon die
Grenze zum /f/ überschritten hat.

01.11.16 16:53
Hei igjen

Takk for alt!

Perkins

02.11.16 22:56
Takk for alt ???!
Går det an å si dette uten den vanlige tilknyttingen likevel?

26.10.16 22:50
Stichwörter: en norsk, et norsk, gal, gale, galt
Gale eller galt?

Når jeg skal bruke adjektivet eller adverbet "gal", så frister det meg hele tiden å si "gale" istedenfor "galt".

Er det bare gale dette? Lurer på hva det kommer ifra. For det burde jo hete galt og ikke gale ifølge "lærbokens regler".

"Hva er gale med deg?" Oder doch lieber: "Hva det galt med deg?"

Jeg blir snart helt galt av denne stadige usikkerheten :-(.

Kan det være dialekt dette med "gale"?

Det er jo antakelig ikke noe jeg har kommet på fra tysk.

Det finnes mange fristende feile måter å uttrykke seg på. Om noen vet jeg. Jeg vill for eksempel alltid si "mitt norsk". For norsk er jo selvfølgelig intetkjønn, ikke sant?

Men det er det jo bare på tysk, ikke på norsk :-(.

Men gale altså... Hva er gale med gale...???

26.10.16 23:25, Mestermann no
Gale er bergensdialekt eller dialekt fra andre vestlandsstrøk og brukes der slik som adjektiv: "Det er helt gale".

Det er ikke "noe gale med gale" i og for seg, men det er altså dialekt. På standard bokmål heter det: "Det er helt
galt", og følgelig er det også på bokmål "galt med gale". :-)

Som adjektiv samsvarsbøyes det med kjønn og tall: Hun er gal, han er gal, det er galt, de er gale.

Substantivet "norsk" (om språket) er som hovedregel hankjønn i bestemt og av og til i ubestemt form: "i norsken i
dag lærte vi om verb", "jeg trenger hjelp med norsken", "min norsk er like god som din norsk", men utgjør et
særtilfelle. I særlige uttrykk - alltid i ubestemt form - blir det intetkjønn: "Han taler et godt norsk" (= "det norske
språk han taler, er godt"). "Jeg sa ham min mening på godt norsk" (= "med rene ord"). "Det/den norsk Ibsen
skrev, ble mønsterdannende".

I bestemt form heter det alltid "norsken" eller med dobbelt bestemmelse "den norsken" (man kan ikke si
"norsket"), mens det altså ofte i ubestemt form heter "et norsk", og altså noen ganger "en norsk".

Likedan forholder det seg med "tysk" og andre språk: "Hvordan går det med tysken din?" - Men: "Han skriver et
feilfritt svensk".

27.10.16 01:30
Tusen takk!

Da var det jo ikke så gale allikevel - det som jeg husket fra hine tider der jeg kunne snakke norsk. Men det gjør det jo ikke enklere i alminnelighet om jeg må velge mellom tysk, bokmål, nynorsk og ekte naturnorsk (altså bergensk).

For det er slettes ikke sånn at jeg var sikkert på at det ikke var gale med gale, selv om det var merkelig kjent.

27.10.16 01:52, Mestermann no
På skriftlig bokmål kan man ikke bruke "gale", annet enn samsvarsbøyd med et flertallsord. "Vi/dere/de er gale",
men: "jeg/du/han/hun/den er gal", "det/dette er galt".

27.10.16 09:01
Ja, det var mottatt. Får se om jeg husker det. For meg var det viktig å forstå hvorfor jeg komm på gale... jeg syntes det var rart at ikke ville si "galt".
Det er ikke løye(nt) (wohl das gleiche Thema hier, skjønt her ville jeg foretrukket løyent) en blir fullstendig kokko i hove...

27.10.16 16:41, Drontus no
Viss du derimot skriv på nynorsk, så er "gale" heilt rett form i eintal inkjekjønn ;-) "Det er aldri så gale at det ikkje er godt for noko."

(Men ein skriv aldri to m-ar i slutten av norske ord, verken på bokmål eller nynorsk...Det heiter altså "kom" med ein m)

28.10.16 00:10
Hei Drontus,

ja mange takk for tipsene.

<OBS delvis dialektiske former, potensielt skadelig for nybegynnere>

Dette med m'arne ska' eg huske. Det har eg slitt med allerede en god stund no. I det hele tatt er den norske rettskrivingen veldig rar når det kommer til dobbelkonsonanter. Med måten dem blir uttalt på (langt, kort) synes det ikke å ha noe å gjøre med.

Skjønt jeg forstår litt nynorsk og så ville oppstyret for meg allikavel vore gysla høg om eg sku lære meg nynorsk bare for å få lov te at skriva gale. Da ville eg jo hatt det hele bryderiet med hunkjønn og 8-0!

Nå må eg først se om eg klarer å forbedre norsken såpass mye at det ikke vrimler av gale feil alle steder. Om eg sku koma så langt så for mæ sjå om eg kjem te å skifte øver te nynorsk. Men eg tror dar egentlig ikkje.

<\OBS delvis dialektiske former, potensielt skadelig for nybegynnere>

Vielen Dank og god natt i Noreg (b)

28.10.16 08:26
"Nå må eg først se om eg klarer å forbedre norsken såpass mye at...."
Vi har to likestilte skriftspråk i Norge, Bjørn. Nynorsk er også norsk. Jeg forstår det slik at du i første omgang vil forbedre bokmålet ditt. ;)

28.10.16 12:32
Som 08:26 skriver, så har vi to skriftspråk. Det er enklest å hjelpe deg hvis du bestemmer deg for ett av dem.
Hvis du skriver norsk slik du snakker, kan du ikke regne med at hjelpen du får blir særlig konstruktiv. Det ville
tilsvare at en nordmann som hadde lært seg schwabisk muntlig, insisterte på å skrive schwabisk i prosessen
med å lære seg høytysk.

29.10.16 22:58
@08:26 og 12:32
Den norske språkstriden er ikke min strid. Det forekommer ytterst skjelden at mine spørsmål kan bli besvart forskjellige alt ettersom om dem sees i nynorskens eller bokmålets lys. Her var jo faktisk det tilfelle. Men selv her oppsto den skjeldene konstellasjonen bare fordi at det også er vanlig på bergensk å si "gale" - skjønt bergensk hovedsakelig er bokmål med noen kraftige innslag fra nynorsk.
Jeg er vant med begge formene selv om jeg har mye mere språkvett i bokmål enn nynorsk.

Skjønt Nynorsk er enda fjernere fra tysk tror jeg ikke eg kommer til å la meg liste, lokke eller presse til å bytte over til nynorsk helt og holdent.
For dette ville blitt ennå møysommeligere enn det å redde litt av bergensken. For det meste så slitter jeg med meget mere fundamentale spørsmål enn om jeg skal bruke den ene eller den andre formen av norsk.

De er jo veldig lignende også. I de fleste tilfeller dreier det seg jo ikke om særegne ord som forekommer bare på en av begge formene men om kjønn eller bøying. Jeg ser forresten ikke heller det store skille mellom "språkene".

Nach allem was ich dazu dank der Anregungen von Mestermann gelesen habe, er begge språkformene i stadig forandring og i stadig gjensidig adapsjon. Det som er lov i dag på bokmål eller nynorsk var ofte ikke det for 50 eller 100 år siden.

Jeg har ikke formålet at norsken min skal ha blitt "reint" når jeg om kanksje en liten stund gir meg med mine øvelser. Jeg bryr meg lite om jeg skulle blande litt landsmål, riksmål og bokmål hist og her.

Det jeg gjerne skulle ha oppnådd er å uttrykke seg sånn at det ikke ville vært galt unansett hvilket mål man brukte. For det andre er ikke nordmennene skjøl så nøye med.

Jeg syns tilogmed det kan være jättestilig å bruke former fra forskjellige språklige omgivelser så lenge man vet at "t"en i for eksempel"konstigt" står der fordi danskene og svenskene også bøyer ord med "ig" i slutten. Eller fordi det nettop ikke heter galt men gale på bergensk.

Det er de grove feilene jeg vil få bukt med. Gale og galt er egentlig en veldig liten forskjell - men bare når man har forstått prinsippet av bøyingen i det hele tatt. Og det er fra tid til annen ganske usikker om.

Før kunne jeg dette uten å tenke meg om. I dag er norsken min blitt så dårlig at jeg må tenke meg litt om først før brødboksen åpnes.

Mestermann skrev noe veldig klokt forleden når han anbefalte å slippe tak i tysken. Jeg vet veldig godt hva han mener med det. Å stoppe å arbeide som tolk for seg selv som tenker tysk og oversetter simultant til norsk og tilbake igjen.

Det man opplever da er at man forsøker å oversette uttrykk som "den Schalter umlegen" på norsk. Og imens man funderer hvorvidt man kan legge om bryteren på norsk glemmer man at det trykkes på en knapp i Norge 8-0!

Men før en klarer å slippe tak i de vante vendinger må en først ha noe å gå på. Det er det jeg ikke har ennå. Uten muskler er den beste teknikken til liten gang i idrett. Nichts anderes gilt für Sprachen...

God natt alle sammen...

(B)

26.10.16 20:10, kafa
Hei!

was ist denn der Unterschied zwischen "magen" og "buken". Im Wörterbuch steht bei beidem "Bauch".

Gruss Katja

26.10.16 23:15
Hallo,

ich hab eigentlich bisher nur "mage/magen" gehört.

Anscheinend wird buk/buken eher für Tiere benutzt (siehe http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=buk&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=... )

Grüße W.

27.10.16 08:58
Buken brukes vel helst om fisk og dyr. Man sløyer fisk ved å sprette opp buken. Men når skiløperen Therese Johaug intervjues på sin hjemlige dialekt fra Nord-Østerdal sier hun buken også om sin egen mage! For de fleste nordmenn høres dette pussig ut, og jeg kjenner ikke til eksempler fra andre dialekter.
Hilsen Helge.

27.10.16 23:19
Henviser til http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=hinne&ant_bokmaal=5&ant_nynors...

Se ordet bukhinne. Og derefter se her:

https://snl.no/bukhinne

Så buk ser nok ut til å være et ord som kan brukes både om menneskets mage og dyrets mave - skjønt det brukes vel helst enten om dyr eller så i medisinsk sammenknytning. (B)

28.10.16 11:56
I sammensetninger må man lære forskjellene.
Eksempler :
Buklanding - ikke magelanding ( Bauchlandung )
Mageplask - ikke bukplask ( Bauchklatscher )
Buksnitt - ikke magesnitt ( Bauchschnitt )
Magesekk - ikke buksekk ( Bauchsack )
Bukhule - ikke magehule ( Bauchhoehle )
Magesyre - ikke buksyre ( Magenseaure )
osv, osv.

29.10.16 10:06
Veldig artig. En må vel lære seg det ved å bestemme seg for et av ordene og så pugge unntakkene. Det må vel bli mage eller mave som regel og buk som unntak i buklanding, buksnitt bukhule bukhinne. Kanskje en kan hjelpe seg litt med den elselsbroen at buk heller viser til yttre delen mens mage heller til den indre delen av maven.
Eigentlich ist es wohl ähnlich wie Bauch und Magen im Deutschen wobei dort Magen eher den oberen Verdauungstrakt und Bauch den unteren Bereich (Darm) meint...
En kunne også orientert seg ved den tyske ordbruken og ellers lært seg unntakene fra tysk logikk: mageplask og magesekk..

26.10.16 14:32
Hei! ich habe heute in einem Satz das Wort "nåke" gelesen, habe versucht es zu übersetzen aber
weder hier noch in http://ordbok.uib.no/ habe ich es finden können.
Kann man es als "noch" ins deutsche übersetzen, im Sinne von "noch mehr"?

26.10.16 16:34
Bitte das Wort im Zusammenhang!

26.10.16 16:56, Mestermann no
Ohne Zusammenhang ist es schwer zu sagen, aber "nåke" mag Dialekt für "noe" (=etwas) sein.

27.10.16 13:09
Ich hätte jetzt auch vermutet, dass es eine dialektale Form von "noe(n)"
bzw. eher "noko(n)" ist, aber wenn es selbst die Norweger nicht genau
wissen...

Gruß
Birgit

27.10.16 16:46, Drontus no
In meinem Dialekt ist jedenfalls "nåke" = noe (nynorsk: noko). Letztendlich kann es aber, wie Mestermann schon sagt, nur mit Kontext geklärt werden...

23.10.16 15:52
Stichwörter: passivformer, refleksiv, supinum, s-passiv
Noe jeg ikke var var om hittil er at det ser ut til å eksistere to forskjellige tempora i den direkte norske paasivkonstruksjonen.

Jeg snublet over dette i denne artikelen:

http://www.daria.no/skole/index.php?tekst=6321

Der heter det:

"Isdalskvinnen begravdes på Møllendal kapell den 5. februar 1971, i en umerket grav på kirkegården."

I presens - som jeg ville uttrykket det - ville det jo blitt:

"Isdalskvinnen begraves på Møllendal kapell den 5. februar 1971, i en umerket grav på kirkegården."

Det eg nå stusser over, det er hvordan preteritum-formen blir dannet i all alminnelighet - ?

En kan jo ikke si: "hun kjørdes til togstasjonen" Det har jeg nå aldri hørt. Hun kjørtes høres også veldig fremmed ut.

Ganz gleich, welches Verb ich teste, ich komme auf keine Regel für eine Vergangenheitsform für das "Direktpassiv" im Norwegischen.

Gibt es doch nur eine Zeitstufe, wie ich ursprünglich dachte?

Men hva så med "begraves" og "begravdes"?

23.10.16 16:54, Mestermann no
Ikke alle verb kan danne s-passiv, og av disse igjen er det ikke alle som kan danne preteritum passiv, og av dem
igjen kan heller ikke alle danne perfektum passiv. Det finnes ingen regel, såvidt jeg vet, for hvilke verb dette må
gjelde og på hvilken måte.

Passiven med -s er dessuten noe forskjellig, alt etter hvilke verb det er tale om, og dannes ved å føye til s eller -es
etter de aktive fortidsformene:

Å sendes - han sendes - han sendtes (etter "han sendte") - han har sendtes (etter han "har sendt")

Å begraves - han begraves - han begravdes (etter "han begravde").

Begraves kan i praksis ikke danne perfektum passiv i moderne norsk. Det måtte i tilfelle blitt "han har begravdes".
I alle praktiske tilfeller ville vi si: han ble begravet (el. ble begravd) eller har blitt begravet (begravd). Det gjør man
nok i praksis med "han har sendtes" = han ble sendt.

Passivformen i fortid, særlig perfektum, brukes mindre i norsk nå enn for hundre år siden. Overgangen fra mer
danskpregede former med flere d-endelser har nok noe av ansvaret, for det skapte en rekke unntak fra regelen
over. Her er et eksempel

Han preges
han pregtes (etter tidligere: "han pregedes" etter "han pregede" - som i dag imidlertid heter "han preget", altså et
unntak)
han har pregtes (tidligere: han har pregedes (etter "han har preget") eller "han har preges" som er såkalt norsk
supinum.

På svensk er denne siste supinumformen mer utbredt: Vägen har astalterats. Analogt til dette er på norsk "det er
lykkes".

Å lykkes - det lykkes - det lyktes - det har/er lyktes (eller også altså, som supinum: det har lykkes).

Noen helt klare regler for dette kan ikke settes opp, men man må lære seg passivformene fra tilfelle til tilfelle der
passiv er mulig. Alle passivsetninger, men ganske særlig passivsetninger med -s preteritum blir fort tunge og
vanskelige å forstå. Det vil så godt som alltid være bedre å bruke "det ble brukt" eller "det har blit brukt" i stedet
for "det har bruktes".

Husk også at ikke alle s-former er passivformer, med refleksiva: Han skjemmes (han skammer seg), dørene
lukkes (de lukker seg).

23.10.16 18:22
Uffa. Verre og ennå verre :-(. Skummelt.

At dette også skulle vise seg å være så komplisert hadde ikke jeg regnet med. Jeg skjønte jo at det var en blind flekk der. Men den ser ut til være et godt stykke større enn det som ante meg.

Finnes der et sted en kan slå opp disse formene? En finner dem jo antakelig ikke engang i http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=begrave&ant_bokmaal=5&ant_nyno... - ?

"es" istendenfor "s" blir det vel helst når ordet ender med "t" eller en annen vokal enn "e"? Det er klar det ikke kunne blitt begravets så det var opprinnelig kanskje begravetes som ble begravedes og senere og begravdes.

Kan man si da at en person "kjørtes" et eller annet sted? Jeg kan ikke huske å ha lest eller hørt dette noensinne. Men hvorfor egentlig ikke? "Han kjøres til Haukeland" går det vel an å si? Har det noe å si om et verb blir bøyet regelmessig eller uregelmessig? Han slår, han slo, han har slått. Så blir det: han slås - eller han slåes. Jeg tror helst det er slåes. Men hva i all verden blir det i imperfektum? Han sloes??? Har aldri sett eller hørt det.

Og hva med ordet "ta" da? Det "taes" eller "tas"? Det høres ikke så fremmed ut. Kunne tenke meg begge deler. Men fortiden da? Eg mener å ha lest "tagits" på dansk. Men det blir det jo aldri på norsk. Han tokes? Brrrrrr. Det eksisterer da vel ikke!?

Nochmals vielen Dank.

23.10.16 19:54, Mestermann no
Du kan ifallfall slå opp reglene i en grammatikkbok, f.eks, i den nye Norsk grammatikk, Riksmål og moderat
bokmål, Kunnskapsforlaget, Oslo 2013 og senere utgaver. Anbefales. Der beskrives dette bedre enn jeg kan gjøre
på noen linjer her.

Som jeg skrev, så er det verb som ikke i praksis bøyes i fortid. "Han tokes" og "har tattes" forekommer ikke; der
vil man lage passiven med "ble" og "har blitt": Han ble tatt, han har blitt tatt.
Men "kjørtes" og "slås" forekommer.

Legg merke til at siden passiver også kan dannes me "bli," "blir", "ble" og "har blitt", kan du bruke disse når du er
i tvil. Passivsetninger skal man uansett helst lage så enkle som mulig, og bare når det er nødvendig.

Tagits er forøvrig ikke dansk. Det er svensk supinum.

23.10.16 21:55
Men "kjørtes" og "slås" forekommer.
Er det ikke slos?

23.10.16 22:01, Mestermann no
Ja. Beklager feilen i farten: Slås - slås - slos - har slåttes. (Formene slåes og sloes forekommer stundom også).

Legg merke til likheten med å slåss - slåss - sloss - har slåss, som er dannet av samme ordet, men som betyr å
være i slåsskamp.

24.10.16 00:32
Hei Mestermann,

nochmals Danke. Da ser jeg jo litt klarere. Var "tagits" svensk altså? Ja, det er også godt mulig. Av og til blander jeg. Har sett for mange svenske filmer i mellomtiden kanskje. Du måste förlåte, snälla ;-)!

Takk for anbefalingen. Er det det samme som står i printutgaven som på nettet? Jeg spør siden jeg ikke fant så mye i webutgaven om emnet: http://www.riksmalsforbundet.no/grammatikk/kapittel-3-verbet/10/

Det spørs jo man i det hele tatt skal begynne med grammatikk fordi at man støtter på så mange rare ting en gjør riktig helt ubevisst og begynner først å gruble når man begynner å sammenligne med tysk og må fastslå at det ene eller andre egentlig er helt sprø sett fra logikken i tysk grammatikk. Jeg tenker for eksempel på setningene:

Sertifikatet kommer til å bli tatt ifra DEG. Denne setningen tilsvarer tysk passiv-logikk. Men om en snur litt på ordstillingen så blir dette til DU kommer til å bli tatt ifra sertifikatet og ifølge norsk grammatikk-logikk skal "Du" være et subjekt i passiv-setningen. Nokke sånt nokke eksisterer ikke på tysk.

God natt!

24.10.16 02:05, Mestermann no
Ja, det er så vidt jeg kan se den samme grammatikken. Et grammatikkverk vil naturligvis ikke liste opp alle
variantene, men viser hovedreglene.

Bjørn, du har åpenbart et godt naturlig tilegnet grunnlag i norsk, for du skriver og uttrykker deg veldig flytende og
med rikt vokabular. De fleste av de feilene utlendinger gjør, gjør ikke du. Du kan jo norsk! Det kan du jo trøste
deg med. Du er allerede på et høyere nivå enn de fleste av dem som har lært seg norsk i årevis. Som du selv
skriver, gjør du ting riktig helt ubevisst. Jeg synes også du er blitt mye bedre og sikrere på den korte tiden du har
deltatt i forumet.

Her og der gjør du selvsagt enkelte feil. Innimellom staver du et ord feil eller du blander inn dialektformer i det
skriftlige bokmålet, men det gjør jo mange nordmenn også. Så hender det at du gjør noen grammatikkfeil, eller
oversetter direkte fra et tysk begrep, eller du har lett frem et ord og vendinger i en ordbok og bruker dem på en
måte de ikke brukes i skriftlig norsk (f.eks. "lell", som vi var innom tidligere).

Den som har lært seg et fremmedspråk ved naturmetoden, oftest som barn, støter gjerne på noen helt bestemte
problemer når han eller hun skal ta opp igjen språket som voksen, og vil lære å bruke det helt korrekt. Disse
problemene ligner ikke på dem som en voksen elev vanligvis har, uansett nivå. Grunnen peker du på selv: Man
gjør så mye riktig, ubevisst. Man er flytende i språket. Og så forsøker man å rette på ting som forekommer i det
flytende språket gjennom å lære seg grammatikken. Da kommer ofte dette på tverke for språkflyten. Man
begynner å tvile. Man begynner å rote. Man begynner å sammenligne med den grammatiske logikk man kjenner
fra morsmålet, der man har lært seg reglene, osv., slik du har en tendens til å gjøre. Man begynner å dekonstruere
det man kan naturlig, for så å bygge det opp igjen ved hjelp av en grammatikk man aldri har lært tidligere.

Det du må spørre deg om, er hva du vil bruke norsken din til. Hva er formålet? Lese, skrive, reise, snakke, se film
og fjernsyn eller lytte til radio eller opplesninger? Skal du bruke den profesjonelt eller privat? Hvilket nivå ser du
for deg? Vil du forstå og bli forstått uten problemer, eller vil du bli helt perfekt? For de fleste formål er din norsk
god nok. Jeg har hatt utenlandske lærere på skolen som snakket dårligere norsk enn deg, og de var dyktige
lærere som uttrykte seg nyansert og medrivende. Selv snakker jeg bedre tysk enn de fleste utlendinger som
snakker språket, og jeg føler sjelden at det ikke er noe jeg forstår. Men det hender jo, slik det hender at jeg gjør
direkte feil. Av og til enkle, til dels pinlige feil. Det forsøker jeg å se stoisk på: Jeg er såpass god i tysk at jeg
faktisk ikke kjenner til noen andre nordmenn som er bedre, gitt at de (som jeg) har lært det etter barndommen,
selv om disse (forhåpentligvis!) finnes. Det får være godt nok for meg. Så får jeg leve med at det kommer en og
annen feil.

Selvsagt kan godt alltid bli bedre, og språk er heldigvis et øvingsfag. Man blir aldri ferdig med å lære et språk.
Man kan hele tiden forsøke å gjøre færre feil og berike sitt ordforråd og sin nyanserikdom ytterligere. Dette kan i
seg selv være en hobby og en ambisjon. Det er morsomt å beherske et fremmedspråk godt! Det gir en helt egen
frihetsfølelse, særlig når man merker at man stadig kan legge alen til sin vekst.

Personlig ville jeg gitt deg det råd å lese mest mulig norsk bokmål, gjerne litterære tekster og artikler og essays av
gode skribenter, og på den måten fått mest mulig berøring med nyanser og stilistikk. På den måten vil du
gjenopplive halvglemte eller ubevisste kunnskaper. Samtidig vil du møte spørsmålsstillinger som tilsvarer ditt
nivå ellers. Grammatikkboken og ordboken ville jeg brukt til å slå opp i når det var noe jeg virkelig ikke forstod
eller mestret, og ellers kan man jo spørre her i forumet.

Jeg tror ikke jeg ville begynt med å dekonstruere alt jeg instinktivt kunne på norsk, for så å bygge det opp igjen
ved hjelp av teori, men basert meg på den intuitive kunnskapen. Så kan den heller suppleres gradvis med
kunnskaper fra grammatikken.

Endelig, og dette har vi vært inne på før: Du må prøve å slippe taket i den tyske grammatikken. Normativt korrekt
tysk er et språk med et svært sterkt og stabilt - og også til tider komplisert - formverk både syntaktisk og
grammatisk. Det er derfor ikke uvanlig og heller ikke rart at man relativt ofte vil merke at tyskere har god greie på
sin egen grammatikk, særlig hvis de har høyere utdannelse. Den norske grammatikken står dessverre ikke like
sterkt. Norsk er også i nyere tid preget av større valgfrihet enn nær sagt alle andre vesteuropeiske språk, og det
normative aspektet står svakt i undervisningen. Men man kan allikevel velge å skrive og uttrykke seg grammatisk
og normativt korrekt på norsk. Det som på slik norsk er korrekt og logisk vil imidlertid ikke alltid følge logikken i
andre språks formverk. Dette er spesielt skummelt i relasjon til tysk, fordi det er så fristende å oversette eller
transponere direkte, siden språkene er så beslektet.

Du nevner selv passivsetningen "sertifikatet kommer til å bli tatt fra deg" som kongruent med tysk passiv-logikk,
mens den omvendte setningen "du kommer til å bli tatt fra sertifikatet" ikke ville vært mulig på tysk. Og det er
selvsagt helt riktig. Av den enkle grunn at norsk ikke er tysk. :-)

Jeg håper at disse betraktningene vil være til inspirasjon og ettertanke for deg i ditt videre arbeid med norsken.

25.10.16 00:28
Hei Mestermann,

mange takk for det lange og oppmuntrende svaret ditt.

Jeg føler det slik at min norsk ikke på langt nær er så god som du er så vennlig til å tilskrive meg. Jeg skulle bare ønske den var det. Når jeg begynte med mes études norvégiennes trodde jeg riktignok at norsken min ikke var så verst og at jeg kunne dette dere sånn mer eller mindre. Jeg skulle få has på alle feilene i en fart! Siden er det gått mange måneder.

Jeg har tatt gysla feil og har fullstendig undervurdert hvor krevende og møysommelig dette foretagende ville komme til å bli. Stopper jeg igjen ett lite hull på et hjørnet kommer der med en gang frem et helt juv med uvitenhet på et annet.

Så har det også vist seg å være temmelig vanskelig å huske nye ord og ny grammatikk. Hove er blitt gammal :-(.

Det eneste jeg legger merke til er at det fra tid til annen dokker opp det ene eller andre fra glemselens hav. Om ikke jeg hadde den opplevelsen av og til så ville jeg ha sluttet med det hele og tatt meg en bolle istedenfor for lenge siden ;-). Men "snakkemønsteret" er liksom ikke helt ukjent ;-).

Jeg kan ikke si hvorfor jeg gjør dette og hvor lenge jeg kommer til å holde på med det eller rettere sagt: holde det ut. Egentlig så kommer jeg til å ha null komma niks nytte ut av denne innsatsen. Det er derfor godt mulig det er litt tåpelig.

Som jeg har forstått det i mellomtiden er mange av besøkerne i dette forumet tyskere som enten allerede har flyttet til Norge eller som overveier nettopp det. Jeg vet om en del tyskere som har flyttet eller rettere sagt flyktet til Norge. Det er ikke så uvanlig i disse dager - skjønt det er en stor skam for Tyskland. Folk flest drar jo ikke pga den vakre naturen i Noreg men fordi livsvilkårene i Tyskland for mange ikke er så mye å skryte av lenger.

Jeg forstår det godt selv om jeg er overbevist om at det for mange kommer til å bli mye mere krevende og hardere enn de muligens har tenkt seg. Heller ikke i Norge er det "bare bare". Det finnes mange fattige Nordmann også den dag i dag - kanskje mere i dag til og med enn for 50 år siden.

For den gangen var jo de fleste like "fattige" - ser man bort fra det faktum at en muligens ikke en gang er så fattig når en har sin egen hybel, sin egen lille tomt og sitt eget hus - om det er en aldri så liten og enkel "sjit helvedes kåk" i Nordnorge. Noe som de fleste tyskere ikke har.

Jeg derimot sitter ikke på pakkede kofferter. Hverken ser jeg for meg en reel sjanse til å dra nordover eller så vet jeg om jeg ville gjort det om jeg hadde kunnet. I also know about the dark sides of Norway - hvilken enhver ekte og gode nordmann vil og skal blånekte ;-).

Allikevel har jeg kanskje mere til felles med disse reiseklare landsmennene mine enn jeg var var om til å begynne med.

På en måte så er også min iver til å gjenerobre det tapte morsmålet et uttrykk ut av å vende ryggen til "fedrelandet" [er det å vende "ryggen til noe" bare en nynorsk vending?].

Ikke på et fysisk men på et mentalt sett.

Jeg er sikkert like så luta lei utviklingen i dette landet som mange av dem som trekker konsekvensene og nordover for godt. (Og dette handler først og fremst IKKE om den såkalte "bølgen" med billige og villige utenlandske arbeidsslaver og fremtidige konsumenter som for tiden "skylles" inn i landet - skjønt jeg har store vansker med å tro på at den kommer til å forbedre livsvilkårene for "Heinz og Susanne").

Å atter lære (eller å læææahre som østlendingene sier) meg litt norsk er altså min ynkelige måte å emigrere på - ikke i dåd men i tanke.

"Mæ får sjå" om jeg klarer å ta noen fremskritt til eller om jeg allerede har nådd kapasitetens og kreftenes ende.

Forøvrig har du sikkert rett i at det mest effektive ville ha vært å lese, å lese og å lese. Fra nå av burde norske aviser bli Pflichtlektüre skjønt jeg kvir meg litt for å lese :-(. For noen år siden hadde jeg tenkt meg å lese en John-le-Carre-roman på norsk.

Jeg kom bare til side tre! Den var så tungvindt å lese! Jeg forsto 'kje det plukk. Mere innviklede leddsetninger med eksotiske norske ord har jeg aldri lest før. Kanskje det er på tide å hente 'n frem igjen og så se om den ikke har mistet litt av skremselen 8-/.

For muligens også å berike forumet med en litt mere avansert øving ville jeg til slutt gjerne atter stilt et lite grammatikalsk spørsmål om jeg får lov til det.

Takket være ditt hjelp har jeg nå lært meg at den norske "spesialpassiv" ikke bare forekommer i presens - som jeg allerede var vant med - men også i imperfektum og sågar perfektum (!!), hvilket jeg ikke var riktig klar over.

Eksisterer den også som Konjunktiv Plusquamperfektum? Ville det kunne gå an å si den følgende setningen:

Han hadde kjørtes til Haukeland om legen hadde vært var om hvor ille det sto til om hans helse?

This is something I never would have dreamt of saying in Norwegian. Je dirais plutôt:

Han hadde blitt kjørt til sykehuset om legevakten hadde forstått hvor ille det sto til om han.

Aber warum nicht? Det virker jo litt jålete men jeg har alltid likt å være litt kreativ med språk skjønt dette har også medført seg at jeg til den store forbauselse av min tyske omgivelse også auf Deutsch das Fenster "aufsetze" - noe tyskere ikke pleier å gjøre når de skal ha litt frisk luft inn.

God natt i Norge...

P.S.:
Jeg hadde jo egentlig tenkt meg å kunne snakke norsk like flytende igjen som jeg en gang kunne det. Men den tanken har jeg slått fra meg allerede.

25.10.16 00:49, Geissler de
Sukk.
Hold deg til språklige spørsmål, er du snill, Bjørn.
Nettet er fullt av steder der du kan sutre over hvor jævlig det er blitt i Tyskland. Dette
her hører ikke til dem.

25.10.16 01:17, Mestermann no
Ja, enig med Geissler. Jeg skrev ikke mitt innlegg for å få høre dine private betraktninger over situasjonen i
Tyskland, men for å gi deg noen innspill til din videre norsklæring.

25.10.16 03:22
Javel. Jeg trodde jo du spurte etter motivasjonen min for å ta opp norsken igjen.

Og det har jeg svart helt oppriktig på. Selvfølgelig er den jo en helt privat en. Hva ellers skulle min motivasjon være enn "privat"?

Jeg skal gjerne be om forlatelse om denne motivasjonen ikke passer inn i verdensbildet til noen andre. Eller om noen mener at det ikke høver seg å tenke, oppleve eller å føle det slikt. At det hadde vært mye penere om motivasjonen hadde vært en helt annen.

Men det er faktisk bare sånn det er...

Jeg syns det er rart en ikke skal kunne skrive eller si det og. Erst recht, wenn man danach gefragt wird :-(. Hva er det dere er så redde for? Og hvorfor? Det burde da helst vært meg å være redd for å skrive "private" ting?

Men vi kan gjerne fokusere igjen på det "offisielle" emnet.

Det var derfor jeg også stilte det spørsmålet som jeg pønsket på i går...

25.10.16 14:25, Mestermann no
Dette er et forum for språklige tema. Alle andre tema får man diskutere andre steder. Skulle vi begynne med
utvekslinger av private tanker og betraktninger, ville dette fort slutte å være et språkforum. Derfor spurte jeg ikke
etter dine grunner til å lære norsk for å få svar, jeg skrev til deg at du selv bør stille deg spørsmålene om hva du
skal bruke norsken til. På den måten vil du lettere finne en læringsmetode som passer deg. Det er mulig du
misforstod dette.

25.10.16 22:48
"Dette er et forum for språklige tema."

Helt enig.

Det er bare det at enhver setning, ethvert ord, enhver stavelse handler om språk, består av språk, er språk. Hvert eneste utsagn i et språk er alltid og uansett også en påstand - eller et spørsmål - ikke bare om riktigheten av dets innhold men også av dets form. Det kryr av språklige og grammatikalske feil i mitt ovenstående innlegg. Feil jeg ikke var bevisst om når jeg skrev tankene mine ned.

Hvorfor kan vi ikke bare benytte oss av selve kommunikasjonen med hverandre for å gjøre oss oppmerksomme på våre feil? Det er jo noe alle kunnet lære noe ut av - og sannsynligvis atskillig mere enn av:

Durchlauferhitzer? - Varmtvannbereder av gjenomstrømmingstype!
Zehn-Gang-Doppelkopf-Kupplungsgetriebe? - .....! osv.

Det er jo ikke akkurat ødeleggende for et språkforum når den skifter gir fra parataxe til hypotaxe så lenge det bare er språk det dreier seg om - og ikke matematikk?

Så har jeg jo heller ikke inntrykk ut av at det er blitt for masse "språklig trafikk" på denne siden.

Til tider er det jo dødsens stille her 8-( uten at det skjer noen som helst ting.

Mens jeg skriver dette føler jeg meg jo hele tiden ganske skyldbevist for å muligens bryte den hellige omertà ved det jeg skriver.

Men var det ikke sånn at det i det minste var lov å skrive om selveste Heinzelnisse?

Schönen Abend i Norge...

25.10.16 23:52
P.S.:
Gjennom den norske kontakten har jeg jo i mellomtiden fått vite at det ikke eksisterer noe Konjunktiv eller Plusquamperfektum i norsk S-Passiv.

Schade. Litt stilig ville det jo vært. Det å si altså: Min norsk hadde forbedretes om jeg hadde gitts lov å skrive mere en tre ord per innlegg 8-\?

Aber so bleibe ich dann doch lieber bei den simplen Strukturen, die nun mal leider nur kennengelernt habe: Min Norsk ville ha forbedret seg hvis jeg hadde fått lov å ...

28.10.16 12:54
Björn: hier versuchen Mestermann und andere werte Mitglieder des Forums zu helfen und Dir durch lange
Postings gute Ratschläge zu geben, und du antwortest so unverschämt?

23.10.16 12:38, chris2508
Stichwörter: ettermarked
Hei + takk for sist!

Bekam neulich eine E-Mail von Toyota Sulland. Der Sachbehandler titulierte sich "Ettermarkedsleder". Wie kann denn das ins Deutsche uebersetzt werden?
MfG,
Chris

23.10.16 12:50
Det samme som bruktbilmarked ville jeg tro :-). Du er i ferd med å glemme tysken ;-). Det heter ikke Sachbehandler på tysk. Det er norsk ;-).

23.10.16 13:22, chris2508
Ja, selvfølgelig heter det Sachbearbeiter. Tenkte faktisk på at det hørtes litt rart ut.
Trur også at man kan si håndlegger på norsk.

Also ins Deutsche uebersetzt : Gebrauchtwagenabteilungsleiter? (klingt vielleicht etwas barock)

23.10.16 15:10
Was für ein Leiter das ist, geht wohl ebenso wenig aus der norwegischen wie aus einer vergleichbaren deutschen Bezeichnung hervor. Das ist eine Frage der Hierachiestufen im Unternehmen... Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Gruppenleiter... Aber es ist wohl nicht der "daglig leder" oder ein Vorstand...

Håndlegger kjenner ikke jeg til

23.10.16 15:39
Hei og god søndag,
er ikke "Ettermarkedsleder" genau übersetzt: Nachmarktleiter? Das gibt es so nicht. Ich würde darunter vermuten, dass es sich um eine Person handelt, die das Resultat der Marktführung untersucht. Vielleicht etwas ähnliches wie ein Marktführungs-Kontroler?
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

23.10.16 16:07
Hei Claus,

vi tok begge feil, ser det ut for meg.

Det er jo en amerikansk betegnelse som har trengt seg i det norske språket. På engelsk er det "aftermarket" og det er forklart her:

https://de.wikipedia.org/wiki/Aftermarket

Derefter er det det som på tysk kanskje ville be kalt for "Service und Zubehör".

Her står det noe om det på norsk:

http://www.motormagazinet.no/artikkel/4689/ettermarkedet-er-mer-enn-service-pa-...

@ "Den som spurte": altså ikke "Leiter Gebrauchtwagen", men "Leiter Service und Zubehör"

23.10.16 16:44
Im Automobilbereich bezeichnet man "ettermarked" mit allem, was nicht "Neuwagen" und
"Originalteile" sind. Die meisten Teile, die an einem Auto sind, werden nicht von Toyota,
VW, FIAT usw. hergestellt, sondern von großen Herstellern wie Bosch, Hella, Mahle, Meyle,
Bendix usw. Wenn man also etwa zum Markenhändler geht und ein Ersatzteil kauft, Steht dann
oft VW, Toyota, FIAT usw. auf den Schachteln. Eigentlich handelt es sich aber um Produkte,
die beispielsweise von den oben genannten Firmen produziert werden.

Man kann dann diese Produkte auch auf dem "ettermarked" kaufen. Beispielsweise bei
BilXtra, Mekonomen, Biltema usw. Da steht dann aber nicht mehr der Name der Automarke,
sondern eben Meyle, Bosch, Bendix usw. drauf. Beispiel: Ich hatte mal einen Saab und
wollte die Bremsklötze tauschen. Ich ging zu einem Ersatzteilhändler und wollte
Qualitätsklötze haben. Die Verkäuferin empfahl mir (ich glaube) Textar. Als ich dann die
alten rausnahm, stand auf der einen Seite "Textar" und auf der anderen "Saas". Die neuen
waren natürlich identisch. Auf der einen Seite stand weiterhin "Textar" nu auf der anderen
nicht "Saab" da diese Klötze für den "ettermarked" produziert wurden.

Alles klar?
(auch) Chris (aber der vom 17.10.)

P.S. Jetzt hab ich so lange an dem Text gewerkelt, dass schon um 16:07 Uhr ein guter
Beitrag kam...

23.10.16 22:13, chris2508
Vielen Dank fuer die Antworten!
Wikipediatext passt genau. Es handelte sich um den Verkauf von Ersatzteilen. Haette ich gleich hinzufuegen muessen.

MfG,

Chris

24.10.16 00:33
Gerne, sorry für zuerst falsche Antwort...

22.10.16 21:40
Stichwörter: Feigenblatt, fikenblad, skalkeskjul
Finnes der et uttrykk for Feigenblatt på norsk også? I samme overført betydning?

22.10.16 21:50
Skalkeskjul, påskudd.
Fikenblad ist nur konkret.

22.10.16 22:13
Fikenblad kan også benyttes i
overført betydning, tilsvarende som
på tysk.

22.10.16 22:51
Hei dere to! Vielen Dank! Påskudd kjenner jeg jo.. men Skalkeskjul og Fikenblad - det er nye ord..

23.10.16 01:38, Mestermann no
Første ledd av skalkeskjul, skalk, kommer fra middelnedertysk Schalk, altså en skjelm, en spøkefugl, en
lurendreier, og finnes også i norr. skalkr. Et skalkeskjul er altså noe som (på bedragersk vis) skjuler noe annet.
Det brukes bare figurativt.

Fikenblad kan godt, som 22:13 skriver, også brukes figurativt (" - Denne generalforsamlingen er fikenbladet
Brustad prøver å gjemme seg bak, og Brustad bak et fikenblad er ikke det peneste jeg kan tenke meg, sa
Sponheim til Nettavisen"). Hos Ibsen forekommer det én gang, og da bare figurativt:

"...tro mig, alle muser finder gruende
dit billed-figenblad for spædt og smalt.
Hold derfor op, som skald, vor kunst at kværke;
– gør prosa; – verset kommer dig på tverke."

24.10.16 00:43
Mange takk!

22.10.16 21:03
Stichwörter: filleriste
Kann mir jemand sagen, wie man filleristet im folgenden Satz übersetzt?

Anette Bøe tror Norges rykte er filleristet etter sakene med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

22.10.16 21:48
Vielleicht so:

Anette Bøe glaubt, der Ruf Norwegens ist vollständig zerrüttet nach den Vorkommnissen
mit ...

Eine relativ nah beim Original liegende Übersetzung... freier könnte man wohl auch vom
Ansehen Norwegens sprechen und von runiniert...

22.10.16 21:48
..ruiniert natürlich

23.10.16 10:22
Vielen Dank!

23.10.16 12:20
Keine Ursache. Vielleicht hätte ich auch noch etwas mehr dazu schreiben sollen. Das hängt ja davon ab, ob Du aus deutscher oder norwegischer Perspektive gefragt hast. Siden Du takket på tysk spurte du antakelig fra et tysk syn. Und das macht natürlich einen großen Unterschied im Hinblick auf die sinnvolle Antwort. Som tysker hadde du sikkert problemer med å finne ut hva filleriste betyr i det hele tatt mens du skal som Normann ville hatt vansker med å finne et tilsvarende begrep på tysk. Jeg trodde jo dass es um Letzteres ginge. Derfor forklarte jeg ikke selve ordet som du selvfølgelig leiter forgjeves etter i en ordbok. Das Wort ist umgangssprachlich zusammengesetzt aus "fille" und "riste". Fille bedeutet eigentlich "Fetzen" im Sinne eines Textils, das ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Riste bedeutet schütteln. Wenn man etwas schüttelt dann ristet man normalerweise "på" noe. Zum Beispiel "på hodet" eller på melkflasken. Idiomatisch sagt man wuf norwegisch auch at noe "gikk i filler" genauso wie etwas "i stykker" gehen kann. Ersteres heißt dann, dass etwas sich in Fetzen aufgelöst hat bzw. zerfetzt wurde während letzteres bedeutet dass etwas kaputt ging. Der Grundgedanke ist beide Male gleich: Etwas löst sich "i" seine Bestandteile auf - das eine Mal mit ästhetischer Auswirkung, das andere Mal funktional (kaputt). Man hätte also wohl auch schreiben können, dass Norges "ry ble ristet i filler". Der Ruhm Norwegens wurde so lange geschüttelt, bis davon nir noch Fetzen übrig waren. Und aus ristet i filler" wurde schließlich "filleristet". Jetzt ist es an Dir ein deutsches Wort dafür zu finden. Man hätte vielleicht auch "zerfetzt" die dagen können. Oder wenn man es genauso plastisch ausdrücken wollte: das Ansehen Norwegens ist inzwischen nach den Vorkommnissen so erschüttert, dass davon nur noch Fetzen übrig sind.

Ich weiß nicht, wie ein Profiübersetzer da rangehen würde :-?

Ansonsten verrät der ganze Skandal einiges über die norwegische Mentalität ;-). Aber das würde zu weit führen und wäre kein språkligt emnet mehr.

23.10.16 14:30, Mestermann no
12:20 tar nok feil når det gjelder opphavet til ordet filleriste.

Det betyr ikke "å riste noe i filler (i stykker)", slik man kanskje skulle tro. Det er et helt konkret ord, og betyr "å
riste noe eller noen som en fille." Altså slik man rister en fille, en fillerye, et teppe, et håndkle: Kraftig og hardt for
å få ristet løs støv og skitt.

I konkret betydning brukes det ofte som allmenn beskrivelse av hendelsesforløpet når ukyndige foreldre har et
spedbarn som ikke vil slutte å gråte og i sinne påfører barnet alvorlig skade ved "å filleriste" det.

I konkret betydning kan det også betegne at noe eller noen får seg en skikkelig rystelse, blir utsatt for kraftig
risting: "Det var så sterk turbulens på flyturen at vi ble filleristet fra Bodø til Leknes!" "Barnet filleristet dukken
sin". "Jens fikk lyst til å filleriste advokaten".

I overført betydning betyr det selvsagt at noe blir utsatt for en rystelse på annet vis, får seg en verbal omgang
juling: "Stortingsrepresentanten filleristet regjeringens forslag i finansdebatten". "De siste dagers skandaler har
filleristet firmaets navn i folks bevissthet".

Derav altså: "Norges rykte er filleristet". Det er riktig å forstå utsagnet slik: Norges ry har blitt kraftig rystet, har
fått seg en alvorlig trøkk, har fått skikkelig juling. Mao. det har tatt kraftig skade, men ligger ikke ennå i stykker.

23.10.16 15:00, Mestermann no
@ Admin & 12:20, nur so nebenbei:

Det er ikke god tone i forumet å karakterisere eller fremsette generelle synspunkter på hverken tysk eller norsk
(eller for den saks skyld sveitsisk eller østerriksk) "mentalitet", annet enn muligens for å understreke et relevant,
språklig poeng.

23.10.16 15:32
http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=filleriste&ant_bokmaal=5&ant_n...

Dort steht es sogar!

Also heißt es nicht "riste i filler" ...

...wie es das in zig anderen Varianten gibt, z.B. "rive i filler" ( "Ap vil erstatte norsk kultur med flerkultur som kan komme til å rive Norge i filler" - http://www.vl.no/frp-topp-flerkultur-kan-rive-norge-i-filler-1.16726 ), sondern

riste som en fille...

Das macht natürlich auch einen Unterschied im Hinblick auf die Übersetzung. An das von Mestermann angesprochene Filleristing von Kindern dachte zwar auch ich. Und die Deutung passt auch dort, weil ja auch die Kinder "zerstört" werden.

Und dennoch ist "riste som en fille" nicht ganz so stark wie "riste i filler".

Die Übersetzung wird dadurch nicht einfacher. Man kommt wohl um eine freie Übersetzung nicht herum:

Anette Bøe glaubt, der Ruf Norwegens hat eine schwere Erschütterung davongetragen nach den Vorkommnissen um...

23.10.16 15:42
"Riste i filler" er uansett ikke særlig godt skriftlig. Riste i stykker er bedre.

23.10.16 15:51
Man kan rive noe i filler (eller stykker) eller riste noe i stykker (men nok helst ikke "i filler", selv om den varianten
forekommer). Og man kan filleriste noe eller noen, altså riste noe eller noen kraftig og bestemt, gjentatte ganger
etter hverandre, som en fille, et teppe, en fell, et håndkle eller et plagg.

23.10.16 16:29
Google: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=%22riste+i+filler%22 ungefähr 423 Einträge für "riste i filler"

Und ja: für riste i stykker gibt es ca. 5 mal mehr Einträge - also nicht astronomisch, aber immerhin deutlich mehr Einträge. Dass "riste i filler" allein deswegen schlechtes Norwegisch sein soll, vermag ich nicht so recht zu erkennen. Es bedeutet einfach etwas anderes. Wenn etwas "i filler" ist, muss es nicht notwendig kaputt sein. Das ist nach meinem Speachverständnis dagegen bei "i stykker" immer der Fall. Und "i filler" ist für mich eine eher figurative Ausdrucksweise, während i stykker schon eher sehr konkret ist.

Beispiel für i filler:

Kontrollflater kan settes ut av funksjon, og luftstrømmen bakover mot halen kan bli så turbulent at ikke bare stabiliteten avtar, men hele halepartiet kan riste i filler og falle av. (https://snl.no/supersonisk_hastighet)

Ersetzen mit "riste i stykker"? - Ja, wohl denkbar, aber nach meinem Sprachgefühl nicht ganz das Gleiche... "Riste i filler" heißt derart Vibrationen ausgesetzt sein, dass es in Einzelteile zerfällt" "Riste i stykker" heißt dagegen nur, dass es vibrationsbedingt kaputt geht.

"Etter å seilt noen ganger med den følte jeg egentlig ikke all verden, men så prøvde jeg den gamle foten uten demping og trodde jeg skulle riste i filler og få nervesammenbrudd på slør" ( http://www.windsurferen2.no/node/18147 )

Ersetzen durch "riste i stykker"? Wohl kaum...

Ändert aber alles natürlich nichts daran, dass "riste i filler" etwas anderes bezeichnet als filleriste...

25.10.16 00:36
Also bedeutet "filleristet" eigentlich nur "kräftig geschüttelt". Dann
fürchte ich, dass man dieses Wort in dem vom OP nachgefragten Satz nur frei
übersetzen kann, vielleicht mit "bis in die Grundfesten erschüttert" oder
etwas in der Art.

Im Übrigen frage ich mich schon eine Weile, ob man im Deutschen sagen kann,
dass etwas "in Fetzen geschüttelt" wird. Diese Wendung habe ich noch nie
gehört, und ich habe auch keinen Google-Treffer dafür erzielt. Der Ausdruck
"in Stücke geschüttelt" kommt in meinem Wortschatz ebenfalls nicht
vor, obwohl es dafür einige wenige Treffer bei Google gibt. Aber dabei
könnte es sich auch um Anglizismen handeln ("shaken to pieces", wobei diese
Wendung wiederum eine Kontamination von "torn/pulled to pieces" und
"shaken to the core" sein könnte).

Gruß
Birgit

26.10.16 08:36
Bis in die Grundfesten erschüttert syntes jeg var en pen oversettelse til tysk. Den hittil peneste faktisk. Ellers så samtykker jeg at det på tysk ikke forekommer noe lignende vending som hverken "i filler" eller "i stykker". Noch am ehesten könnte man "i filler" vielleicht übersetzen mit "in seine Einzelteile" - skjønt dette akkurat ikke er den den ordrette betydningen men den figurative betydningen av "i filler". "I filler" og "i stykker" er helt faste uttrykk på norsk. Særlig å "gå i stykker" er vel den mest brukte vendingen disse uttrykkene blir brukt på.
"I filler" ville jeg helst ha brukt sammen med "rive i filler". Men siden "i stykker" og "i filler" er faste uttrykk i seg selv er det mulig å kombinere de med andre verb også.
Jeg ville fremdeles påstått at "i filler" mest går ut på at noe går i oppløsning henholdsvis at det blir fart så ille med at det til slutt bare består av noen usle parter. En må løse seg litt fra ordets ordrette betydning "Fetzen" likedan som en må løse seg fra betydningen "stykke" når det er snakk om "i stykker". I stykker betyr bare at noe ikke fungerer lenger, at det er (blitt) ødelagt.
I UIB OB kombineres "i filler" også med ordene "bla" (en avis) eller slite (noe) i filler.
Men etter mine begrep er ikke det "avsluttende" ( http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=i+filler&ant_bokmaal=5&ant_nyn... )

26.10.16 08:47
Was ich eigentlich herausarbeiten wollte: "i filler" kommt im Deutschen wizigerweise wohl "in Stücke" am nächsten, obwohl das wortwörtlich eher "i stykker" bedeuten würde. Rive noe i filler = etwas in STÜCKE zerreißen, nicht "in Fetzen". Natürlich könnte man auch "zerfetzen" verwenden.

26.10.16 09:10
Jeg lurer litt på om man også kunnet slå noe i filler. Egentlig burde det være melig men det høres litt fremmed ut. Så spørs det jo hva en ellers skulle sagt...

27.10.16 01:38
Mal gegoogelt: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=%22sl%C3%A5+i+filler%22

Rund 2.000 Treffer, darunter wohl auch explizite: http://www.synonymordboka.no/no/?q=sl%C3%A5+i+stumper+og+stykker bzw. http://synonymer.no/sl%C3%A5.html

Scheint also möglich zu sein und damit zu bestätigen, dass "i filler" ein eigenständiges Idiom ist und zuminmdest nicht grundsätzlich auf bestimmte Verben beschränkt.

22.10.16 10:34
Stichwörter: Fleißaufgabe, frivillig lekse, frivillig oppgave
Hallo, gibt es eine norwegische Übersetzung für Fleißaufgabe?

Grüße Thomas

22.10.16 10:42
tålmodighetsarbeid

22.10.16 16:24
Takk!

Grüße Thomas

22.10.16 20:10
Hei,

bin nicht der Fragesteller, aber ist tålmodighet nicht Geduld? Fleissaufgabe war zu meiner Schulzeit etwas für die, die noch extra Leistung bringen wollten.

22.10.16 21:44
Ordet oppgave (Aufgabe) har ifølge Dokpro opphav i n.ty. og betyr egentlig "det en får oppgitt". Ordet flid (Fleiß) har også utspring i n.ty.
Fleißaufgabe må da være en oppgave/et arbeid som man gjør seg flid med.

23.10.16 01:48, Mestermann no
Jeg har alltid forstått ordet i betydningen (f.eks. i skolen) "frivillig ekstraoppgave" el. "frivillig ekstralekse".

23.10.16 14:51, Mestermann no
Jeg ser at forskjellige ordbøker på nettet oversetter ordet slik til engelsk:

Additional homework done by a student to prove his diligence
voluntary extra task [in school, also fig.]

Jeg tror altså at den konkrete oversettelsen av Fleißaufgabe er "frivillig (ekstra)oppgave" el. "frivillig (ekstra)lekse",
men disse konkrete oversettelsene kan ikke brukes figurativt eller ironisk, slik Fleißaufgabe ofte blir brukt på tysk.

21.10.16 08:17
Hallo! Gibt es das Wort "Harpunier" (der Schütze auf einem Walfangschiff) auf norwegisch? Muss doch ...
Danke und viele Grüße, Rolf

21.10.16 08:48
laut Hustad: harpuner, hvalskytter

21.10.16 21:24, Bjoern de
http://www.heinzelnisse.info/forum/archive?searchItem=harpuner&setOptions=t...

Det å være harpuner spiller jo en viss rolle i Filmen "Der König von Bastøy". Er det den du har sett forleden kanskje 8-?

Empfehlenswerter Film forøvrig, syns jeg. Die Wirklichkeit in (norwegischen) Jugendstrafanstalten Ende des 19. Jhd, Anfang des 20. Jhd. dürfte noch viel übler gewesen sein als im Film zutage tritt...

20.10.16 23:42
Har dere lest om: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/er-dette-isdalskvinna_-1.13137112 ?

Om en ikke må glemme at dette også er en trist og forferdelig historie, så er det samtidig også en spennende en.

Vill de nå komme til bunns av denne cold case? Neppe, tror jeg. Det er alt for lenge siden. Hva skal DNA være til hjelp for?

Og så spørs det jo og om ikke sannheten ble slått ned av myndighetene denne gangen. Kanskje de visste nokk så godt hvem denne kvinnen var og hva hun drev med.

Det er litt rart at man ikke kunne finne ut ved hjelp av tannfyllingene hvor hun kom fra. En tannbehandling i vesteuropa skilte seg jo godt fra en tannbehandling i vest i denne tiden.

20.10.16 23:54
Akkurat hva er spørsmålet ditt? Handler det om språk?

21.10.16 03:39, Mestermann no
Hva er spørsmålet og det språklige temaet?

21.10.16 08:15
Om en skal lære norsk så er en jo nødt til følge med i aviser eller å lese norsk. Historien om Isdalskvinnen er et godt emne fordi at det er en spennende beretning som spanner over et halvt århundre. Jeg har altså ikke noe spesielt spørsmål. Dette var en anbefaling, ikke et spørsmål. Men om ikke det er "lov" å gi en anbefaling her så får dere bare slette den igjen.

21.10.16 14:29
"Dieses Forum behandelt Fragen um die Norwegische oder Deutsche Sprache oder um die Heinzelnisse." (Natürlich müssten die Adjektive hier kleingeschrieben werden, aber das nur am Rande.)

Ich habe nicht mal verstanden, dass du uns den Artikel empfehlen wolltest, aber dieses ist nun mal ein Forum für Sprachfragen, und das ist keine, auch wenn der Artikel interessant sein mag.

22.10.16 07:41
Om forlatelse. I så fall burde innlegget mitt bare slettes.
Men om jeg nå hadde begynt innlegget mitt med et spørsmål som f.e.:
Hva er galt i mitt følgende innlegg: ...? Eller: Er det rett å skrive: ...?
Ville det og ha vært forbudt?

22.10.16 09:02
Hva betyr det for eksempel å "bli ekspedert"?

Jeg trodde jo det betydde å bli betjent. Blir ikke en kunde ekspedert?

Betyr det å bli likvidert også? ( se: http://www.ba.no/drap/turgaer-motte-isdalskvinnen/s/1-41-1511766 ).

Det gjør visst det ifølge http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=ekspedere&ant_bokmaal=5&ant_ny...

Men jeg forstår utsagnet allikevel ikke. At kvinnen ble myrdet visste jo bergenseren allerede siden han hadde møtt henne i ledsagelse av flere menn. Hvorfor skulle han "glemme" henne fordi hun ble ekspedert? Er utsagnet "Glem henne, hun ble ekspedert." identisk med "glem henne, vi henrettet henne." - ?

22.10.16 10:00
Jeg kunne tenke meg å skrive et lite innlegg om saken her:

http://www.ba.no/nyheter/kriminalitet/bergen/nye-spor-i-isdalen-mysteriet-staal...
tror-vi-er-narmere-et-svars5-8-445981/

Er det noe galt i de følgende setningene?"Det kaster et meget dårlig - om ikke mistenkelig - skjær over politiet at de solgte
saken som selvmord den gangen.

Selv om vi skulle tro at politiledelsen ikke visste hva som stod bak saken og den
ikke skulle ha visst hva som egentlig hadde skjedd så viser jo det faktum at politiet
påsto det var selvmord at politiet enten var fullstendig inkompetente (usannsynlig)
eller at de selv ville skjule noe.

Med det bakteppe som kommer frem nå kunne dødsfallet aldri ha blitt deklarert som noe
annet enn til de grader mistenkelig - og mest sannsynlig som drap.

Ikke å kunne oppklare en sak - det er en ting. Men å dekke over et mistenkelig
dødsfall - det er noe helt annet"Finnes der på norsk et tilsvarende uttrykk for å "etwas unter den Teppich kehren" -
altså koste noe under teppe med den betydningen at noe blir dekket over / tåkelagt?

Det er jo ganske rystende og.

22.10.16 12:38
etwas unter den Teppich kehren- å feie noe under teppet

22.10.16 13:52
Hvordan oversetter man denne setningen? "Komme auf Flughafen wegen des Gebisses welches auf den südamerikanischen Zahnarzt schließen lässt".?

https://www.allmystery.de/themen/km113753

22.10.16 14:19
Kanskje noe sånt:

Kommer på lufthavn pga tennene som lot konkludere med en sydamerikansk tannlege

Det er ofte snakk om et "jeksel" Men jeg har ikke klart å finne ut hva dette er for noe. Forklaringen her http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=jeksel&ant_bokmaal=5&ant_nynor... hjalp ikke so mye. Sind es die Schneidezähne?

@12:38: tusend takk..da er det ikke koste men feie... og ellers samme uttrykket

22.10.16 16:27, Mestermann no
Det siste innlegget handler på ny om noe som hører hjemme i et annet diskusjonsforum. Ta det et annet sted hen.

For øvrig:
Jeksel = Backenzahn
Å ekspedere noen, i figurativ betydning, betyr å likvidere noen = beseitigen (fig.)., jmd. den Garaus machen.

22.10.16 18:04
@Mestermann: mange takk (jeksel) - en jeksel vel å merke og ikke et jeksel som jeg feilaktig trodde. Det står jo tilogmed i heinzelnisse men ut av en eller annen grunn maktet jeg ikke å finne ut av det selv. Ein Schneidezahn ist ein fortann ifølge heinzelnisse.

23.10.16 01:27, Mestermann no
@ 20:27 : Denne diskusjonen og disse betraktningene kan sikkert være interessante nok, men dette er et forum for
språkspørsmål. Ikke for diskusjon av gamle kriminalgåter eller spekulasjoner rundt norsk politikk eller de norske
hemmelige tjenester for 46 år siden.

@Admin: Av samme grunn synes jeg det skal vurderes å slette innleggene 14:28, 20:27 og deler av innlegget
10:00.

23.10.16 12:31, Geissler de
Jeg er fullstendig enig med deg, Mestermann.
De to innleggene som ikke hadde noe med språk å gjøre er blitt slettet.
Dessverre går det ikke an å slette deler av innlegg, så jeg har latt tvilen komme Bjørns
bidrag (10.00) til gode.

@ OP:

Lektyreanbefalinger er det i utgangspunktet lov å poste her.
Men vær så snill og husk to ting i framtida:
1. Gjør det klart og tydelig at du poster det som en anbefaling til dem som lærer norsk
(eller tysk, for den saks skyld).
2. Begrunn hvorfor akkurat denne teksten egner seg til det formålet. „Det er en spennende
historie“ holder som regel ikke.

19.10.16 18:37
Hallo forum.Er det mulig å oversette "jeg rir ikke den dagen jeg saler" til tysk og ville det være samme betydning,altså at man ikke er den som får ting gjort fortest.

19.10.16 20:25
Alles auf den naechsten Tag schieben.

19.10.16 22:58
sich Zeit nehmen, nichts übereilen

20.10.16 01:18, Mestermann no
Fant dette på nettet: Vanligvis opptrer dette i formen "han (hun) rir ikke den dagen han (hun) saler" (dvs. han/hun
forhaster seg ikke, er sen i avtrekket). Iflg. "Bevingede ord" av Evensberget og Gundersen har Per Syv det med i
sin danske ordspråkssamling fra 1680-årene. Det finnes også i Ferugssons "Scottish Proverbs" fra 1641 ("He
does na ride when he saddles his horse").

20.10.16 01:26, Bjoern de
Hei 18:37

Nei, det finnes ikke. I hvert ikke, om du mener et lignende ordtak med tilsvarende betydning. Eg googlet litt for å være "sikker" på at det ikke dokker opp noe rart eg ikke var kjent med allikevel, med det komme ikke noe frem.

Det eneste eg fant var dette: https://books.google.de/books?id=CbUPAwAAQBAJ&pg=PA268&dq=%22wo+er+satte...

Her har antakelig noen forsøkt å oversette ordtaket fra dansk til tysk. Men det ble til noe som en vanlig tysker i vært fall i dag ville ansett som grusomt tysk....

Så kort og godt: Nei, i hvert fall ikke som eg vet. Heller ikke kommer eg på et ordtak med samme overført betydning. Men det kan jo selvfølgelig eksistere...

20.10.16 09:00
Hustad har: früh gesattelt, spät geritten

20.10.16 09:16
Folgende Redewendung könnte auch passen:

Alles auf die lange Bank schieben.

Das bedeutet etwas (unangenehmes) aufschieben, etwas auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, etwas (unnötig) hinauszögern

Gruß
Nicole

20.10.16 09:18
Men som danskene sier: "Det pässer jo ikk"

I hvert fall ikke helt. For å overstette det til tysk måtte det bli: Er ist einer, der früh sattelt und spät reitet." Det kan man selvfølgelig si men det ikke noen geflügeltes Wort på tysk. Det betyr kanskje heller ikke helt det samme. For i han rir ikke den dagen han saler er det ikke snakk om å sale tidlig...

Og så er jo früh gesattelt, spät geritten en flink og plastisk måte å uttrykke seg på
Men er det et kjennt ordtak også?

20.10.16 09:31
Anbefalt poesi i tilknytning til temaet :
Josef G. Larsen ( 1918 - 2014 ) :
" I morgon, i morgon, men ikkje i dag " .......
Oddy

20.10.16 09:47
Der Begriff eines solchen Verhaltens :
Prokastrination ( Aufschiebeverhalten )
Prokastrinering ( Utsettelsesadferd )
Oddy

20.10.16 15:53
Weiter auf Oddys Pfad: Morgen, morgen nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Und das andere gibt es im flapsigen Sprachgebrauch in Deutschland auch. Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. - Korrekt ist es: -, das verschiebe NICHT auf morgen.
God torsdag fra Claus i Kristiansand

20.10.16 16:22
@Oddy
utsettelsesadferd? Du mener sikkert utsattelsesadpferd? :-)

20.10.16 20:07, Bjoern de
Men det jo akkurat ikke prokrastinasjon det er snakk om :-?

Prokrastinasjon betyr jo at man ikke saler i det helle tatt - eller utsetter begynnelsen med noe bestandig.

Ordtaket betyr - wenn ich es richtig verstehe - derimot at noen er litt sløv - at der er mye mere tid mellom begynnelsen og fullbyrdelse - enn det er vanlig.

20.10.16 22:20, Bjoern de
"Han rir ikke den dagen han saler" - "Er ist gerade nicht der Schnellste" ("Han er ikke den som får ting gjort fortest")

Aber natürlich hat auch das mit der Originalfassung wenig zu tun...

18.10.16 15:41
Stichwörter: barneønske, Kinderwunsch
Hallo!

Wie würdet ihr "Kinderwunsch" übersetzen? Ich kenne "barnløshet", aber das klingt so negativ in meinen Ohren. Gibt es noch ein anderes Wort, das gebräuchlich ist?
Vielen lieben Dank!
A.

18.10.16 16:44
ønske om barn, ønske om å bli svanger

21.10.16 19:09, Heiko de
Barneønske

22.10.16 06:07
I Norge blir kvinnene heller gravid enn svanger.

18.10.16 15:19
Stichwörter: an allen vieren fesseln, hogtie, svinebinde
svinebunen (wenn man das so richtig schreibt) habe ich letzte woche gehört, das bedeutet man kommt nicht raus, wie ein Schwein das an seinen Pfoten festgebunden ist und nicht fliehen kann. Wie kann man das auf Deutsch oder Englisch sagen?

18.10.16 16:49, Mestermann no
Norwegisch: svinebundet
Englisch: hogtied
Deutsch: An allen vieren gebunden/gefesselt

18.10.16 09:35
Gibt es einen speziellen Ausdruck auf Deutsch ( übertragen ):
Å forstå eller ikke forstå tegningen.
Han har ikke forstått tegningen ( worum es sich handelt, die Realität nicht gefasst, ....)
Oddy

18.10.16 12:17
Etwas entsprechend tegning:
(nicht) ganz/richtig im Bilde sein
Die Bedeutung ist allerdings nicht ganz deckungsgleich, nur damit du im Bilde bist.

Vielleicht auch: (nicht) wissen/merken, woher der Wind weht

18.10.16 12:30
Man kann auch sagen: 'er/sie hat die Zeichen nicht erkannt (oder: verstanden). Noch gröber: Den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden.

18.10.16 13:10
Zeichen und tegning sind ja etymologisch verwandt - passt gut.
Ich würde tegning auch nicht so konkret wie eine Zeichnung verstehen, sondern als das, was sich abzeichnet.

18.10.16 15:17
umgangssprachlich kann man auch sagen er hat es nicht geraft = (verstanden)

18.10.16 15:27
gerafft

18.10.16 21:09, Bjoern de
@Oddy:
Har du noen eksempler på kontekster denne vendingen blir brukt på norsk?

Eg kjenner den ikke, slik at det er litt tungt å komme med en passende oversettelse på tysk.

Dette kunne ennå blitt alt på tysk fra:

"Der hat den Schuß wohl nicht gehört" (veldig dårlig tysk, undersjikt) til
"Er hat die Umstände des Geschehens nicht richt erfasst" til
"Er hat die Zeichen an der Wand gesehen / nicht gesehen"

=8-7

19.10.16 10:32
Erna og Siv har ikke forstått/skjønt tegningen når de
forsøker å avspise Trine med småpenger til klima i busjettet.
Oddy

19.10.16 14:51
Ich kenne die von 12:30 Uhr genannte Wendung nur in der Form: die Zeichen
der Zeit erkennen/nicht erkennen. Dieser Ausdruck stammt aus der Bibel
und bedeutet, dass man die aktuelle Lage richtig sieht (oder eben auch
nicht).

Gruß
Birgit

18.10.16 03:10
Stichwörter: over hodet på noen
Wie würde man auf Deutsch die Folgende sagen:

"Vitsen gikk over hodet på meg."

18.10.16 05:47
Der Witz war mir zu hoch (= Den Witz habe ich nicht verstanden).

17.10.16 22:11
Hallo forum.Jeg sitter å tenker litt på hvordan jeg skal formulere meg på tysk.På norsk kann mann si at "vi har en hel haug av problemer" Hvilket uttryk passer til dette? Går det an på tysk å si at vi har en hel bøtte fyllt med problemer? Takk

17.10.16 22:30
Ist der Ausdruck "en hel haug" eher umgangssprachlich? In diesem Fall gibt
es im Deutschen eine 1:1-Entsprechung:

Wir haben einen ganzen Haufen Probleme.

Aber das ist - wie schon gesagt - ziemlich umgangssprachlich.

Gruß
Birgit

17.10.16 22:38
Wir haben jede Menge Probleme.

17.10.16 20:28
Stichwörter: bleiben, bli, verte, werden
Hei! Er det noen kløppere i nynorsk her? Spørsmålet dreier seg om bruken av "å verte". Tenker da særlig på dialektbruk. Særlig i Rogaland. Bokmålsordet "bli" må jo oversettes til tysk med enten "bleiben" eller "werden". Har en mistanke om at det fins et visst slektsskap mellom bleiben - bli og werden - verte. I alle tilfeller jeg kommer på, oversettes "verte" med "werden" (f.eks. Han vart ikkje gamal. - Er wurde nicht alt.) Fins det eksempler hvor en form av "verte" oversettes med bleiben?

Chris

17.10.16 21:02, Mestermann no
"Verte" (vert, vart, har vorte) er ganske riktig beslektet med tysk "werden", og brukes på samme måte.

På riktig gammelt riksmål finner du verbet "vorde", som bøyes vorde, vorder, vordet (ell. vordede) er vorden ell. er
vordet. Det er også beslektet med tysk werden, og ble brukt noe mer avgrenset enn nynorsk/dialekt "verte", men
i samme mening, nemlig at noe blir til, blir skapt, skal være: "Gud sagde: Vord lys!" I det gamle Fadervår: "Helliget
vorde ditt navn", i julesalmen: "Kristus er vorden/frelser på jorden". I moderne riksmål/bokmål er ordet gått helt
ut av bruk, bortsett fra i partisippet "vordende", f.eks.: Den vordende brud (en kvinne som snart skal stå brud(, en
vordende veranda (under bygging).

På riksmål/bokmål bruker vi nå for tiden ellers utelukkende "bli" (etter "bli til" eller "skal bli"), og det kan noen
ganger by på forvirring, fordi "bli" kan bety to ting: at noe blir, forblir værende som eller der det er (bleiben,
verbleiben), og altså at noe blir til, blir skapt, endrer form, skal bli noe (werden).

På nynorsk har man beholdt begge formene: verte og bli, og verte kan der brukes som tysk werden, bli som tysk
bleiben. Imidlertid bruker man også på nynorsk mer og mer "bli" i stedet for "verte".
I den gamle, praktfulle, nynorske bibeloversettelsen fra 1938 het det i 1.Mos.1,3: "Då sa Gud: Det verte ljos! So
vart det ljos." I den nyeste nynorskoversettelsen, 2011, heter det nå, som en slags mellomting: "Då sa Gud: Det
skal bli lys! Og det vart lys!".

1.Mos.1,3 lød for øvrig i den gamle riksmålsoversettelsen fra 1930: "Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys", mens
det i 2011 heter, analogt med nynorskoversettelsen: "Da sa Gud: Det skal bli lys! Og det ble lys".

17.10.16 21:05, Mestermann no
(Jeg vet ikke hvorfor, men de nye bibeloversettelsene får meg til å forestille meg Gud mer som en elektriker).

17.10.16 21:24, Mestermann no
Jeg overså ditt spørsmål nr. 2, Chris:

Ja, "verte" kan undertiden brukes på samme måte som "bli"/"bleiben", f.eks.: Han vart sittande (han ble sittende,
er blieb sitzen). Han vart verande (han ble værende, er ist geblieben).

17.10.16 21:52
Dazu :
Bli av, verte av.
Hvor ble han av ? - Kor vart han av ?
Wo ist er geblieben?

18.10.16 13:25
Takk alle sammen for interessant lesing! :-) @Mestermann 21:24: Egentlig fins det bare ett spørsmålstegn i teksten min, men at jeg lurte på mer enn én ting, var tydeligvis lett å gjennomskue ;-)

Chris

18.10.16 22:28
"(... forestille meg Gud mer som en elektriker)".
Allsidighet og ansvarlighet er sentrale egenskaper for elektrikere. ;)

17.10.16 19:04
"Aufs Auge druecken" på norsk ??? Gibts das???

17.10.16 19:39
"Prakke på noen"
Aber das ist dann keine wörtliche, sondern eine sinngemäße Übersetzung.

Chris

16.10.16 18:34, Bjoern
Stichwörter: Bjørnsterne Bjørnson, Frederik Hegel, tilegnelse
Eg husker delvis noen strofer av et fint norsk dikt eg engang kunne utenat - for veldig, veldig lenge.

Men eg har glemt store deler - sammen med resten av norsken min :-(

Diktet var dedikert til en "Etatsråd Hegel", hvem så nå måtte være det...

Siden eg brukte å lese fine norske klassikere har det sikker vært en kjent norsk forfatter som skrev det. Dansken er "unüberhörbar", så det er nokk godt gammel også.

Diket begynner med noe som slikt:

"Du var her aldri men eg blir møtt ofte av dig. Her er ei stue eller vei der tanken om deg ikke står og minner fra hinner tider der du i troskap og dåd var hjemmets vern i mine strider."

Og så var det noe med ... "ditt hjertelag, din friske tro" og "lune øye" "og derfor ditt navn den skal signe" på slutten.

Er det noen som har en anelse hvem som kan ha skrevet dette diktet? Og har noen den fullstendige teksten?

Takk så mye :-)

P.S.:
Det er fullt mulig at det sto "jeg" istedenfor "eg" i diktet. Selv om det hadde stått "jeg" der ville eg med bergensk bakgrunn jo lest "eg" uansett...

16.10.16 20:01
Kjenner du igjen diktet under? Det var tilegnet forlegger og etatsråd Frederik Hegel?

"Du var her aldrig; men jeg går
her ofte og blir mødt av dig."

http://dikt.org/Frederik_Hegel.
https://no.wikipedia.org/wiki/Frederik_Hegel

16.10.16 20:28
Diktet står som innledning i Bjørnstjerne Bjørnsons "På Guds veje". Tilegnelsen lyder:
MIN BESTE VÆN ETATSRÅD FREDERIK HEGEL, HANS MINNE.
Aulestad 11te september 1889.

Om Bjørnson:
http://www.gyldendal.no/Forfattere/Bjoernson-Bjoernstjerne

16.10.16 22:25, Bjoern de
Supert! Kjempeflott 8-). Takk så mye. Den var det, ja.
Den første lenken virket ikke helt på min pc, men med de gitte opplysningene var det jo lett å famle seg frem og å finne f.e. denne siden her:

http://runeberg.org/bjornson/3/0238.html

Det var just det! Og nå husket eg det jo igjen og. Bare at det hette "venter meg fra hinne tider". "Du minner meg fra" ville vel vært grammatisk feil og, ikke sant? Eg står litt på krigsfot med verbet "minne"... Men at det heter "venter meg fra hinne tider" er jo veldig gammelsdags - ? Men det betyr vel det samme som "erindrer meg på" ...

Tusen takk.

16.10.16 23:06, Mestermann no
"Hine" (nicht "hinne") ist dasselbe Wort wie deutsch "jene". Der Sinn ist also: (der Gedanke) "erwartet mich aus
jenen Zeiten".

"Etatsråd" war übrigens in der norwegisch-dänischen Monarchie ausschliesslich ein Ehrentitel (vglb. etwa mit
Geheimrat in späteren Zeiten der dt. Geschichte). Fredrik V. Hegel (wie auch H.C. Andersen u.v.a.) trug diesen
Titel als Anerkennung seiner literarischen Leistungen. Fredrik V. Hegel war der erste, grosse Verleger im
dänischen Gyldendal (Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S), der bedeutendste Verlag Skandinaviens im
19. und weit hinein ins 20. Jahrhundert, und immernoch der grösste und wichtigste Verlag Dänemarks. Somit war
er auch der Verleger von Bjørnson, Ibsen, Kielland, Lie und Hamsun, da deren Bücher, der norwegisch-dänischen
Sprachgemeinschaft wegen, zuerst bei Hegel und Gyldendal in Kopenhagen erschienen, in der grossen und
wichtigen "Gyldendal Norsk Afdeling".

Bjørnsons Gedicht steht als Erinnerung an seinen Verleger.

Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo, ist 1925 gegründet dadurch, dass die Urheberechte der Norwegischen
Abteilung von norwegischen Investoren (u.a. Hamsun selbst) vom dänsichen Verlag losgekauft wurden. Sie bilden
also den Grundstamm des gleichnamigen Verlages in Norwegen.

17.10.16 08:14
Hei Mestermann,
takk for bakteppe og rettelsen. Schönen Tag.
(Den som spurte)

17.10.16 11:19
Eg husker delvis noen strofer av et fint norsk dikt eg engang kunne utenat - for veldig, veldig lenge.

Diese Aussage, ohne "siden" am Schluss, würde ich so verstehen:
Das Gedicht habe ich lange Zeit auswendig gekonnt.
Mit "siden" am Schluss:
Das Gedicht habe ich vor langer Zeit auswendig gekonnt.

Richtig?

17.10.16 11:56
lange Zeit - veldig lenge
vor langer Zeit - for lenge siden

18.10.16 00:48, Bjoern de
Hei 11:19
Enklest er det vell å uttrykke det akkurat på den måten som 11:56 foreslo.

Dertil tror eg at en kunne også brukt "for" som du foreslår - men helst med et substantiv og ikke med adverbet lenge. Som for eksempel i denne setningen:

Du kommer ikke til så se en blå himmel for en lang stund. (http://www.gyldendal.no/Skjoennlitteratur/Essays-lyrikk-og-skuespill/For-en-stu...)

Mere idiomatisk ville etter mine begrep derimot vært å si: Du kommer ikke til å se en blå himmel en lang stund.

Om man også kunne si "for veldig lenge" ("für sehr lange (Zeit)") er eg litt usikker på, men eg ville helst unnlatt det. Det er overflødig siden "lenge" gjør jobben like godt. "Langt om lenge" er forresten også en veldig gjense vending.

Eg lurer litt på om man dessuten ikke også kunne ha brukt "over". "Over et langt tidsrom - dvs over milliarder og milliarder av år - dannet seg kloden som vi kjenner'n den dag i dag". Se og: https://sml.snl.no/forgiftning - "..av at en har blitt utsatt for stoffet kontinuerlig eller gjentatt over lang tid i mindre doser"

(Eg vet at det ikke er "så" mange milliarder ifølge nåværende vitenskapelige påstander).

18.10.16 05:39, Mestermann no
(@Bjørn: Man kan ikke si "for en lang stund". Det bli "... en lang stund". Man kan heller ikke si "for
veldig lenge".)

Vor langer Zeit uttrykkes slik: For lenge siden el. for lang tid siden. Man må alltid ha med "siden". "Det skjedde
for lenge siden", eller "det er lenge siden" betyr at noe skjedde "vor langer Zeit". Videre: "Det er ikke lenge siden",
"det skjedde for kort tid siden", "det er en kort/lanng stund siden". Legg merke til at preposisjonen man evt.
bruker, er for: Noe skjedde for lenge siden/for kort tid siden.

Lange Zeit uttrykkes slik: I lang tid eller på en lang stund, eller bare "lenge". "Jeg har kunnet diktet lenge". "I
lang tid samlet jeg på frimerker". "Lenge leste jeg poesi hver dag". "Jeg har ikke sett deg på en lang stund". "Jeg
har ikke lest en bok på lange tider". Legg merke til at preposisjonen kan variere mellom i og . Med "tid"
brukes i, med "stund" brukes , men med "tider" brukes også ("på lange tider"). Med sekunder, minutter,
timer, dager, døgn, uker og år brukes "på", men da er vi over i generell tidsangivelse: "Jeg har ikke tenkt på det
på flere sekunder".

Lange her uttrykkes også med siden: "Nå er det lenge siden jeg har sett deg." "Det var lenge siden!".

Når noe utvikler seg gradvis, gjerne gjennom flere faser, sier vi at "det har utviklet seg over lengre tid", og man
kan også si at det har utviklet seg "gjennom et lengre tidsrom". Her kan man, dersom tilstanden har vært statisk
eller er vedvarende, også bruke i: "I et lengre tidsrom" eller "i lang tid": "I lang tid har tilstanden vært dårlig".

"Langt om lenge" er et stående uttrykk og betyr at noe endelig skjer. Det er opprinnelig hentet fra folkeeventyrene:
"Langt om lenge kom de til et slott". Det er ikke et uttrykk som alltid passer å bruke.

18.10.16 05:46
@bjoern: et råd: hvis du ikke er sikker, så ikke svar ved å gjette. Du risikerer bare å forvirre den som spør ved å
gi delvis feilaktig svar. Formuler heller et spørsmål.

18.10.16 09:07, Mestermann no
Jeg har gjort meg skyldig i en feil i 3. avsnitt (Lange Zeit). Det skal stå:

"Med "tid" brukes også , men i dersom tilstanden er avsluttet. Med "tider" brukes også " osv.

18.10.16 12:48
Nur mal als (etwas komplizierteres) Beispiel, wie man hier googeln kann:

Suchbegriff "for veldig lenge" (" muss sein!) bringt nur unzählige richtige Anwendungen mit siden, in denen ev. abweichender Gebrauch untergeht. Daher:

"for veldig lenge" -siden -sida -sidan

was alles mit "siden" o. ä. weglässt. Aber auch da muss man aufpassen. Die meisten sind richtig:
Jeg nærmer meg noe jeg har vært redd for veldig lenge.
Dette er noe han har hatt interesse for veldig lenge
Veldig synd, for veldig lenge var det veldig bra (hier ist for = fordi)

Aber diese hier entsprechen dem gesuchten Muster:
Tror ikke det finnes krefter til å knele denne for veldig lenge
Bildet i dag passer veldig bra, for nå er det hadebra Norge for veldig lenge (hm ...)
Men OM politikerne er klare til å legge milliardene på bordet for å løse trafikkorkene på Østlandet en gang for veldig lenge (hm ... wohl nach 'en gang for alle')
Ingen epoksybaserte produkter kan takle slike aggressive miljøer for veldig lenge!

Wir arkivieren die seltenen Beispiele unter "Solözismus" - oder, wenn es nichts mit Grammatik zu tun hat, unter "idio(ma)tischer Schnitzer".

18.10.16 14:10, Mestermann no
Die letzteren Beispiele sind Anglizismen, gebildet nach "for very long". Es soll heissen:

Tror ikke det finnes krefter som kan knele denne veldig lenge/i særlig lang tid/særlig lenge
...for nå er det ha det bra, Norge, for en lang stund
...for å løse trafikkorkene på Østlandet en gang for alle/for lang tid fremover

18.10.16 14:31
Takk, Mestermann!

Wir halten fest: "for veldig lenge" ist
a) keine richtige Übersetzung für "für lange Zeit"
b) in manchen Fällen ein Anglizismus (for very long) ... fy og fy ...

18.10.16 17:02, Mestermann no
Ja og amen.

18.10.16 23:29, Bjoern de
@05:46

Et lite råd fra min side til deg:

1) Alt i livet handler om sannsynligheter og aldri om vissheter. Den eneste vissheten vi har i livet er at det ikke finnes absolutt visshet - om du er aldri så overbevist om den.

2) Dette gjelder især for språk for språk er neppe hugget i sten men tvert imot i bestandig forandring.

3) Eg har ikke "gjettet" noe som helst - som du mener - men gitt uttrykk for hva eg syns - på en ganske nyansert måte i henhold til det som eg mener å huske igjen og i henhold til en snau granskning på nettet. Eg har gitt klart uttrykk for hva eg mener å "vite" og for hva eg bare tror.

4) Du kommer ikke til å få skråsikre svar - ikke her og sannsynligvis ikke noensteds på nettet heller. Selv koryfeer på denne nettsiden som Mestermann eller Geissler tar feil fra tid til annen.

5) I mellomtiden har eg ikke bare hatt anledning til å snakke med en som - i motsetning til meg - ikke bare er halv nordmann men nordmann helt igjennom men dessuten mulighet til å granske emnet litt grundigere. Og det viser seg jo at ikke bare det som eg var ganske "sikker" på antagelig er rett - men også det som eg kunne tenke meg - uten å hevde at eg viste det.

6) Om du vill være så snill å lese gjennom det eg skrev, så ser du at eg tvilte på muligheten å kombinere "for" og "lenge" som adverb (uten siden).

Dette var visst ikke så feil. Derimot anbefalte eg å bruke "på en stund". Også det er visst ikke så feil heller.

Så har vi da mulighetene for "over" og "for" i kombinasjon med et tidsrom i form av et substantiv. Gerne nochmals: Eg har ikke påstått at denne kombinasjonen er rett.

Men siden eg har fått beskjed av en norsktalende nordmann at både

"for en lang stund" og især
"over et langt tidsrom"

var kurante vendinger vill eg gjerne ta emnet opp atter en gang.

Gerne nachstehend die Fundstellen, die ich dazu gefunden habe:

A. OVER + Zeitsubstantiv

"Vi bruker 'over' om tid når vi vil snakke om noe som går over tid (ref. punkt 4)"

(se http://www.kunnskap.no:443/data/Courses/norskpluss_bokmaal/grammar/preposisjona...)

"Man tror at Oppdalskiferen kan være så gammel som 750 millioner år, og det er nesten som man føler jordens langsomme utvikling over millioner av år når man går på den."

(se http://www.jogra.no/?catID=1216)

"Svakt, men nok til at jordbanen og rotasjonsaksens skråstilling forandrer seg noe over tid"

"Globalt og over tid er utslippshastigheten fra vulkaner jevn og lav."

"Langsomt, over millioner av år, arbeider den seg opp mot overflaten og spruter eller velter ut som aske"

(alt å lese her: https://no.wikipedia.org/wiki/Klimaet_gjennom_jordhistorien )

"Hvis du har fulgt innholdet i denne bloggen over en liten stund, forstår du sannsynligvis hvorfor det som står under er rent tøv."

( http://www.danieljoachim.org/2015/03/den-materialistiske-mytologien/ - gefällt mir übrigens in diesem Zusammenhang wenig. Ich hätte eher gesagt - "en liten stund" oder vielleicht noch "i en liten stund", aber der Mann scheint als Norweger und Philosophie-Student selbst kein Problem damit zu haben.

"Epidemi benyttes for å beskrive økt forekomst av en gitt sykdom i en stor befolkningsgruppe over et langt tidsrom."

(https://sml.snl.no/epidemi)

B. For + Zeitsubstantiv

"For en stund har vi alt vi trenger: Vi har et hus, vi har en familie, vi har et barn."

(se Gyldendal: http://www.gyldendal.no/Skjoennlitteratur/Essays-lyrikk-og-skuespill/For-en-stu... )

"Vi bruker for og i ved verb som uttrykker planlagt tidsrom: Vi har leid hytta for fire uker. Elles bruker vi helst i i tilsvarende sammenhenger: Vi skal være uten strøm i fem uker"

(se http://www.kunnskap.no:443/data/Courses/norskpluss_bokmaal/grammar/preposisjona... )

"I krigen blir han hardt skadd, og ligger i syketeltet for en lang tid."

(se https://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8dssynden )

"..at have Arbeid og Levebrød for en lang tid"

(etwas angestaubt zwar, aber gleichwohl kein geringerer als selveste Alexander Kielland: se https://books.google.de/books?id=NZ4UHV0i6EkC&pg=PA242&lpg=PA242&dq=... )

Nochmals: Ich behaupte noch immer nicht, dass "over" und "for" + Zeitsubstantiv grammatikalisch zu 100% richtig sind.

Aber mit einem "Raten" hat es ganz gewiß nichts zu tun, wenn ich diese Varianten - zur Diskussion - hier in den Raum gestellt habe.

Und selbst, wenn alle Autoren in den obig zitierten Fundstellen falsch liegen sollten - blamieren würde man sich durch einen solchen "Fehler" schwerlich...

Und hätte ich das Thema nicht durch meine Überlegungen nochmals aufgeworfen, hätte sannsynligvis "den som spurte" klokken 11:19 og som - selvfølgelig - ikke er meg selv, ikke fått det uførlige svaret som han nå har fått av selveste Mestermann.

Kanskje Mestermann unner oss tilogmed enda litt mere av sin tid og forklarer hvilken av de ovenstående setninger er definitivt feil og hvilken som ville passert en nådig norsk lærers rødpen.

20.10.16 01:13, Mestermann no
Så langt jeg kan se har du fortstått A og B helt riktig. Jeg skulle ha tilføyd i mitt innlegg at "for en lang stund" er
riktig å bruke når det er tale om prospektive muligheter og hendelser.

20.10.16 21:39, Bjoern de
Hei Mestermann,

mange takk for det avsluttende, avgjørende og "erschöpfende" svaret ditt i emnet.

Det er jo et ganske komplekst bilde i sin helhet. Men eg skal ikke begynne å "mase" igjen om norskens vanvittige kompleksitet angående preposisjoner.

Kanskje en burde helst bare glemme muligheten å bruke "for" med tidssubstantiv siden den er limitert til spesielle anledninger.

Så får en heller alltid bruke "på" eller "i" istedenfor, siden risikoen ellers øker for feil bruk av "for" i denne sammenhengen. Om en kan slippe det allersiste unntaket ville det jo forenkle det hele litt.

På tysk har vi samme problemet. Og for å være ærlig hadde eg faktisk begynt å tvile på om det egentlig var rett å si "für (eine) lange Zeit" på tysk eller om ikke også dette kunne hat vært en slags anglisisme.

Men antakelig går det vel an om en skal tro på selveste Duden (http://www.duden.de/rechtschreibung/langfristig).

Eller så har det kanskje allerede blitt så vanlig at det ikke blir ansett å være den anglisisme det kanskje egentlig hat vært en gang. Mange tyskere sier jo for eksempel også "in 2014 ..- skjedde det og det". Det og er jo egentlig feil på tysk. "In 2014" er ikke tysk såvidt eg vet - skjønt det er mange som sier det og skjønt det sikkert blir til akseptert tysk om ikke så lenge.

Vielen Dank nochmals og en fin kveld!

20.10.16 22:09, Bjoern de
@ 05:46

Mens jeg leste gjennom tråden så lag jeg merke til at innlegget mitt fra 23:29 kunne oppfattes å være litt skarp i tonen - mere enn jeg hadde tenkt den å være.

Sant nokk var eg jo litt krenket over kritikken i 05:46 som eg syntes ikke bare var aldri så urettferdig men også litt smålig og mintes meg lite granne om janteloven.

Eg gjør jo så godt eg kan! Og som vanlig så påstår eg jo ikke noe helt ut i det blå - hvis ikke jeg enten er ganske overbevist om det eller jeg har konkludert just det etter egen gransking.

På en måte så er jo enhver setning på norsk en "påstand" at det er sånn det er rett. Men om en ser sånn på saken da burde eg jo stoppet å skrive på norsk på flekken siden antakelig minst annen hver setning innebærer en eller annen stygg feil.

Lange Rede, kurzer Sinn: Du får gjerne trekke ifra noe av det som kanskje virker litt ilter eller iltert.

Må du og ha en fin kveld.

20.10.16 22:10, Bjoern de
.. så la jeg merke... mente jeg å skrive

15.10.16 23:09, Bjoern
utvise skjønn

Hva betyr det å utvise skjønn? Det samme som å vise forståelse?

Er har det herifra: "Men mener det må være lov å utvise skjønn når det er barn inne i bildet."

https://www.nrk.no/nordland/_-kastet-15-aring-av-toget-pa-ubemannet-stasjon-1.13...

Mener forresten moren har fullstendig rett med å anmelde saken. Ikke bare fordi det dreier seg om et barn. Dette skulle vært straffet også om det dreide seg om en voksen.

15.10.16 23:15
Skjønn: Schätzung, Ermessen

16.10.16 00:31, Bjoern de
Skrivefeil da? UtviDE istendenfor utviSE skjønn?

16.10.16 01:12
Nein, utvise ist schon richtig.

Utvise skjønn = bruke sin dømmekraft, ta alle hensyn i betraktning, være rimelig, bruke sunt vett.

16.10.16 10:24, Bjoern de
Takk så mykket, da har eg skjønt "opplegget". Utvise = vise (bare litt mer betont sannsynligvis) og skjønn er da bare substantivet til å skjønne. Det er jo beslektet med "vise forståelse", men ikke helt det samme lell. En kunne vel også sagt: "vise omdømmekraft"?

16.10.16 10:46
Ja. Men ikke "lell". :-)

16.10.16 11:33, Bjoern de
Lell er sant nokk ikke et ord eg kjenner fra før av.

Eg kom på det en eller annen gang i det siste. Det er ganske sannsynlig at eg slo ordet opp i UIB's ordbok.

Men det kan eg ikke sjekke akkurat nå, siden ordboken er nede for tiden. Eg syntes "lell" var et fint ord og en rasjonell måte å uttrykke seg på. Det var derfor eg ble litt kjær i det.

Men siden "lell" ikke er noe spesielt bergensk ord eg husker fra før av, skal eg gjerne slette det igjen - om det er feil altså.

Irgendwann einmal / irgendeinmal wird der Ordbok ja hoffentlich wieder funktionieren!?

Takk for rettelsen.

Så spørs det jo hvor eg har det ordet ifra?

16.10.16 11:53, Bjoern de
Feil innlegg...

Det sku stå her:

Nå går den jo igjen!

Og dette fant eg jo her:

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=lell&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk....

Skal eg slette "lell" allikevel?

16.10.16 18:12, Mestermann no
For å oppklare litt rundt bruken av "lell":

På visse bokmålsnære dialekter kan du bruke "lell" i betydningen "allikevel" i slutten av en mening: "Det var nå
fint, lell". Men det er ikke vanlig å bruke det skriftlig på bokmål, og du kan heller ikke, muntlig eller skriftlig, bruke
det innledningsvis: "lell tenker jeg at...". Det må i tilfelle stå i slutten av meningen: "Jeg tenker lell at...osv." Det er
uansett først og fremst et ord man bruker muntlig, og det forekommer ikke i talemålet i de store byene.

16.10.16 18:43, Bjoern de
Hei Mestermann,

det er ikke rart eg ikke var vant med ordet da. Så får eg stryke ordet igjen i Anki og i hodet :-(. Litt syn - allikevel. Det blir ellers for kresen å skille for meg.

Vielen Dank.

14.10.16 22:26
Gjenom og ved:
Eg ville jo helst brukt ordet VED for å uttryke at noe skjer ved hjelp av noe. Mrn forleden leste eg og at gjennom ble brkut i betydning av ved. Eg lurer på hvor kurrant dette er eller bedre sagt: i hvilken sammenheng det går an å bytte ut ordene... er de fullstendig synonyme? Gjennom help av ville en jo ikke sagt,ikke sant?
En lærer seg et språk gjennom å snakke det. Ville det gått an å si?

Vielen Dank...

15.10.16 07:57
Ordene er ikke synonyme eller generelt utbyttbare, men i visse tilfeller kan man bruke "gjennom" istf. "ved" og
vice versa. Sml. tysk durch/mit.

Mit der Hilfe Gottes
Durch die Hilfe Gottes

15.10.16 18:37, Bjoern de
Mange takk!

P.S.:

Ved guds hjelp?
Med guds hjelp?
Gjennom Guds hjelp?

15.10.16 19:56
Hier: ved od. med.

15.10.16 21:03, Bjoern de
Danke.

Det ville eg jo også sagt. Men lell blir antakelig "gjennom" av og til brukt i samme betydning som "ved"... :-(

kors og kors

15.10.16 23:18
To feil: "lell" er ikke noe ord på skriftlig bokmål, bruk heller "allikevel". :-)
Og: på alle språk som har preposisjoner, er disse ulogiske og vanskelige å lære seg, og vanskelige å bruke
100% riktig. Det må du bare akseptere. Det er like vanskelig for en nordmann som lærer tysk.

16.10.16 11:21, Bjoern de
Det sistnevnte er ikke helt rett, syns eg.

For på tysk, frank eller engelsk finnes der hovedsaklig bare en eneste en preposisjonell måte å uttrykke genitiv med - von, de, of.

Og på norsk varierer selv dette sterk sammen med objektet. Dette er en helt spesielt norsk særegenhet.

Selvfølgelig er eg jo klar over at der finnes helt andre utfordringer på tysk som ikke finnes på norsk i det hele tatt.

Norsk regnes jo ikke akkurat for verdens tøffeste språk å lære seg til. Og for en tysker burde det være mye lettere enn for - for eksempel - en franskmann eller en englender - siden tysk har hatt en veldig stor innflytelse på norsk.

Men akkurat den mangfoldigheten ved "genitiv-preposisjoner" eksisterer ikke på tysk, ikke på engelsk og ikke på fransk. Vel å merke: Eg "snakker" ikke om preposisjoner ved verb - det er en helt annen historie. Selv der har eg jo inntrykk ut av at norsk kanskje er litt ekstra glad i en mangfold av preposisjoner. Men det har eg jo bare en fornemmelse ut av, mens dette med den norske genitiv-mangfoldigheten er helt opplagt.

P.S.:
Eg er fullstendig klar over at "gjennom guds hjelp" ikke har noen tilkobling til det norske genitiv-"problemet" ;-).

Allikevel som sagt: Eg syns norsk er generelt litt ekstra glad i preposisjonell mangfold.

Kanskje norsk over hodet er mere en tysk et idiomatisk språk som er preget av mange faste vendinger? Eg har lest meg gjennom en hel del avisartikkler denne helgen og syntes å støte på vending etter vending - mye oftere enn eg ville ventet det på tysk.

Men kanskje dette skyldes også selve bladene. TV2 virker ikke å være noe særlig seriøs for meg. Det er vel helst BILD-Niveau dette. Og da blir det kanskje mer sånn fargerikt "case-law-snakk" enn i en pen artikkel i bergensk tidende for eksempel... ?

16.10.16 11:51, Bjoern de
Nå går den jo igjen!

Og dette fant eg jo her:

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=lell&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk...

Skal eg slette "lell" allikevel?

14.10.16 20:15, Bjoern
Stichwörter: gutse
Hva i all verden er "gutse" for noe 8-0?

Som for i eksempel i setningen:

"Vi må gutse på denne, sant?"

Mange takk...

14.10.16 21:17
Von Englisch "guts". Als Verb: mehr wagen, Mut/Schneid zeigen

14.10.16 21:24, Bjoern de
Takk så mykket. Det hadde eg ikke kommet på.

14.10.16 17:07
Stichwörter: bis der Arzt kommt, bis zum Umfallen, for alle pengene, i overflod; zum Überdruß, mer enn godt, mer enn nokk, zum Abwinken, zum Erbrechen
Ist for alle pengene ein Synonym für "for enhver pris"?

14.10.16 22:38
Eg tror du er helst nødt til å gjengi hele setningen før en kan si noe om det. En kunne allenfalls gitt deg svar om uttrykket også kan ha denne betydningen. Eg kan ikke huske at den brukes sånn. Men det betyr ikke så mye.

15.10.16 09:37
Setningen er:
Ikke noe Bobsey-Barna eller Frøken Detektiv for Rakel; det var "Tusen og en natt" for alle pengene, og kanskje var dette årsaken til at Jonas så tidlig ble skeptisk til all form for lesing ...

15.10.16 11:13
Nur, ausschließlich, durch und durch, ganz und gar

15.10.16 12:09
Vi må vente til en "ekte" nordmann gidder å svare. Men fra sitatet og fra det eg ellers fant på nettet om dette uttrykket ville eg sagt at det har en annen betydning enn for enhver pris.

Eg tror faktisk det går i en lignende retning som "for alt hva det er verdt" - et utrykk eg spurte om for ikke så lenge siden her på Heinzelnisse.

Det har kanskje sånn litt betydningen av "mehr als nur ihr Geld wert".

Vi får se...

15.10.16 12:44
P.S.:
Komm for sent med svaret mitt antakelig. "Ganz und gar" høres ikke så verst ut kanskje.

Men kanskje det ville også gått med "ohne Ende", "bis zum Anschlag", "in Reinkultur", "zum Abwinken", "bis zum Überdruss", "bis der Arzt kommt", "bis zum Umfallen", "bis zum Gehtnichtmehr". En del av disse utrykkene er jo ikke fine og mere sånn Underskjikt-TV-Tysk og eg ville ikke brukt dem. Tror faktisk lell de passer ennå litt bedre en "ausschließlich". "For alle pengene" er jo også umgangssprachliche, skjønt ikke helt så primitive som noen av de ovenstående tyske idiomer....

http://browse.dict.cc/norwegian-english/for+alle+pengene.html

15.10.16 13:07
"For alle pengene" betyr "så mye som mulig", "totalt", "til eller over metningspunkt", "uten stans".

Uttrykkets opphav er selvsagt at man får mest mulig igjen for de pengene man erlegger: går du på tivoli og
bruker penger, ønsker du selvsagt "moro for alle pengene". I overført betydning er meningen mer utvidet og har
ikke noe med penger å gjøre: "i Knuts barndomshjem var det idrett for alle pengene": Knut og hans foreldre var
svært idrettsinteresserte, idrett var det de hovedsakelig var opptatt av, snakket om, drev med.

15.10.16 14:13
Im Beispiel mit Knut hieße es dann wohl "Bei Knut zu Hause trieb man Sport bis zum Umfallen" oder "war Sporttreiben zentral/enorm wichtig" etc.
Wie übersetzt man aber das andere Beispiel, "moro for alle pengene"?

15.10.16 15:02
Ich würde das Knut-Beispiel ja eher übersetzen mit:

Bei Knut zu Hause trieb man Sport, bis der Arzt kam. ;-)

Vielleicht kann man "moro for alle pengene" mit "mordsmäßig Spaß"
übersetzen.

15.10.16 18:34, Bjoern de
Da var det jo ikke så gale med mine forslag - skjønt eg ikke var vant med vendingen fra før av.

Angående setningen til den ukjente brukeren "som spurte" er det jo allikavel en utfordring til å oversette den til fint tysk.

Vi hadde hatt bruk for ennå litt mer bakgrunnsinformasjon. Hvorfor, hva og i hvilket henseende var det tusen og en natt? Og hva hadde det med "Frøken Detektiv" å gjøre??? Men eg forstår det sånn at en gutt (eller moren hans???) hadde tilgang til tv eller film eller scene langt over det vanlige og gutten derfor mistet lysten til å lese sjøl.

Für Rachel gab es keine "Die Bobsey-Kinder" und kein "Fräulein Detektiv"; vielmehr gab es Tausendundeine Nacht bis zum Überdruß und vielleicht war auch das die Ursache für Jonas' schon früh geringes Interesse am Lesen

Etter det som eg forstår kan vendingen uttrykke både "mer enn nokk" ("im Überfluß") men også "mer enn godt" ("bis zum Überdruß"). Vi vet ikke helt, i hvilken betydning det her er brukt, syns eg...

Men "den-som-spør" burde i alle fall ha fått et brukbart svart, syns eg... - ?

15.10.16 20:15
"Den-som-spurte" har fått massevis av brukbare svar.
En stor takk til alle som gjorde seg umak!

15.10.16 21:08, Bjoern de
Du mener på en måte altså at du har fått svar for alle pengene 8-?

;-) Keine Ursache.

13.10.16 20:39
Was bedeutet ligge på dypet im übertragenen Sinn?

Kontext: ... her gjelder det verdier, her står det om tro, et sprang, om plutselig å ligge på dypet, med de berømmelige 70000 favnene vann under seg ...

in der Tiefe liegen passt sicher nicht ...

13.10.16 21:43
Befinne seg på dypt vann ist der uebertragene
Begriff. Die Situation nicht unter Kontrolle
haben.
Ein Synonym ist å befinne seg på gyngende
grunn - sich auf schwankendem Boden
befinden oder sich auf duennes Eis bewegen.

Oddy

14.10.16 09:25
Herzlichen Dank für die Hilfe, Oddy!

In dieses Bedeutungsfeld passen dann wohl auch:

komme ut på dypt vann - ins Schwimmen geraten
kaste seg ut på dypet - ins kalte Wasser springen
bli kastet ut på dypet - ins kalte Wasser geworfen werden

14.10.16 11:01
Å bli kastet ut på dypt vann.
Geschwind lernen um zu überleben.
Ohne Hintergrund und Vorbereitung die Aufgabe lösen
- und Ähnliches.
Oddy

14.10.16 12:58
Oddy, genau das bedeutet die deutsche Redewendung "ins kalte Wasser
geworfen werden" auch.

13.10.16 18:04
Stichwörter: latterkule
Hei, was bedeutet "latterkule" auf Deutsch? Unter einer Lachkugel kann ich mir nichts vorstellen...

13.10.16 18:45, Mestermann no
Ein Lachausbruch, ein dröhnendes Lachen.

13.10.16 21:11, Bjoern de
Vielleicht auch "schallendes Gelächter" ? Nur um einen sehr geläufigen Ausdruck zu bemühen.

Oder Lachanfall? Lachanfall er jo mere kurant https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=lachanfall

enn "Lachausbruch", auch wenn man durchaus in "schallendes Gelächter ausbrechen kann.

12.10.16 18:43
Hei!
Flertallet av kapittel, er det kapitler eller kapittler?
På forhånd takk :-)
Rolf

12.10.16 19:40
Laut Dokpro (und nach der Regel) ist "kapitler" richtig.

12.10.16 23:03, Bjoern de
Hav er dokpro for noe om eg får lov å spørre?

Angående spørsmålet: Svaret finnes også her:

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=kapittel&ant_bokmaal=5&ant_nyn...

Bøyingen vises når en trykker på lenken i bokstaven "n." (som indikerer neutrum).

13.10.16 06:26
Din link er til dokpro

13.10.16 07:43
Ach so. Men hvorfor heter det dokpro da? Og ikke uib-OB? 8-0

13.10.16 12:03
Ordet dokpro ser ut til å være blitt borte etter flytting fra UiO til UiB. Jeg tror det står for dokumentasjonsprosjekt.

13.10.16 21:32, Bjoern de
Vielen Dank 12.03 und 13.24).

Så var også denne gåten oppklart... For meg var det jo simpelthen ordboken ved UIB (bzw. davor an der Uni in Oslo).

(Ennå deprimert over det norske preposisjonsvanviddet :-()

14.10.16 21:37
Da setzen wir noch einen drauf:
Deprimert over?
deprimert av?
oder beides möglich?

15.10.16 15:32
Beides möglich.

Jeg er deprimert over noe: ich bin über etwas deprimiert
Jeg blir deprimert av noe: etwas macht mich deprimiert

15.10.16 17:37
Weder Deutsch "deprimiert über" noch Norwegisch "deprimert over" sind geglückte Ausdrucksweisen.

15.10.16 21:19, Bjoern de
aA für Deutsch:
https://www.tagesschau.de/ausland/irland52~magnifier_pos-1.html ("Brüssel deprimiert über Nein der Iren" - Tagesschau)

https://www.google.de/search?q=deprimert+%C3%BCber&ie=utf-8&oe=utf-8&...

Was genau sollte an "deprimiert über" schlecht sein?

På norsk kan eg jo ikke bedømme det. Men der finnes jo en del innlegg med "deprimert over på nettet" også

https://www.google.de/search?q=%22deprimert+over%22&ie=utf-8&oe=utf-8&am...

Men det virker om det er mange flere innlegg med "deprimert av":

https://www.google.de/search?q=%22deprimert+over%22&ie=utf-8&oe=utf-8&am...

Muligens er "av" bedre enn "over"...

15.10.16 22:06
Man ist deprimiert (wegen etwas)
Etwas deprimiert einen
Etwas macht einen deprimiert
Etwas ist deprimierend

Dass es Fundstellen für "deprimiert über" gibt, macht es noch nicht zu einer geglückten Ausdrucksweise. Würdest du eines der Synonyme entmutigt, niedergeschlagen, gedrückt ernsthaft mit "über" verbinden?

16.10.16 00:29
Fint om vi kan dempe preposisjonskjøret noe. Jeg tror poenget her var å vise at ulike preposisjoner kan uttrykke
samme eller delvis samme forhold, så vel på norsk som på tysk. Det nytter ikke å spørre etter regler eller
forklaringer her, eller enkle modeller for å forstå "hvorfor". Det nytter heller ikke å klage over det.

16.10.16 18:14, Bjoern de
At en tysk journalist ved Tagesschau bruker preposisjonen über sammen med vedkommende adjektivet påpeker jo litt at det kan ikkje være så umulig å bruke denne kombinasjonen, ville jo eg ha sagt. Mulig at det litt finere med "wegen". Men som sagt: eg ser ikke at über rett og slett er feil. Det har kanskje og noe å gjøre med mer eller mindre rundhåndethet i språklige spørsmål. Det er mange ting en kan si i dag på tysk og norsk som en absolutt ikke kunne (eller skulle) si for 30, 40 eller 50 år siden. Språk er flytende..

Ellers så ville ikke eg ha brukt ordet nedslått på tysk sammen med über.

MEN heller ikke ville eg ha påstått at det er feil eller umulig. Kunne du med sikkerhet sagt om en kunne være nedslått "ob" noe for eksempel? Den stilige preposisjonen "ob" er jo så gammelsdagse at den nesten ikke er brukt lenger. Der finnes ikke idiomatiske uttrykk for denne preposisjonen. Selvfølgelige kan vi jo late som om den har samme Anwendungsbereich som wegen. Men det er jo en egen preposisjon. Så hvem skulle kunne forby meg med sin fulle rett å bruke "ob" i en som helst kausal sammenheng 8-?

Eg like godt påstanden ifra 00:29: i mange tilfeller er det forskjellige preposisjoner som kan brukes med samme substantiv og verb.

Men selvfølgelig går jo ikke alt :-(.

Angående klagene: Hvorfor skulle det ikke være lov å klage over det norske preposisjonskaoset? Folk som bor i Bergen eller tilmed i Brekke (!) klager jo også over været. Og tyskere klager jo mye over politikken selv om det spiller null rolle hvilken partier som blir valgt...

Det må da vel lov å klage over ting som ikke er bra - samme om en kan forandre dem eller ei?

16.10.16 23:25, Mestermann no
Jeg tror kanskje at 00:29 viser til at du bruker mye plass på å gjengi dine personlige frustrasjoner over at
preposisjonene er vanskelige, og at det enkelte ganger kan ta såpass mye plass at det overskygger de konkrete
spørsmålene og deres svar. Ikke ta dette personlig ille opp, er du snill. Det er bra at du spør, det er bra at du er
engasjert, og forumet er her for å gi svar, men det er enklest å finne frem til essensen av spørsmålet når dette er
mest mulig konkret og til saken.

Det er ellers riktig at "von" ikke er oversettbart med én preposisjon på norsk. Det kan, alt ellersom, oversettes
med (først og fremst):
av
fra
om

for
i

Men dette er ikke en konkurranse om på hvilket språk det er vanskeligst å lære bruken av preposisjonene. De er
uansett vanskelige på alle språk. Forskjellen mellom "aus" og "von" kan være vanskelige å mestre bruken av på
tysk, likedan forskjellen på "an", "für" og "zu", eller på "an" og "auf", eller "ab" og "aus".

Ellers er det helt riktig som du bemerker tidligere at norsk er et nokså sterkt idiomatisk preget språk, der mange
inkonsekvenser eller fenomener har sine røtter i forskjellig idiomatisk bruk av uttrykk og vendinger i forskjellige
samfunnslag og til forskjellige anledninger og i forskjellige epoker. Det er på skriftlig norsk mange flere
tilgjengelige, samtidig korrekte stilnivåer enn på skriftlig tysk. Dette gjør det vanskelig å skrive stilren norsk, fordi
man må lytte seg inn i de forskjellige stilleiene, mer enn man egentlig kan lære seg dem i en lærebok.

12.10.16 13:30
Stichwörter: trillende latter
Hei,

Hvordan kunne man oversette 'med sin trillende latter' til tysk?

Tusen takk!

12.10.16 14:44
Mit ihrem trillernden Lachen.

13.10.16 10:16
takk skal du ha!

12.10.16 09:06
Hallo, ich habe gesehen, dass es im Norwegischen mehrere Wörter für "Bericht" gibt. Welches davon verwendet
man denn für "Zeitungsbericht"? Ist das dann eher "melding" oder "reportasje"? Und kann man dann auch
"tidningsreportasje" sagen?

12.10.16 09:17
Avisreportasje

12.10.16 09:24
Det er feil.

13.10.16 11:34, Mestermann no
Avisreportasje ist schon richtig, auch nyhetsartikkel ist möglich.

13.10.16 17:49
Danke euch!

11.10.16 16:16
Stichwörter: konjunksjon
Hallo!

Kann man sowohl "wegen" und "weil" benutzen für de norwegische "fordi" ?

Wann benutzt mann wegen, und wann benutzt mann weil?

Danke!

11.10.16 20:49, Bjoern de
Hei Nr. 16.16,

Nei, det kan man jo ikke.

"Weil" betyr "fordi (at)" mens derimot "wegen" betyr "på grunn av" / "grunnet".

Det ene er altså en kausal konjunksjon mens det andre er en kausal preposisjon.

Det dannet seg en stor kø på motorveien fordi det hadde skjedd et fryktelig ulykke.
Es bildete sich ein langer Stau auf der Autobahn, weil sich ein furchtbarer Unfall ereignet hatte.

Det dannet seg en stor kø grunnet et ulykke.
Es bildete sich ein langer Stau wegen eines Unfalls.

11.10.16 21:58, Bjoern de
P.S.:
"man" og "mann" skrives etter samme logikken med enten ett eller to "m":

Pronomen: ty.: man - no: man (i betydning av en)
Nomen: ty.: Mann - no: mann (maskulint vesen)

11.10.16 14:53
Stichwörter: på ingen måte
Hallo!
Was drückt der folgende Satz genau aus:

"Den følgende listen viser til noen viktige punkter, men er på ingen måte fullstendig."

Ich bin mir etwas unklar über das "på ingen måte". Ist die Liste, um die es geht, diesem Satz zufolge "auf keine Weise
vollständig", also praktisch Müll, oder drückt das "på ingen måte" nur einen Vorbehalt aus im Sinne von "Vollständigkeit
wird nicht garantiert"? Würde man nicht eher schreiben " ...men gjør ikke krav på fullstendighet", um nur sicherheitshalber
einen Vorbehalt auszudrücken?
Danke!
Hilsen
Rolf

11.10.16 15:06
På ingen måte fullstendig eller langt fra fullstendig.
Bei weitem nicht oder keineswegs vollständig.

11.10.16 14:52
Har en lekse som handler om "Pluralbildung". Vi skal finne flertallsord i en tekst, og
si hvilke typer "Pluralbildung" som er representert i teksten.

Når vi snakker om "Pluralbildung", er det bare snakk om flertallsendelser, eller handler
det om mer enn det?

11.10.16 19:47
Er ikke dette et spørsmål til læreren din?

11.10.16 21:10, Bjoern de
Der litt vanskelig å svare på spørsmålet ditt, siden eg ikke vet hva fokusset med oppgaven er rettet mot. Men om eg skulle spekulere, så ville formodet spørmålet refererer til kasus og kjønn. Da ville vært om å vurdere om det er Nominativ, Genitiv, Dativ eller Akkusativ og han-, hun eller intetkjønn...

Men eg tar kanskje feil også...

11.10.16 21:27, Geissler de
Det finnes ni mulige måter å danne flertallsformer på tysk på.
Endelser er én måte å danne flertallet på.
Mulige flertallsendelser er -e, -n, -en, -er og -s (kun fremmedord). Dessuten finnes det noen
uregelmessige flertallsendelser i fremmedord, som Lexikon/Lexika, Atlas/Atlanten,
Genus/Genera m.fl.

Men det finnes også ord som danner flertallet ved hjelp av umlaut, enten med eller uten
endelse. Eksempler på dette er Mann/Männer, Baum/Bäume, Fluss/Flüsse og Vater/Väter,
Apfel/Äpfel henholdsvis.

I tillegg har vi en del ord som er like som har like entalls- og flertallsendelser.
Hankjønnsord på -er som er avledet av verb hører i denne gruppen (der/die Lehrer, Arbeiter,
Bäcker, Fußballspieler osv.). Disse får likevel endelsen -n i dativ flertall.

11.10.16 14:49
Stichwörter: irgend
Was für Wörter können Zusammensetzungen mit "irgend" als Erstglied bilden?

Ich habe folgende Wörter geschrieben:
Viele von den deutschen Fragewörtern, z.B irgendwas, irgendwo, irgendwann u.z.w.
Determinative, z.B irgendetwas
Adjektiv, z.B irgendeinmal
Unbestimmtes Pronomen, z.B irgendjemand, irgendjemandem.

Ist dies Richtig, und gibt es andere Wörter, die mit "irgend" kombiniert werden kann?

11.10.16 19:50
Ich bin sehr erstaunt, dass es "irgendeinmal" tatsächlich zu geben scheint. Benutzt das jemand von den deutschen Nutzern hier?

Irgendwas usw. sind keine Fragewörter, und "irgendeinmal" ist kein Adjektiv. Gib mal hier in Heinzelnisse im Wöterbuch "irgend" ein und schau dir die Liste mit Vorschlägen an, die dann eingeblendet wird. Da kommt schon einiges zusammen.

11.10.16 21:15, Bjoern de
http://www.duden.de/rechtschreibung/irgendeinmal

Ja, eg kunne tenkt meg å bruke det...

Habt Ihr auch nur irgendeinmal erlebt, dass... - ?

Irgendwann einmal er kanskje mere geläufig, men det passer ikke - helt - så godt i en setning som den ovenstående.

11.10.16 21:31, Geissler de
Klar kann man das benutzen.
Ich habe irgendeinmal gelesen, dass ...
Irgendeinmal musste es ja klappen.

11.10.16 23:59
Ich habe nicht gefragt, ob man das benutzen kann, sondern ob es jemand tut. Ich kenne und benutze ausschließlich "irgendwann einmal", deswegen habe ich gefragt.

12.10.16 02:37
Na ja, im Duden wird die Häufigkeit von "irgendeinmal" mit zwei von fünf
möglichen "Balken" angezeigt. Demnach wird das fragliche Adverb
offensichtlich nicht ganz so selten verwendet, wie du annimmst.

Im Übrigen ist es wenig ratsam, vom persönlichen auf einen allgemeinen
Sprachgebrauch zu schließen. Das ist eines der vielen Dinge, die ich hier
im Form gelernt habe.

Viele Grüße
Birgit

12.10.16 10:33
Herrje. Ich habe auf überhaupt nichts geschlossen, ich habe eine ernsthafte Frage gestellt! Ist das so absurd für euch alle? Da kommt ein Wort vor, das ich nicht kenne. Ich google und es stelle fest, dass es das doch gibt, es steht im Duden und hat 2 Balken bie Häufigkeit (ja tatsächlich, das habe auch ich gesehen, unfassbar, oder?), was mich noch mehr erstaunt. Also bin ich so dreist und frage hier noch, ob das Wort von jemandem hier wirklich verwendet wird, denn ich habe schon das eine oder andere Wort im Duden gefunden, auch mit erstaunlichen Häufigkeiten, das trotzdem niemand der von mir befragten Personen kannte.

Und jetzt muss ich mir hier anhören, ich würde bestreiten, dass man es verwenden könne oder ich würde meinen persönlichen Sprachgebrauch generalisieren ... also bitte.

12.10.16 22:53, Bjoern de
Gugu?

Hva er det du ilsker deg så for? =8-0}

Eg sa jo nettopp det, at eg kunne tenke meg å bruke ordet sjøl, skjønt eg - også - syns at "irgendwann einmal" er mere kurant.

Spontant ville eg vanligvis foretrukket just det sistnevnte uttrykket.

Men med litt mere overlegg og med større fremhevelse kunne det også blitt "irgendeinmal" - med sterk trykk på 'IIIRGEND-einmal.

P.S.:
Der finnes tilogmed folk som benytter seg av ordet "irgendmal" https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=irgendmal

12.10.16 22:59, Bjoern de
P.S.:

Disse "bjelkene" hadde eg ikke registrert hittil. Jedenfalls habe ich Ihnen keine große Aufmerksamkeit geschenkt.

Men bare to bjelker betyr jo egentlig at ordet er temmelig sjeldent.

Noch weniger wäre ja dann nur noch ein Balken und das wird umschrieben als "bedeutet, dass das Wort jenseits der Top 100 000 liegt und nur selten oder gar nicht im Dudenkorpus belegt ist."

12.10.16 23:05
Ach Bjoern, es ging überhaupt nicht um dich.

11.10.16 13:47, Stefan.Hoppe
Hallo, wie kann man duppedingser ins deutsche übersetzten?

11.10.16 14:32
Vielleicht Dingsda.

11.10.16 14:33, Geissler de
Oder Dingsbums.

11.10.16 13:44
Stichwörter: Noreg, Norge
Liebes Forum,

kann mir jemand erklären, warum Norwegen auf nynorsk Noreg heisst? Und warum sagen die Schweden "Norje", wenn sie von Norwegen reden?

11.10.16 14:44
Ursprünglich hiess Norge oder Noreg Nordrvegr wovon verschiedene Varianten
sich etymologisch entwickelt haben. Im Nynorsk ist Noreg die einzige Variante
geblieben.
Ja, und unser Nachbar.Warunm sagt er Norje wenn er Norge schreibt ?
rige oder rg wird zu rj ( Sverige, Norge - svärje, Norje.
Borgare ( Bürger ) borjare. Färg ( Farbe ) wird zu Färj, aber vägra ( sich weigern )
wird vägra gesprochen. Und varje gång ( jedes Mal ) wird sogar geschriben als gesprochen
varje und nicht varge geschrieben.
Bitte sehr !

11.10.16 18:35, Mestermann no
Ich ergänze kurz: Der Name Norðrvegr ist in älteren Zeiten unterschiedlich belegt, und kann auch unterschiedlich
gedeutet werden. Die Traditionelle Deutung ist norðrvegr = der Weg (od. das Land) nach Norden, aber es kann
auch "Weg durch Meerengen" bedeuten, da die Formen ohne ð (Norvegr, Noregr) in den nordischen Quellen
durchaus mehr belegt sind. "Nór" bedeutete im Altnorwegischen eben "schmales Wasser, Meerenge, Sund", und
wäre dann dasselbe Wort wie engl. "narrow", und in der Tat gibt es viele Ortsnamen in Norwegen, die mit "Nor-"
anfangen, die aber nichts mit "Nord" zu tun haben: Norefjell, Noresund, Norangsfjord usf. Weitere Theorien zum
Ursprung des Namens gibt es auch.

Die Deutung hat auch Einwirkung auf die Aussprache gehabt. "Sverige" kommt von "Svearike", und früher wurde
dort oft "Norge" als analog dazu verstanden: "Nordrike". Die schwedische Aussprache erfolgt vielleicht aus dieser
Deutung, wobei die Aussprache "Nårje" auch in ostnorwegischen Dialekten vorkommt.

Ivar Aasen, der Gründer des Nynorsks, zog lange "Norig" vor, und im Nynorsk war "Norig" und "Norge" eine Zeit
lang gleichgestellte Formen. 1938 wurde beschlossen, dass "Noreg" die einzige Nynorskform für den Namen des
Landes sein sollte. Noreg liegt vermutlich ziemlich Nahe dem Namen für Norwegen (Noregr) im 12. Jahrhundert.

12.10.16 06:40
Ich finde es interessant, dass die Entwicklung g -> j in so vielen Sprachen vorkommt. Nicht nur in den nah verwandten skandinavischen, sondern auch im Englischen (oft als y geschrieben) und in deutschen Dialekten, und ähnlich auch in Tochtersprachen des Lateins.

12.10.16 20:56
«…..die Entwicklung g -> j …. “

Handelt sich der Übergang Svearike > Sver(i)ghe - mit g (gh geschrieben) von k und ohne i - um einen palatalen Frikativ?
http://runeberg.org/svetym/1005.html

13.10.16 08:55
Natürlich wissen wir heute nicht, wie die Menschen in Schweden damals das Wort Sver(i)ghe ausgesprochen haben;man weiss nur, wie es geschrieben wurde. Also, werden die Worte Svärje und Nårje durch einen palatalen Frikativ realisiert?

13.10.16 22:32
"Nårje må vere lydrett utvikla av den gamle dativen «Noregi» (med g-en uttala palatalt, dvs. som j-lyd). Skulle vi bruke dativen i historisk rett utvikla form, måtte vi altså uttale landsnamnet vårt som svenskane gjer det: Nårje."

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/Eldre/Kvif...

10.10.16 16:00
Stichwörter: sammen
Liebes Forum,

könnt ihr mir sagen, ob das Wort "sammen" in diesen Beispielsätzen stehen muss oder ob es evtl. auch weglassbar wäre?

Vi reiste til Norge sammen med vennene våre.

Jeg liker å gå tur sammen med hunden min.

Vielen Dank für eure Hilfe!

10.10.16 16:28, Mestermann no
Grammatisch kann man "sammen" in beiden Fällen weglassen, aber wie auf Deutsch verschwindet dann die
Hervorhebung, dass man mit jmd. etwas zusammen macht. Dass man mit dem Hund gern spazierengeht, ist ja
eher einseitig - man nimmt den Hund mit. Dass man mit Freunden zusammen nach Norwegen reist, ist ja eher
ein gemeinsames Unternehmen.

10.10.16 18:55
Alles klar, danke!

10.10.16 08:27
Engel

09.10.16 23:00
Noch zwei:

Trådene glödet

og

Der lå sjöen foran oss, stor og diger som selve havet.

Da lag der See vor uns, groß und weit(?) wie das Meer.

(Es geht um den Ammersee ;-))

Gruß
Nicole

09.10.16 23:13, Bjoern de
1. Die Drähte glühten (gemeint wohl wie im Deutschen - vom vielen Telefonieren)
2. wie von Dir schon übersetzt - für den Ammersee leicht übertrieben :-)

Ging es Dir um diger? Diger würde ich übersetzen mit riesig, gewaltig, riesengroß. Stor og diger ist mE ein Pleonasmus ...

Hier: http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=diger&ant_bokmaal=5&ant_nynors... wird es als synonym mit groß und dick eingestuft...

09.10.16 23:30
Zu 1: Danke, da hatte ich dann wohl eine lange Leitung

Zu 2: Ja, diger war mein Problem. Ebenfalls Danke!

Kannst DU mir auch noch mit:

Det slo vi fra oss.

auf die Sprünge helfen. Es geht um das schlechte Wetter, das ignoriert werden soll.

I det hele: Väret hadde ikke värt dagen verdig- surt og grått. Men det slo vi fra oss.

10.10.16 02:09
Du hast die Antwort eigentlich schon selbst gegeben: Im Dokpro ist "slå noe
fra seg" als fester Ausdruck erklärt mit "slutte å tenke på". Ich finde,
das kann man ziemlich gut mit "ignorieren" übersetzen.

Nächtliche Grüße
Birgit

10.10.16 08:34
Danke Birgit, ich dachte da gäbe es noch irgendeine andere deutsche Redewendung, aber warum nicht das Naheliegendste nehmen.
Gruß
Nicole

10.10.16 22:29, Bjoern de
Hei Nicole,

ich kenne das Idiom eigentlich eher aus dem Zusammenhang, dass man ein Ziel aufgibt oder - wie man im Deutschen idiomatisch ähnlich sagen könnte: "dass man sich etwas aus dem Kopf schlägt" (https://www.openthesaurus.de/synonyme/(sich+etwas)+aus+dem+Kopf+schlagen)

"Å bo på Gjøvik og jobbe fulltid uten mulighet til å ta del i en treningsgruppe og reise på samlinger, slo jeg fra meg tanken om å bli med i en elitesatsing." (http://marthemyhre.no/som-natt-og-dag/)

Es kann aber noch allgemeiner die Bedeutung haben von "...diesen Gedanken / diese Überlegung verwerfen..."

In der Bedeutung, in welcher die Formulierung hier offensichtlich verwendet wird, kannte ich sie bisher nicht. Das ist offensichtlich noch allgemeiner. Ich habe auch keine besseren Ideen als das bereits genannte "ignorieren". Alternativ vielleicht noch "verdrängen", "beiseite schieben", "drängten wir aus unserem Bewußtsein"... ?

10.10.16 23:53
Men det slo vi fra oss > Aber darüber wollten wir nicht reden.

11.10.16 01:40, Bjoern de
Ser ut til å ha mange betydninger.

Kan det bety: "Das wiesen wir von uns" også? Hva ellers ville man ha sagt?

09.10.16 22:21
Hei,

er en fullmektig hos sorenskriveren - ein Referendar im Amtsgericht?

Men hva er da en sorenskriverenskorreks?

Og hvordan oversetter jeg:

Kors og kors, dettane var storveis nytt.

Das war größtensteils neu? Men hva gjör jeg med "kors og kors"?

Hilsen
Nicole

09.10.16 22:29
Kors og kors: Ausruf des Erschreckens
oder der Ueberraschung.

09.10.16 22:32
Dann kann ich das mit "Oh Gott Oh Gott" im Prinzip übersetzen, oder?

Danke!

09.10.16 22:35
Oder vielleicht mit:

Herrgott, dass sind ja großartige Neuigkeiten!??

Danke nochmals
Nicole

09.10.16 23:51, Mestermann no
Sorenskriverenskorreks ist ein Schreibfehler. Es soll mit zwei Worten heissen: Sorenskriverens korreks = Der Tadel
des Amtsrichters.

09.10.16 23:53
Hjertelig takk!

08.10.16 19:35
Hei,
ich übersetze gerade die julekveldsvise von Prøysen:
....og vi har børi ved...

Ich vermute das heißt "und wir haben (Feuer)holz gehackt",
aber ich kann es nicht herleiten. Wie heißt das Verb denn im Infinitiv? Kann mir jemand helfen?

Vielen Dank,
Lily

08.10.16 21:04
Wir haben Brennholz getragen.
Børi ( getragen ) ist Dialekt.
Bæra -bær - bar -børi.
Vom Holzschuppen in die Stube tragen.

08.10.16 22:07
Vielen Dank, da wäre ich nicht drauf gekommen!
Lily

08.10.16 13:01
@Birgit
Mange takk for henvisningen til www.dwds.de. Den var artig for en som liker å slå opp i en tysk etymologisk ordbok. ;)

08.10.16 16:09
Ikke noe å takke for!

Hilsen
Birgit

08.10.16 10:58
Stichwörter: i, ved
Hei Forum,

macht es irgendeinen Unterschied, ob ich sage:

Vi møtes i titida.

oder

Vi møtes ved titida.

?

Ist letzteres evtl. ungenauer, im Sinne von: "um zehn Uhr herum"?

Vielen Dank für eure Hilfe!

08.10.16 18:07, Mestermann no
M.E. gibt es da keinen Bedeutungsunterschied.

08.10.16 21:53
Kanskje bare meg, og muligens er det grammatisk korrekt, men 'ved titiden' høres rart ut.
Jeg sier iallfall alltid 'i titiden'.

09.10.16 01:04, Mestermann no
Greit nok at du alltid sier det, men begge deler er gjengs norsk. Et raskt søk på "i firetiden" kontra "ved firetiden"
gir riktignok noen flere treff for varianten med "ved", men begge varianter er korrekte.

10.10.16 15:39
Tusen takk!

08.10.16 00:18
Stichwörter: meningsmåling, Stimmungsbarometer
Hei hei,

ich suche nach einem norwegischen Ausdruck für "Stimmungsbarometer", also einem Instrument oder einem Wert, der die Stimmung/Haltung bezüglich einer Frage oder einer Idee widergibt. Die direkte Übersetzung ins Norwegische scheint nicht zu funktionieren. Gibt es einen entsprechenden Ausdruck überhaupt?

Takk på forhånd!
Silje

08.10.16 04:20
Meningsmåling.

08.10.16 21:24
Verbal: Lodde stemningen.( test the Waters )
Z.B das Intresse fuer Produkte usw.

10.10.16 15:31
Takk skal dere ha!

07.10.16 20:15
Hallo forum.Kan noen hjelpe meg å finne ut av hva Faclo sier her: 06:10 Unsere Finanzminister ist ein (....... burst?) Hva mener han her? Også 06:10 gjentar han (burst?) med Falscher burst? HAr aldri hørt dette blitt brukt i Tysk før.Er det mer vanligt i Østerike å kan noen gi noen eksempler på når dette uttrykket brukes. Takk for svar.

https://www.youtube.com/watch?v=Vt2hZLmjDuY

07.10.16 21:49
ein fescher Bursch
(Bursch = Bursche)

07.10.16 21:49
Ein falscher Bursche ?

07.10.16 21:54
fesch = hübsch, gut aussehend

07.10.16 22:29
Einer der Begriffe aus der Sprache, die es nach Ansicht von Birgit nicht gibt ;-) - Österreichisch:

http://www.duden.de/rechtschreibung/fesch

ein fescher Bursche = en stilig flott pen tiltrekkende dreng ung mann

Es gibt auch den "Feschak": http://www.duden.de/rechtschreibung/Feschak

08.10.16 01:06, Geissler de
Det samme uttrykket finnes også i Bayern. „Fesch“ er faktisk en ganske gammel anglisisme.
Ordet kommer fra „fashionable“ og fikk etter hvert betydningen „stilig“.

08.10.16 01:34
Hallo.Jeg er trådstarteren.Jeg tror fecher burst kan stemme.Men han sier også noe ved 06:10 som høres annerledes ut. (Unser Finanzminister ist ein (.......) bursch.Hadde vært interesant å høre hva dere tenker om det.

08.10.16 03:14
Hei 01:34 tradstarter
Driver du gjøn med oss? Nå har vi jo forklart flere ganger at det heter fescher Bursch(e) og ikke fecher burst (hva skulle dette være?). Falco bruker dette begrepet flere ganger - også om politikkeren Haider på en måte som kan forståes som en antydning av noe som først frem langt senere.
En gang - men ikke ved 06:10 - er dette også snakk om "taffer Bursche". Det er jo selvfølgelig det engelske "tougher" Bursche...altså tøff da på norsk.
Hvor er du kommer fra siden du antakelig ikke er norsk eller tysk? Flyktning i Norge?

08.10.16 19:54
Hallo.Jeg er trådstarteren.Hehe,nei jeg er ikke flyktning.Det gikk litt fort i svingene da jeg skrev fecher burst og ikke fescher Bursch.Jeg fikk svar på det jeg lurte på.Jeg fikk nå også svar på "taffer Bursche"

08.10.16 21:55
Hei TS,
vel,vel. Du får unnskylde spørsmålet mitt i så fall. Jeg bare lurte litt siden ditt spørsmål ikke virket helt i samsvar med norsk grammatikk for meg.

Du skrev jo:

"HAr aldri hørt dette blitt brukt i Tysk før.Er det mer vanligt i Østerike å kan noen gi noen eksempler på når dette uttrykket brukes."

Jeg ville jo trodd at det må måte lyde:

"Har aldri hørt dette BLI bruk" og*/

"Er dette mere vanlig i Østerrike OG kann noen..."

Men eg tar sikkert feil, siden Du er Nordman...

Fin Kveld!

09.10.16 09:35
Den og/å-Fehler machen aber doch gerade muttersprachliche Norweger, während Leute, die Norwegisch als Fremdsprache gelernt habe, damit in der Regel kein Problem haben. ;-)

09.10.16 11:43
Tatsächlich? Erstaunlich. Das würde dann auch erklären, warum mir das manchmal passiert 8-0.
Aber eigentlich ist das ja schon ein sehr grober Schnitzer... eg har nesten noen vansker å
tro på at spesielt nordmenn gjør dette feil.
Og hva så med:
"...hørt det blitt brukt..."
Eg villet jo ha sagt "... hørt det bli brukt..."
Men kanskje begge versjoner er rette?
En kunne jo også sagt:
"... hørt, at det ble brukt..."
Så er jo nordmennene god i å utelate både komma og konjunksjon. Da blir det:
"... hørt det ble brukt..."
Og når vi skifter til perfektum passiv så blir det jo bare:
"... hørt det (er) blitt brukt..."
Solchermaßen ist das vielleicht sogar richtig? Zumindest formal grammatikalisch. Ob bzw.
welche Zeitenfolge dann richtig ist, det er jo et annet og ikke helt så viktig spørsmål...

09.10.16 13:27
Ich halte den "og/å-Fehler" auch für einen norwegischen Klassiker. ;-) Das
ist ähnlich wie "das/dass" und "seit/seid" im Deutschen oder "to/too"
bzw. "of/off" im Englischen.

Mestermann hat hier irgendwann einmal einen Link zu einem Sprachquiz zum
Thema "Og eller å?" aus einer norwegischen Zeitung eingestellt. Leider
finde ich diesen Beitrag gerade nicht. Aber vielleicht hat Mestermann
selbst da mehr Glück, oder er kann ihn einfach erneut posten.

Gruß
Birgit

09.10.16 13:46
An das Quiz musste ich auch denken, Birgit. Als Norwegischlernende war das für mich komplett unproblematisch, aber allein die Existenz des Quiz' zeigt ja, dass manch Norweger Schwierigkeiten mit der Unterscheidung hat - eben wie manch Deutscher mit dass und dass oder seit und seid.

09.10.16 16:48
Det fins flere slike quiz, f.eks.

http://quiz.start.no/104315
http://tjenester.aftenposten.no/quiz/quiz.htm?id=2492

Eksempelet nedenfor er fra Aftenpostens quiz. Det viser at de som laget quizen, ikke er helt støe i reglene heller. Alternativet a) skal være riktig svar, men c) er det likeså. De fleste (54 %) har valgt c) med god grunn.

a) Å huske å få med seg alt er ikke lett. (40%)
b) Og huske og få med seg alt er ikke lett. (6%)
c) Å huske og få med seg alt er ikke lett. (54%)

09.10.16 18:18, Bjoern de
Dette syns eg var ikke så vanskelig:

http://quiz.start.no/result/43829487-Co3lpvx/

http://tjenester.aftenposten.no/quiz/quiz.htm?qaid=36258680&id=2492&q_i...

Skjønt eg stusset litt over "...ble sittende og synge". Ikke det at eg hadde vært i tvil over hva som var rett. Men eg syns plutselig at konstruksjonen er løyen. Im Deutschen heißt es ja blieb sitzen und singen...also doppelter Infinitv. Hvorfor brukes Partizip Präsens og Infinitiv på norsk? Det er jo rart... :-(

P.S.:
Eg valgte a) men eg såg at c) sannsynligvis ville også vært rett reint grammatikalsk sett. Men eg tvilte på at c) ville være det rette svaret, siden "å huske å" virket mere idiomatisk og det liksom manglet noe uten "objektet" til "å huske".

Variant c) betyr jo det samme som

"Å huske og å få med seg alt er ikke lett" - ikke sant?

Det ville jo antakelig vært det samme om en sa på tysk:

Nicht zu vergessen und alles mitzunehmen, ist nicht leicht.

Dét også ville vært rett grammatikalsk. Men det virker jo ganske kunstig.

Nicht zu vergessen, alles mitzunehmen, ist nicht leicht - det ligger nærmere.

09.10.16 18:24, Bjoern de
P.S.:
Heter det: "Dette syns eg ikke var så vanskelig" eller "Dette syns eg var ikke så vanskelig"
Lurer på om ikke "ikke var" er riktigere en "var ikke"...
Eller går begge deler?

09.10.16 18:47
Im Deutschen heißt es ja blieb sitzen und singen

Wohl kaum. Eher
blieb sitzen und sang
oder
blieb singend sitzen

09.10.16 19:30, Bjoern de
Wohl doch :-).

Wie kommst Du darauf, dass "blieben sitzen und singen" falsch sein sollte?

Das mag keine Formulierung sein, wie man sie jeden Tag in der BILD liest. Einverstanden. Auch funktioniert sie nur, wenn man unterstellt, dass die Protagonisten schon vorher ebenso sangen wie saßen und dass sich bleiben ebenso auf singen wie sitzen bezieht:

"Die Friedensode singend blockierten die Demonstranten die Zufahrt zum AKW. Die Polizei forderte die Demonstranten mehrfach auf, den Weg frei zu machen. Doch die Teilnehmer ignorierten die Aufforderung einfach. Sie blieben sitzen und singen."

Was willst Du in diesem Zusammenhang mit "sangen"? "Sie blieben sitzen und sangen" - ? Komisches Deutsch.

Hast Du eine Quelle für Deine Behauptung, dass man nach bleiben + Infinitiv keinen weiteren Infinitiv mit "und" anschließen kann? Das aber nur nebenbei.

Denn darum geht es hier ja gar nicht. So oder so, ist die Konstruktion im Norwegischen speziell - aufgrund des Wechsels von Partizip zu Infinitiv. Das findet sich im Deutschen nicht und wenn man Norwegisch lernen will, muss man diese Konstruktion erst einmal verinnerlichen.

09.10.16 21:38, Bjoern de
Votum einer in Deutschfragen über jeglichen Zweifel erhabenen Koryphäe :-):

"...blieben sitzen und singen" geht tatsächlich nicht.

Und das bedeutet wiederum: Die Konstruktion "ble sittende og synge" lässt sich nicht so ohne weiteres in das Deutsche überführen.

"Sangen" ist ebenso wenig eine überzeugende Option wie "singend sitzen". Denn bei der Konstruktion mit sangen fehlt ja der Bezug auf das Fortwährende der Handlung. Dieser Bezug wäre zwar bei "blieben singend sitzen" gegeben - aber das an sich gegenüber sitzen gleichwertige Verb "singen" würde zu einem Abverbiale von "sitzen" "herabgewürdigt".

Eine brauchbare Lösung könnte allerdings im Rückgriff auf das Präfix / Adverb "weiter" / "weiterhin" bestehen:

Sie blieben sitzen und sangen weiter.

Oder noch freier:

Sie blieben sitzen und setzen ihren Gesang fort.

Wie auch immer: Beachtlich und mir nicht so recht erklärlich ist der Wechsel im Norwegischen vom Partizip zum Infinitiv. "Logisch" wäre ja etwa eher gewesen:

Hun ble sitte og synge oder Hun ble sittende og syngende.

Nur wenn diese beiden Varianten zulässig wären, wäre nachvollziehbar, warum auch "ble sittende og synge" richtig ist. Dann wäre aber auch "ble sitte og syngende" richtig. Und das hört sich für mich ganz schräg an :-(. Es geht wohl tatsächlich utelukkende:

..ble sittende og synge

10.10.16 12:38
18:24 Heter det: "Dette syns eg ikke var så vanskelig" eller "Dette syns eg var ikke så vanskelig"

Hvorfor gjøre det vanskeligere enn det er, Bjørn?
Jeg synes ikke dette var så var vanskelig. > "Dette synes jeg ikke var så vanskelig".
Du har bare flyttet "dette" til førsteplass i en helsetningen.

"Hun ble sittende og synge."
Her kan du bruke "preteritumsprøven". Sett hele setningen om til preteritum. > "Hun satt og sang." Du har altså to verb som blir bundet sammen med og. Da må det også stå og foran sang i din setning. > "Hun ble sittende og synge". Språkfølelesen din var korrekt.

Eventuelt: "Hun satt syngende". "Han kom syklende."

11.10.16 01:36, Bjoern de
Hei 18.24!

mange tall for svaret ditt! Jeg forstår det sånn, at "Dette syns eg ikke var så vanskelig" høres mer naturlig eller norsk ut enn "Dette syns eg ikke var så vanskelig" - om ikke den sistnevnte ordstilningen sågar er feil - ?

Din forklaring gjorde det klart for meg at det i bunn og grunn dreier seg om to helt forskjellige utsagn - som kan (eller tvert imot ikke kan) uttrykkes med to forskjellige konstruksjoner.

AA) Jeg syns, at dette ikke var så vanskelig.
AB) Jeg syns ikke, at dette var så vanskelig.

BA) Jeg syns, at dette var ikke så vanskelig.
BB) Jeg ikke syns, at dette var så vanskelig (grusomt!!! Dette går bare ikke. Så mye norsk kan eg da ennå)

Jeg er overbevisst om, at AB) er rett og BB) er feil. Så forstår jeg også svaret ditt sånn, at AB) er riktig.

Men hva så med AA) og BA)?

Her http://www.heinzelnisse.info/no/forum/permalink/26949 har vi jo vært igjennom litt ordstilling. Men det dreide seg om ordstillingen i"Hauptsatz". I AA) og BA) dreier det seg derimot om stillingen i Nebensatz.

Er det AA) eller BA) som er rett? (Jeg vet at det ikke settes komma på norsk, men jeg foretrakk den tyske kommasettingen her for å skille litt klarere mellom Haupt- og Nebensatz...

P.S.:
...ble sittende og synge... ja, min norsk språkfølelse var jo rett her, men ikke min tysk. Dette er forresten ikke så vanskelig på norsk når man tenker tysk her. "å" er jo det samme som "zu" på tysk. Selvfølgelig kumme en jo også sagt:

Hun ble sittende for Å synge.

Det er kanskje det som leder den ene eller andre på villspor. Men det er jo en annen setning.

Nær det gjelder "sie blieb sitzen und singen" så går dette visst ikke på tysk.

Det heller ikke er veldig vanskelig å forstå, siden ordet heter "sitzenbleiben" eller ifølge den dumme nye rettskrivningen "sitzen bleiben".

Men der er ingen ord som heter "singen bleiben" på tysk. Lell syntes jeg ikke, det hørtes fremmed ut. Kanskje en slags "Norwegismus", skjønt jeg ville aldri ha sagt: "Sie blieb sitzend und singen". Det er jo en litt artig konstruksjon på norsk også. For en kunne jo aldri ha sagt: "Hun ble synge." Dette funker bare med denne veldig spesielle konstruksjonen.

Nochmals Danke. Kanskje du har tid til å svare på spørsmålene (AA/BA?) i dette innlegget også ? 8-?

11.10.16 18:56
AA) Jeg syns, at dette ikke var så vanskelig.
AB) Jeg syns ikke, at dette var så vanskelig.

Jeg antar at betydningsinnholdet i de to setningene er identiske. I AB står nektingsadverbialet "ikke" etter verbalet "syns". Det er korrekt for helsetniger (hovedsetninger). I AA står nektingsadverbialet "ikke" foran verbalet "var". Det er korrekt for leddsetniger (bisetninger). Begge setningene grammatisk korrekte.

BB) Jeg ikke syns, at dette var så vanskelig.
Denne setningen er, som du skriver, ikke korrekt. Grunnen er at du her har satt nektingsadverbialet "ikke" foran verbalet i en helsetning. Jeg forstår godt meningen i setningen, men jeg hører med en gang at det er "utenlandsknorsk".

BA) Jeg syns, at dette var ikke så vanskelig.
Denne setningen er ikke korrekt, fordi nektingsadverbialet "ikke" står etter verbalet "var" i leddsetningen. ("Ikke" skal stå foran "var".)

11.10.16 21:49, Bjoern de
Heisan 18.56,

mange takk. Ja, sammen med svaret av 12.38 begynner det jo å lysne litt omsider...

Det som er litt tricky med setningen, som eg stusset over, er dens potensielle tvetydighet - på norsk, ikke på tysk.

Dette syns eg ikke var så vanskelig, kan bety:

  • Dette syns eg ikke(, at det) var så vanskelig.

I så fall er jo denne setningen rett, ikke sant? I hovedsetningen har vi jo en liten inversjon mellom dette og eg. Men denne er jo ganske idiomatisk på norsk, ville eg sagt.

Men så kunne setningen også ha vært ment som:

  • Dette syns eg(, at det) ikke var så vanskelig.

Men - surprise - så er jo denne setningen antakelig også rett! For i så fall står jo negasjonen foran verbet i bisetningen. Also da, wo es stehen soll.

Og det fører jo oss jo til den ubarmhjertige erkjennelsen at setningen, som eg dannet den helt til å begynne med, ikke var rett.

Dette syns eg var ikke så vanskelig.

For her er det jo entydig at ikke referer til "være vanskelig". Om O.N. hadde satt komma, som en tysker, så ville jo setningen ha sett ut sånn:

Dette syns eg, var ikke så vanskelig. Og det må jo da være feil, siden ikke står foran verbet i bisetningen.

Men eg hadde nå i det minste en fornemmelse at der var noe som kanhende ikke hørtes helt bra ut. :-(

06.10.16 20:37
Stichwörter: av, preposisjonsbruk, til, von, zu
Hei alle sammen,
wie übersetze ich "Ich bin der Käufer des Buches"

Jeg er kjøperen til boken oder av boken?

Takk på forhånd, Lily

06.10.16 21:30
Jeg er kjøperen av boken.
Umgekehrt hoert man deutlicher dass til falsch
ist: jeg er selgeren til boken.
Oddy

06.10.16 21:38
Danke für die Antwort, Oddy!
Bin immer wieder unsicher mit den Präpositionen, diesmal war ich mir so sicher mit "til" ....
Gut daß ich gefragt habe!
Viele Grüße, Lily

07.10.16 08:50
Der må jo være en slags regel om dette også.

Brutteren til Kari-Lise...
Eieren av båten...

Inngangen til huset...
Inngangen av huset...? (Wohl eher nicht)

Hmm. ..ikke vet jeg.

07.10.16 12:13
Det er ingen regler for bruken av preposisjoner, iallfall ingen regel uten unntak. Dette må man bare merke seg.

07.10.16 22:36
Jeg ville trodd at det ligger en slags logikk bak dette også...

08.10.16 09:51
Grunnen til at en tysker har vansker med å finne den rette "preposisjonen" når det gjelder valget mellom av og til og tilogmeg er at der fra en tyskers perspektiv ikke handler seg om preposisjonale konstruksjoner i egentlig forstand.
Det dreier seg tvert imot om genitiv konstruksjoner.
Og disse utrykkes på tysk enten med en direkte genitiv eller så en preposisjonal konstruksjon med ordet "von".
At en genitiv skal kunne utrykke med forskjellige preposisjoner er veldig rart fra en tyskers språkloggik. En genitiv er jo en genitiv, ikke sant?

09.10.16 08:07, Mestermann no
Det er ikke lett med preposisjoner, og 09:51 har nok rett i at spesielt variasjonen i bruken av "til" og "av" kan være
forvirrende for en tysktalende.

Til kan på den ene siden uttrykke genitiv, som i "broren til Petter", men på den annen side også det rent
preposisjonale forhold, med retning: "veien til Drammen". En dobbeltkonstruksjon som "veien til huset til Petter"
kan derfor forekomme, på linje med "veien til Petters hus" (som mange av stilistiske grunner vil foretrekke - da
slipper man den ulenkelige gjentagelsen av "til"). Her ser man at "til" altså kan tilsvare tysk "von", "zu" - og
"nach".

"Av" kan også uttrykke tilhørighetsforhold. Man er både kjøper og selger av en bok, kong Harald er konge av
Norge, han er bror av prinsesse Astrid og sønn av kong Olav V.

Noe av det forvirrende oppstår ved at preposisjonsbruken ofte endrer seg etter som subjektet eller objektet har
enkelt eller dobbelt bestemmelse, men ikke konsekvent. Ofte vil det være en rent stilistisk endring, som
signaliserer større og mindre grad av formalitet eller familiaritet.

Med enkelt bestemmelse, mer formelt:
Kong Harald er bror av prinsesse Astrid

Med dobbelt bestemmelse, mer uformelt og familiært:
Kong Harald er broren til prinsesse Astrid

Det er det vanlige skillet. Det første er hva som ville stått i Statskalenderen eller i leksikon, det andre er hva man
mer familiært og uformelt kunne sagt eller skrevet.

Dessverre er ikke regelen på noen måte konsekvent. Man kan ikke under noen omstendigheter med dobbelt
bestemmelse si at "kong Harald er broren av prinsesse Astrid", men man kan under visse omstendigheter
uformelt si, med enkelt bestemmelse, at han er "bror til prinsesse Astrid"; det siste klinger svært familiært og
uformelt.

Omvendt man, under alle omstendigheter med dobbelt bestemmelse, si at han er "kongen av Norge", slik
man altså også, med enkelt bestemmelse, må si at han er "konge av Norge".

Statsministeren, stakkar, er derimot aldri statsminister av noe som helst, og heller ikke til noe, men derimot er
hun Norges statsminister, eller statsminister i Norge. Men hun er leder av Den norske regjering.

Så det er ikke lett. I de mer hverdagslige eksemplene finner man den samme forvirring:

Juridisk og formelt sett er jeg, hvis jeg kjøper eller selger en båt (formelt, med enkelt bestemmelse):
selger av båten eller
kjøper av båten.

Mer familiært og uformelt kan jeg også være, med dobbelt bestemmelse:
kjøperen til båten

- men jeg er dessverre ikke
selgeren til båten. Her er jeg alltid
selgeren av båten.

Med enkelt bestemmelse og til kan jeg mer familiært under visse omstendigheter omtales som
kjøper til båten,

men aldri:
selger til båten,
alltid:
selger av båten.

Det man i beste fall kan se som et slags prinsipp for å forklare akkurat dette tilfellet, er retningen eller rekkefølgen
i forholdet: Av uttrykker her at noe avhendes, altså selges, opphavet til salget er selgeren: av. Den som er
kjøper, er den det solgte objektet går til og ender hos: altså til. Formelt sett er kjøperen imidlertid også opphavet
til det samme handelsmessige forhold mellom to parter, så kjøperen er også kjøper av det samme objekt som
selgeren er selger av.

Av kan altså under visse omstendigheter brukes for å uttrykke eiendoms- eller tilhørighetsforhold, men slett ikke
alltid, og slett ikke på samme måte som tysk "von", og med større, stilistiske variasjoner:

Vi er barn av Jorden, men vi er også barna til Jorden eller Jordens barn. Johan er arving til en stor formue, men
den forrige arvingen av formuen var hans far, altså far til Johan. Vi synger i den tidligere, norske nasjonalsangen at
vi er "sønner av Norge" (Norges sønner), men i praksis vil ingen si at vi er "sønner til Norge" eller sønnene til
Norge. Likedan må jeg si at en sønn av meg bader mye om sommeren, men jeg er ikke far av ham, jeg er under
alle omstendigheter far til ham...

Forvirrende? Ja. Preposisjoner er forvirrende, og brukes ikke likt fra språk til språk.

Det må i alle tilfeller hete "inngangen til huset" eller "husets inngang", og aldri "av". Man kan "forklare" dette
tilfellet ved å si at her faller eiendomsforhold og retning sammen, men slike "forklaringer" er ikke så mye verd i
praktisk og daglig bruk. Det samme råd som alltid gjelder:

Først og fremst må man merke seg hvordan preposisjonene blir brukt i hvert enkelt tilfelle. Dernest må man være
innstilt på at man alltid kommer til å gjøre enkelte feil. Hvis det kan være noen trøst, er det like umulig for en
utlending å mestre de tyske preposisjonene 100% riktig.

09.10.16 12:21
Dette er jo helt fryktelig! Det var eg ikke i det minste klar over! Skjønt eg vokste opp
tospråklig har eg sikkert aldri behersket dette på norsk. Og sjansene å lære seg dette
ligger jo ved null medmindre en flytter til Norge :-(.
Fra et tysk perspektiv er dette veldig rart, fordi tyskere helst anser preposisjoner å være
noe en
må pugge med VERB men ikke med substantiv.
Det skyldes muligens det faktum at tysk er veldig raus når det gjelder bruken av både direkte
genitiv eller preposisjonal genitiv ("von/vom").

Også på latinsk eller fransk eller engelsk så er jo preposisjoner noe en helst lærer med verb
- men ikke substantiv.

Du brukte uttrykket "yttringer FRA kongen" (eller noe lignende med fra) litt lenger nede.
Også der ville man på tysk kunne brukt Genitiv.

I meget mange tilfeller kunne man byttet ut en preposisjon med Genitiv eller "von".

Norsk ser ut til å være mye mindre rundhåndet der :-(.

Mange takk for det lange svaret - skjønt det var litt skuffende og tilmed entmutigend.

09.10.16 12:38
Eieren av båten
Båten til eieren

Ikke sant? Kunne en byttet ut noe her?

"Båten av eieren" ville eg sannsynligvis ikke sagt. Men eg kunne tenke meg å si:

"Eieren til båten." Det ville vel ikke vært rett?

Og så ville eg brukt genitiv hemningsløst:

"Båtens eier"
"Eierens båt"

Ville det vært riktig i det minste??? :-(

På tysk ville jo alt vært rett:

Der Eigentümer desvom Boot-es
Das Boot des/vom Eigentümer

Likedan ville det være på latin, engelsk og fransk.

Gruselig at det ikke kan være like enkelt på norsk...

09.10.16 14:01
/Omvendt man, under alle omstendigheter med dobbelt bestemmelse, si at
han er "kongen av Norge", slik man altså også, med enkelt bestemmelse, må
si at han er "konge av Norge"./

Das verstehe ich nicht, Mestermann. Was ist denn nun richtig, "kongen" oder
"konge"?

Mit leicht verwirrten Grüßen
Birgit

09.10.16 16:33, Mestermann no
For å ta Birgits spørsmål først: Dette med enkel og dobbel bestemmelse på norsk har vi vært borti før. Det er ofte
vanskelig å angi helt presist når det ene og når det andre er riktigst å bruke, fordi det er et stilspørsmål. Det vil
altså variere fra person til person, det vil variere alt etter hvor formell eller høytidelig man vi være, og på mange
dialekter og på nynorsk brukes ikke enkelt bestemmelse i det hele tatt. Her forholder jeg meg bare til bokmålet og
bokmålstradisjonen.

La meg forsøke å anskueliggjøre forskjellen:

Parlamentet i Norge kalles Stortinget. = Det finnes flere parlamenter i verden, det norske kaller vi med dobbelt
bestemmelse i dagligtale for Stortinget.
Det norske Storting, eller Norges Storting er de mer formelle betegnelsene på Stortinget = Det finnes nemlig bare
ett storting, og i Norge bare ett parlament - derfor, og fordi det er en fast, formell institusjon, bruker man her
enkelt bestemmelse; "det norske stortinget" går ikke, siden det ikke også finnes et storting i f.eks. Sverige. Skal
man forklare det for et barn, skriver man gjerne med anførselstegn: "stortinget" i Sverige kalles for Riksdagen,
mens "stortinget" i Danmark kalles for Folketinget.
Tilsvarende:
Regjeringen i Norge ledes av statsminister Solberg = Det finnes mange regjeringer i verden, hun leder en av dem.
Den norske regjering eller Den Kgl. (norske) regjering (den offisielle betegnelsen) ledes av statsminster Solberg = I
Norge finnes det bare én regjering, den norske.

Tilsvarende:
Kongen av Nederland heter Willem Alexander. Kongen av Norge heter Harald = det finnes jo flere konger i verden.
Harald V er konge av Norge (det finnes i Norge bare en av gangen), eller han er Norges konge (som er den
offisielle betegnelsen, igjen: det finnes bare én av gangen). Når kong Harald leder møtet i Statsråd, som er det
regjeringen kalles når den møtes i det som formelt sett er det øverste, besluttende organ for den utøvende makt i
Norge kalles han derimot for "Kongen i Statsråd"; da er han ikke lenger personen kong Harald, men bærer av den
konstitusjonelle funksjon Grunnloven pålegger Norges Konge å utføre. En typisk beslutning fra Statsrådet kan
derfor lyde slik:

"Justis- og beredskapsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i
finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)
i samsvar med et vedlagt forslag."

Norges Konge er her altså "Kongen i Statsråd" = Regjeringens beslutning formalisert ved kongelig sanksjon.

Slik forholder det seg også med departementene og mange øvrige institusjoner. I dagligtale snakker vi alltid om
Utenriksdepartementet, vi kan også presisere ved å si at vi mener det norske utenriksdepartementet i motsetning
til andre utenriksdepartementer, men offisielt heter det "Det Kgl. (norske) Utenriksdepartement".

Også i mer abstrakt stil vil man bruke betegnelser med enkelt bestemmelse for å begrepsliggjøre:
"Det ensomme mennesket" kan lett leses som om det viser til ett spesifikt, ensomt menneske. "Det ensomme
menneske", derimot, begrepsliggjør med enkelt bestemmelse den menneskelige ensomhet som eksistensiell
tilstand og kan gjelde ethvert menneske.

Som man vil forstå beror mye av dette på nedarvet tradisjon og skriftlig skikk og bruk, og ikke nødvendigvis på
grammatikalske prinsipper.

Så til 12:21 og 12:38: Det er ikke så vanskelig som du kanskje tror, så gi ikke opp!

Båtens eier er riktig, og eierens båt er riktig. Det samme gjelder for eieren av båten og båten til eieren. Her kan du
ikke bytte ut noe, så du har forstått det riktig. Eieren til båten vil være riktig, men vanligere og mer formelt klart er
nok eieren av båten. Der kan det ikke oppstå misforståelser. Problemet med genitivskonstruksjoner med "til" er,
siden vi på norsk ikke bøyer substantivene i kasus, at det ofte kan oppstå forvirring om hvem som egentlig er eier,
opphavsmann og mottager: "Brevet til statsministeren til Stortinget" - tja, hvem er det egentlig som har sendt et
brev til hvem? Er det brevet til Stortinget (Stortingets brev) til statsminsteren, eller er det brevet til statsminsteren
(statsministerens brev) til Stortinget det er snakk om? Bedre da å uttrykke det slik: "Statsministerens brev til
Stortinget".

"Brevet fra statsministeren til Stortinget" kunne være en annen måte å tydeliggjøre forholdet på, slik man også
omtaler en melding fra Regjeringen til Stortinget, eller en kunngjøring fra Kongen.

09.10.16 18:40, Bjoern de
@Mestermann:

Eg syns det er uhyre vanskelig!

Eg bare valgte rett siden eg mente å huske at det hette sånn.

Men eg visste det absolutt ikke og har ikke heller kunnet subsumere det under en av dine reglene :-(.

Om en skal klare å lære preposisjoner sammen med substantiver så tredobler jo dette den nødvendige innsatsen for å lære norsk. Minst :-(.

09.10.16 18:55
Wie schön, dass du noch einmal auf meine Frage geantwortet hast,
Mestermann. Allerdings beruhte sie darauf, dass ich den "Omvendt-Satz"
völlig falsch verstanden hatte. Ich habe nicht sofort begriffen, dass du
betonen wolltest, dass es im Zusammenhang mit dem Substantiv "konge"
(anders als bei deinem vorigen Beispiel mit "bror") immer "av" und niemals
"til" heißt, egal ob "konge" in der bestimmten oder unbestimmten Form
verwendet wird.

Da meine Frage somit zielsicher an deiner Aussage vorbeigegangen ist, würde
ich sie am liebsten wieder löschen, aber leider geht das ja nicht. So
peinlich...

Herzliche Grüße
Birgit

11.10.16 08:04
Hei Mestermann,
jeg lurer på om man kunne sagt at "til" er preposisjonen med den største sannsynligheten for å være rett...
Det heter IKKE selgeren til båten - greit.
Og det kan bli sønnen av mestermann. Men kunne det også blitt sønnen til Mestermann?
Forleden leste eg noe om et fotoalbum "fra en tysk soldat" ved Festung Bergen.
Så lurte jeg på om det ikke også kunne bli "til" en tysk soldat. Og vips så stod jo nøyaktig det litt lenger nede på siden...
Har inntrykk ut av at til er mest vanlig.
Kanskje det er likedan som med kjønnet?
Når en engang skulle være usikker da tar en hankjønn. Fordi 80% av ordene er hankjønn..
Ville det vært en strategi?
Mange takk for ditt omdømme... :-)

11.10.16 13:14, Mestermann no
Det er ikke en strategi jeg vil anbefale. "Til" kan, etter omstendighetene angi forskjellige forhold, f.eks. tilhørighet
"Huset til Petter"), men også retning og tid. "Fra en tysk soldat" betyr noe helt annet enn "til en tysk soldat", for
eksempel. Det er bare en strategi som fører frem, og det er å merke seg hvordan preposisjonene blir brukt fra
tilfelle til tilfelle.

11.10.16 22:12, Bjoern de
Takk så mye for anbefalingen din.

Men hva er så forskjellen mellom:

"fotoalbum fra en tysk soldat stasjonert på Tellevik2

og

"Fotoalbumet til en tysk soldat" ???

Begge versjoner finnes på denne side: http://home.hib.no/mediesenter/krigsminne/tellevik/fotoalbum01.htm

Er ikke det nøyaktig det samme?

Fotoalbum von einem deutschen Soldat - en har jo ingen annen mulighet å uttrykke det på tysk (mal vom klassischen Genitiv abgesehen: eines... - aber das ja identisch)...

12.10.16 00:17, Mestermann no
Med "til" uttrykkes genitiv, det er altså hans album, med "fra" uttrykkes at det er noe ettertiden har fra ham, en
arv etter ham.

12.10.16 00:47, Bjoern de
Mange takk, MM, eg forstår hva du henviser til.

På tysk er det derimot ingen forskjell. Mehr noch: Det er ikke engang mulig å uttrykke forskjell. Egal, wie man es dreht und wendet, es läuft immer auf das Album "eines" bzw. von einem Soldaten hinaus - ganz gleich, ob er noch lebt, das Album sich noch in seinem (un-)mittelbaren Besitz befindet oder er es schon längst der Nachwelt hinterlassen hat.

An dieser Stelle ist das Norwegische antakelig atskillig mere "feinsinnig" enn det tyske.

Allerdings legt die Koexistenz der beiden Varianten auf ein und derselben Seite zum gleichen Sachverhalt wohl auch nahe, dass beides - Bedeutungsunterschied zum Trotz - nebeneinander geht.

Sov godt...

12.10.16 01:32, Mestermann no
Nei, det er ikke helt riktig at det her nærmest kommer ut på ett om man bruker "til" eller "fra" (eller for den saks
skyld "etter"). Det du gjør feil her, er å lete etter en preposisjon som på norsk er like generell, like allsidig
anvendbar som det tyske "von". Den preposisjonen finnes dessverre ikke på norsk.

Preposisjoner er vel den ordklassen der man ikke i særlig grad bør prøve å "oversette" mentalt fra ett språk til et
annet. Som du selv påpeker, er det i dette tilfellet større nyanserikdom på norsk.

12.10.16 07:20
Hei Mestermann,

takk så mykket for presiseringen. Eg mente ikke å si at "til" og "fra" betydde det samme - hverken som vanlig eller i dette spesielle tilfellet. Eg har forstått forskjellen.
Eg ville bare vise til - at i dette tilfellet - kunne en lell fremdeles være (den tidliger) eieren til noe selv om en har gikk tingen ifra seg.
I dette spesielle tilfellet er det grammatikalsk derfor lov å bruke begge konstruksjoner - skal skjønt de har en litt forskjellig mening på norsk.
På tysk eksisterer denne forskjellen bare ikke.
Det at man bruker det universelle "von" i begge tilfeller har på en måte ført til å slette den betydningsmessige forskjellen som eksisterer på norsk.

Du har rett i at eg ennå funderer om ikke en av de tre - eller tilmed fire om en også regner med "etter" - preposisjoner er litt mere alminnelig enn de andre. Selvfølgelig må en jo lære seg den rette bruken av preposisjonene. Men om "til" hadde for eksempel vært litt mere generelt enn av eller fra så hadde det jo hjulpet litt.

Eg har forstått at det ikke kan bli "selgeren til båten". Men så tror eg at det kunne blitt sønnen TIL Mestermann ved siden av sønnen AV Mestermann. Og eg lurer på om en ikke sågar kunne sagt: utleieren TIL båten. Kunne det gått? Eller måtte det - under en hver omstendighet - lyde utleieren av båten?

Hva så med yttringer fra kongen? Ville det vært umulig å si:

Yttringene til kongen var veldig omdiskutert, når det dreier seg om kongens yttringer og ikke en annens yttringer til kongen?

Og til syvende og sist: hva med husets utgang? Eg ville sannsynligvis ha omtalt husets utgang som utgangen AV huset, siden utgangen er veien ut AV huset.

Men kunne det under ingen omstendigheter også vært snakk om utgangen TIL huset? Stormen ødela utgangen til huset?

Om du gidder å se litt nærmere på disse spørsmålene også og å gi din vurdering, så ville det hjulpet til å finne seg litt bedre til rette igjen :-(.

Mange takk.

12.10.16 08:56, Mestermann no
Her kommer raskt hva som er riktig på bokmål:

Selgeren av båten.
Sønnen til M eller sønn (entall!) av M.
Utleieren av båten (aldri "til", under enhver omstendighet av).
Ytringer fra kongen (i ubestemt form må det bli fra her, og ikke "til", for da er det ytringer rettet til kongen
som blir forstått. Man kan heller ikke under noen omstendighet bruke "ytringer av K.")
Ytringene til kongen (i bestemt form uttrykkes her genitiv tydeligere, så da er det formodentlig tale om kongens
ytringer).
Utgangen huset (ville nok vært den vanligste formen for å uttrykke at utgangen fysisk er en del av huset, men
som genitiv kan utgangen til huset brukes; sml. forøv. "utgangen på sykdommen var døden".)

12.10.16 22:35, Bjoern de
Uffa :-(

Det var jo veldig deprimerende svar.

Det virker jo som om der er noen få regelmessigheter her. For eksempel virker det som om "til" kan brukes når i det minste objektet som preposisjonen viser til er en person og gjenstanden som forbindes med denne personen står i bestemt form.

sønnen til M
ytringene til kongen
båten til Y
albumet til en tysk soldat

Men det er da det eneste "mønsteret" eg hittil har kunnet se.

Og det er jo aldri så lite fordi det dekker jo bare en bitteliten brøkdel av (?) alle mulige genitiv-konstellasjoner.

Og med "på" dokket jo enda en ny genitiv-variante opp - selv om utgangen til huset kunne brukes...

Dette er veldig ernüchternd.

Gleichwohl vielen Dank und einen schönen Abend!

Eg skal snart lalle med og trekke dynen langt over hodet. Dette er litt for deprimerende...

06.10.16 13:21
Hva er egentlig forskjellen på "um etwas erzählen" og "von etwas erzählen"?

Takk for råd!

06.10.16 13:49
Hei.
Det første som slår meg er: um etwas zu erzählen. ZB.: Der Junge eilt zurück um etwas zu erzählen. Mao for å fortelle noe

von etwas erzählen. F.eks.: Er möchte dir von etwas erzählen, was im Theater los war.
Mao fortelle om noe

evt også über etwas erzählen: er hat etwas über sich selbst zu erzählen

07.10.16 08:42
Forskjellen ligger altså i den forskjelligen funksjonen av partikkelen. Mens UM er en konjunksjon, altså en forbindelse mellom to ledd av en setning, så er jo VON en præposisjon.

UM kan i andre sammenhenger også være en præposisjon. Men det er vel heller sjeldent.

Um zehn Uhr findet eine Besprechung statt.
Um zehn Euro hat er alles verkauft (det er ikke tysk, men østerriksk).

Siden "um zu" innleder en egen setningsdel burde man helst sette et komma, når verbalet (infinitiv) er utsmykket med tilleggsinformasjon (erweiterter Infinitiv).

Sånn var reglen før. I dag må man visst ikke sette komma lenger - men man kan fremdeles sette det. Og eg ville jo sagt: Burde helst sette det.

07.10.16 15:34
Um zehn Euro hat er alles verkauft (det er ikke tysk, men østerriksk).

Seit wann ist "Österreichisch" eine eigene Sprache? Da könntest du ebenso
gut sagen "Das ist nicht Deutsch, sondern Bairisch".

Im Übrigen wird die Präposition "um" in Verbindung mit einer Preisangabe
nicht nur in Österreich, sondern auch in Süddeutschland verwendet.

Somit steht es völlig außer Frage, dass die Wendung "etwas um * Euro
erwerben/verkaufen/..." DEUTSCH ist und nichts sonst.

Gruß
Birgit

07.10.16 20:35
Kanskje er 13.21s "um etwas erzählen" en direkte oversettelse av norsk "fortelle om noe", der man på tysk ville sagt "von etwas erzählen".
F.eks: "Han har fortalt om heltegjerningene sine." "Er hat von seinen Heldentaten erzählt."

Fint om 13.29 kan gi en sammenheng der uttrykkene er brukt.

07.10.16 20:37
13.21

07.10.16 22:19
@Birgit:

Ich weiß ja nicht, was Du alles zu Süddeutschland rechnest und inwieweit Du dialektisch-lokale Sonderlichkeiten zum "Deutschen" zählen magst.

Zumindest in Oberbayern mit der Kleinstadt München mittendrin verwendet "kein Mensch" "um" im Zusammenhang mit einer Preisangabe. Das ist bei uns völlig fremd. Ich habe das bisher in keinem einzigen Geschäft, keinem einzigen Werbespot, auf keinem einzigen Plakat noch sonst irgendwo gesehen oder gehört.

I wui ned ausschliaßn, dass irgendoana aus Hintaobadupfing so an Schmarrn sagn kunnt, aber es hört sich sehr fremd an.

Wenn ich als gebürtiger Bayer diese Verwendung auschließlich aus Österreich kenne und als äußert fremd empfinde (obwohl ich regelmäßig dort bin), wie typisch "süddeutsch" mag das dann wohl noch sein?

Im Duden ist übrigens zu dieser Verwendung vermerkt "landschaftlich". Landschaftlich bedeutet:

"Lässt sich ein nur regional verwendetes Wort bzw. eine Wendung nicht eindeutig einer bestimmten Region zuordnen, wird die Markierung "landschaftlich" verwendet."

Nach gutem, geläufigen Hochdeutsch klingt das nicht gerade.

Im Übrigen ging es - glaube ich - nicht im Wesentlichen darum, ob "um" auch in irgendeiner hintersten Ecke Deutschlands für Preisangaben verwendet werden kann - ?

Wenn ich es richtig sehe, habe ich selbst diese sonderliche Verwendung genannt - ?

Richtigerweise hätte ich diese - in Österreich in der Tat absolut gängige Nutzung - nicht einmal angeführt, wenn ich nicht gegrübelt hätte über andere präpositionale Einsatzmöglichkeiten als eben dem Hauptzweck einer Zeitangabe... Da ist mir ad hoc nur diese typisch österreichische Absonderlichkeit eingefallen.

Aber natürlich gibt es noch weitere präpositionale Konstellationen, die im Gegensatz zum komischen "um x Euro" auch hochsprachlich geläufig sind:

Um des Friedens willen...
Um 5 Minuten zu früh...
Um 10 Meter höher...
Um ... herum...
Es geht um...
Um Kopf und Kragen...
Um sein Leben...
Um etwas wissen...

http://www.duden.de/rechtschreibung/um_herum_vorbei_fuer#Bedeutung5

Gleichwohl dürfte die wichtigere Bedeutung von "um" in der Herstellung einer Konjunktion zu einem finalen Infinitiv (..., um zu... - ... for å...) bestehen...

P.S.:
Wenn "österreichisch" gar nicht existierte als eigene Sprachvariante - warum wird dann genau "österreichisch" auch im Duden als Zusatz verwendet zur Kennzeichnung von Sprachformen, die eben nur dort vorkommen?

Ich weiß ja nicht, woher Du kommst (Österreich?). Aber als Süddeutscher weiß ich, welches Verhältnis viele Österreicher zum "Deutschen" haben. Das hat sich seit dem "Anschluss" wieder etwas gewandelt. Die differenzieren meist nicht einmal mehr zwischen Preißn und Bayern ;-). Für viele Österreicher is jeda a: https://de.wikipedia.org/wiki/Piefke

08.10.16 11:16
Österreichisch ist, wie du selbst sagst, eine Sprachvariante - keine Sprache. Ähnlich wie z. B. amerikanisches Englisch und britisches Englisch Variaten einer Sprache sind, nicht zwei verschiedene Sprachen.

08.10.16 12:08
Um es ganz genau zu machen:

Österreichisches Deutsch, gleichbedeutend mit österreichischem Hochdeutsch
und österreichischem Standarddeutsch, bezeichnet die in Österreich
gebräuchliche Varietät der neuhochdeutschen Standardsprache. Sie ist wie
die beiden anderen nationalen Standardvarietäten, Schweizer Hochdeutsch und
bundesdeutsches Deutsch, aus der sächsischen Kanzleisprache hervorgegangen.

Neben dieser Hochsprache werden in Österreich - Überraschung! - bairische
und alemannische Dialekte gesprochen. Aber selbstverständlich gehören auch
diese Dialekte zur deutschen Sprache, nur sind sie eben keine
Standardsprache.

Gruß
Birgit

06.10.16 12:12
Stichwörter: dra, kjøre
Liebes Forum,

könnt ihr mir sagen, wann man für "fahren" das Wort "kjøre" benutzt und wann das Wort "dra"?

Bsp. "I morgen drar/kjører jeg til Oslo."

Wie ist es hier richtig?

Tusen takk for hjelpen!

06.10.16 12:32
Dra ist umfassender, einschliesslich kjøre.
Spazierengehen,fliegen .....

06.10.16 11:12
Stichwörter: den Bogen überspannen, spenne buen for høyt
Den Bogen überspannen (metaphorisch) - overspenne buen?
Blir det forstått? Bare ett Google-treff med det.

06.10.16 12:10, Mestermann no
Der Ausdruck lautet: Å spenne buen for høyt.

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=SPENNE

06.10.16 13:59
Takk. Da var det kanskje en tysker som skrev det med "overspenne buen".

05.10.16 23:02
Hei,
jeg har nettopp hatt en trafikkulykke. En kjørte bakfra oppå min bil mens jeg skiftet
kjørefeltet i en oppkjørsel.
Ich möchte beschreiben, dass ich mich vor einem Auto "EINGEORDNET" habe.Wie übersetzt
man das?
"Jeg innordnet meg foran en stående bil." ?
Hilsen Maria

06.10.16 10:02
Flere kjørefelt i en oppkjørsel? Hvor i all verden var dette?? Mener du "Auffahrt", kanskje?

Og så skjønner jeg ikke helt hvordan man "einordnen" seg foran en stående bil. Da heter det vel parkere?

Og til spørsmålet: Nei, man bare sier skifte kjørefelt. Dvs. noe som "jeg skiftet kjørefelt sånn at jeg havnet foran bilen til X"

05.10.16 17:28
hei, jeg lurte på om dette er skrevt riktig på tysk!:)

In diesen Sommer bin ich in Türkei mit meiner Familien für drei Wochen gewesen. Ich habe auch Dänemark
gewesen. Ich hatte viel Spaß in der Türkei, Ich sehr viel badet und sonnt mich. In Dänemark war ich Fußball-
Turnier und spielte Fußball in der Woche und nach, da ich bisher nur zu Hause, entspannt und mich Freunde
die ganze Zeit. Ich habe hervorragende Arbeit, ein wenig im Sommer auf ein Geschäft und auf eine Garage zu
Hause. Ich habe auch schon Spiele gespielt und mit Freunden und mit Freunden zu bleiben, es hat sehr viel
Spaß, aber sonst habe ich nur zuhause mit meine Familie und ich wurden in der Stadt mit vielen Freunden. Dies
war mein Urlaub.

05.10.16 19:13
Hausaufgaben? Google? Nei, dette er ikke skrevet riktig.

05.10.16 22:26, Bjoern de
Nesten riktig, men ikke helt...

In diesem Sommer bin ich drei Wochen [lang] mit meiner Familie in der Türkei gewesen. Ich bin auch in Dänemark gewesen. Ich hatte viel Spaß in der Türkei, habe viel gebadet und mich gesonnt.

In Dänemark war ich auf einem Fußballturnier und habe eine Woche lang Fußball gespielt.

Med mye fantasie:

Da ich bisher meinen Urlaub immer zu Hause verbracht habe, konnte ich mich in diesem Urlaub erstmals so richtig entspannen und dabei noch auch viele neue Freundschaften schließen.

Resten er uforståelig. Om eg sku' forsøke å oversette det tilbake til norsk så ville det jo blitt nokke sånt nokke:

Eg har utmerket arbeid, litt om sommeren opp en butikk og opp en garasje hjemme. Eg har også allerede spillt noen spill og med venner og med venner å bli, det har mye gøy, men ellers har eg bare hjemme med mi familie og eg ble til i byen mit mange venner. Dette var min ferie.

Kanskje du mener noe sånt noe:

Ich habe eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht. Darüber hinaus habe ich auch noch einen Laden sowie einen kleinen Hausverkauf, die ich den Sommer über geöffnet habe.

Det ville altså betydd i så fall noe som antakelig tilsvarer på norsk:

Eg har en jobb, som eg syns er veldig gøy. Dertil har eg også en butikk og en liten salgsvirksomhet hjemme, som eg holder åpen om sommeren.

In meinen früheren Urlauben habe ich viel gespielt (Hvilken slags lek? Tomb Raider, Lara Croft, Far Cry - eller sjakk, bridge og mikado?) und die Zeit mit meinen Freunden verbracht.

Auch das hat viel Spaß gemacht.

Den Rest der Zeit war ich entweder zuhause bei meiner Familie oder bei meinen Freunden in der Stadt. Dies war mein Urlaub.

I tidligere ferier har eg lekt mye og vært sammen med vennene mine. Også dét har jo vært gøy. Resten av tiden har eg enten vært hjemme hos familien min eller så i byen med vennene mine.

Du for helst forklare litt på norsk hva du egentlig mener.

Og om det hele skulle være en lekse så må du huske at også lærerne i mellomtiden har funnet ut hva internet er for noe og hvordan man betjener en nettleser ;-)

Eg mener å forstå at du vill sammenligne den siste ferie men tidligere. Det er jo en god ide :-) Om eg får lov å gjøre et lite forslag, så ville eg anbefalt å gjøre dette bare en gang - altså ikke å springe frem og tilbake fra den siste ferie og tidligere ferier flere ganger.

05.10.16 14:39
Guten Tag, liebes Forum

Ich habe gerade diesen Satz auf der Facebookseite "DW-Reise" gelesen: "Bayern ist ein
beliebtestes Reiseziel in Deutschland." Was mich am Satz stört, ist der Superlativ.
Er sieht nicht grammatisch korrekt aus, meiner Meinung nach. Die einzige Erklärung,
die ich habe, wenn es kein Schreibfehler ist, ist, dass es vielleicht das gleiche wie
"sehr beliebt" ist. Könnt ihr mir bitte helfen?

Aunekris

05.10.16 16:18
Nein, du hast recht, das hört sich seltsam an. Im Deutschen fungiert der Superlativ nur als Superlativ und nicht als Elativ (was er z.B. im Lateinischen oder Englischen kann), d.h. "am beliebtesten" ist nicht gleichbedeutend mit "sehr beliebt".

06.10.16 06:46
Eindeutig falsch. Möglich wäre:

...eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland...
...et av de mest likte reisemålene...

Ich hoffe mal, es heißt nicht hier auch "best likte": 8-0...

06.10.16 15:46
Vielen Dank für ihre Antworten. Ich habe mir gedacht, dass es falsch sein musste, denn ich habe es nie zuvor gesehen und es hörte sich einfach falsch an.

06.10.16 15:48, Aunekris no
"Eure Antworten" natürlich :)

05.10.16 09:49
Stichwörter: Fische spalten, flekke fisk, gjøre opp fisk
Für flekke fisk finde ich bei Hustad: Fisch der Länge nach aufschneiden.
Gibt es dafür im Deutschen auch einen Fachbegriff?

05.10.16 11:23
Das weiss ich nicht.
Den Fisch ausschneiden: Gjøre opp fisken. Man schneidet die Länge nach
und enfernt die Eingeweide ( die Inneren ).
Hier kann man auch sagen : Den Fisch ausnehmen.
Beim " Flecken " schneidet man auch die Zwischengräten aus.
Noch besteht der Fisch von zwei Seiten und kan aufgehängt und getrocknet werden.
Beim Filetieren schneidet man den " gefleckten " Fisch entlang in zwei Stücken.
Der letzte Prozess des Filetierens : Man enthäutet die zwei Stücke.
Das " Flecken " ist ein " Zwischenstadium " des ausgeschnitteten und filetierten
Fisch.
Oddy

05.10.16 11:32
Korrektur:
Den Fisch aufschneiden - nicht ausschneiden soll es heissen.
Zugleich : Man kann auch den Fisch machen ( gjøre opp fisken )
Oddy

05.10.16 17:06
Herzlichen Dank, Oddy, für die anschauliche Erklärung.

Ich habe dazu im Netz noch folgendes Video gefunden: Håndflekking av torsk
von Norges Råfisklag https://www.youtube.com/watch?v=XU0QecBBwqw

Gerne frage ich aber nochmals, ob jemand weiß, wie man das Herstellen dieses "Zwischenstadiums" im Deutschen nennt.

05.10.16 17:51, Mestermann no
Etymologisch naheliegend wäre ja fletschen, aber ich vermute, dass das gesuchte Wort für diesen Vorgang
spalten ist.

Stor Engelsk-Norsk Ordbok übersetzt nämlich "flekke" so: flekke (skjære opp på langs): split
EKSEMPEL ● hver sommer flekker jeg fisk på fiskemottaket every summer I split fish at the fish landing station.

In einem uralten Buch eines gewissen Herrn Johann Andersons: Nachrichten von Island, Grönland und der
Strasse Davis: zum wahren Nutzen der Wissenschaften und der Handlung, 1747, wird der Prozess mit spalten
übersetzt:

https://books.google.no/books?
id=dT8JAAAAQAAJ&pg=PA89&lpg=PA89&dq=fisch+spalten&source=bl&ots=fXmeFb-cHL&sig=eRL_bYn-
FGnnM7TgRVUJmEcnKc8&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwj-
uKjZgMTPAhWHEiwKHdSpA14Q6AEISzAK#v=onepage&q=fisch%20spalten&f=false

Siehe auch diesen Eintrag in einem deutschen Online-Lebensmittellexikon:

https://www.lebensmittellexikon.de/s0000650.php

05.10.16 18:00, Mestermann no
Hier das Zitat aus dem Buch von 1747:

"Der Rundfisch kann nur im Frühjahr gemachet werden, da die Luft so stark durchdringet, dass sie den ganzen
Fisch zu dörren vermögend ist: in der wärmeren Zeit aber ist man genöthiget, den Fisch, damit ihn der Wind
besser durchdringen und dörren möge, zu spalten, d.i. Rotscheer zu machen (Conf. Topograph. Norveg. cit. loc.
Ions Lauritzen Wolff Norrig illustrat, p. 62. schreibet: om Waaren lader de törres rund, men Sommerfisken flecke
de, oc saa kalles den rotskäring), das heisset: im Frühling lassen sie ihn rund trocknen; aber den Sommerfisch
spalten sie, und so wird er Rotschär genannt."

06.10.16 08:18
Wow, vielen Dank, Mestermann, für die Recherche und super Antwort, Heinzelnisse ist einfach unschlagbar!

Ich hatte den Begriff bei Roy Jacobsen, "Hvitt hav" gelesen und wollte mehr darüber wissen:

"Nå kom formannen inn og spurte om noen av jentene kunne flekke, det var kommet et uventet innsig dorsk."

06.10.16 08:25
ups, natürlich "torsk"

04.10.16 14:08
Hvordan ville man oversatt "artibus" - also den Künsten (gewidmet)?

Detikert til kunstene?

Og hva med ars gratia artis? Kunst om kunstenes skyld?

Mange takk .. :-)

04.10.16 16:26
Dedisert til kunsten(e).
Kunst for kunstens skyld.

04.10.16 18:16, Mestermann no
Helst ikke "dedisert", men "tilegnet kunsten" eller "til kunsten". Man kan skrive "kunstene", men på norsk snakker
vi vanligvis om dette kollektivet av forskjellige kunstarter i entall, som "kunsten"

04.10.16 22:32
Tusen takk! Schönen Abend!

04.10.16 13:27
Hallo :)

Was wäre denn "bostyrer" auf Deutsch?

Danke, Michaela

04.10.16 14:45
Danke, die Info ist aufschlussreich, aber das Deutsche Wort dafür bräuchte ich trotzdem. Ich kenn mich in dem Bereich leider nicht aus.

04.10.16 15:02
Hustad, Norsk-tysk orbok hat: Nachlassverwalter, Konkursverwalter

05.10.16 00:31
Mit Inkrafttreten der Insolvenzordnung (Ende der 1990er Jahre) wurde in Deutschland die Bezeichnung
Konkursverwalter durch Insolvenzverwalter abgelöst. Umgangssprachlich hat sich aber der Konkursverwalter
noch wacker gehalten.

JM

04.10.16 12:30
Stichwörter: am liebsten, best, helst, like
Hei Forum,

når jeg vil si på norsk: "Ich mag die erste Staffel am liebsten", er det

"Jeg liker den første sensongen helst"? "like helst", det høres rart ut for meg?

Tusen takk for hjelpen!

04.10.16 12:33
"Jeg liker xyz best."

04.10.16 12:49, Geissler de
Og selvsagt heter det „sesongen“, men det var nok bare en tasteleif.

04.10.16 20:35
Eg ville jo også sagt: ... mest. Ville det vært feil???

05.10.16 08:43
Har fått beskjed fra Nordmann at det ikke ville vært fin norsk med "mest". Men det passer jo igge - som danskene sier, syns jeg. For om eg goggler like og mest, så finner jeg jo mange treff...

Jeg likte episode XYZ best.
Jeg likte episode XYU mest.

Er der virkelig en forskjell?

05.10.16 10:38
Bei Google finde man ungefähr alles - unabhängig von dieser Frage ist das einfach keine gute Quelle für seriöse Antworten.

05.10.16 12:03, Wowi
Doch, Google ist eine gute Quelle. Aus den Treffern eine seriöse Antwort abzuleiten, ist allerdings nicht Googles Aufgabe, sondern die des Benutzers. Dazu gehört auch, die Suche richtig einzugrenzen und nicht einfach nur auf die rohe Trefferzahl zu sehen. In unserem Beispiel:
a) die Suche auf norwegische Seiten beschränken, zB durch site:no
b) die Wortreihenfolge vorgeben durch Setzen in Anführungszeichen
c) den Platzhalter * benutzen
d) die Treffer bezüglich Relevanz durchsehen
Also los:
Suchbegriff: "jeg likte * best"
rohe Trefferzahl: 4,850,000
tatsächliche Anzahl von Fundstellen: 68
Relevant: alle

Suchbegriff: "jeg likte * mest"
rohe Trefferzahl: 4,140,000
tatsächliche Anzahl von Fundstellen: 13
Relevant: 5
ikke relevant f.eks.
"Jeg likte denne godt, kanskje mest av lettelse over at ..."
"det var X-Men jeg likte aller best. Og mest Wolverine, så klart"
men relevant f.eks.
"Det jeg likte aller mest med boken er at ..."
"Jeg likte 5. bilde mest, altså den nest siste"

Und was folgt daraus für eine seriöse Antwort? Zunächst, dass die rohe Trefferzahl gar nichts besagt - wie die zustande kommt, ist Googles Geheimnis. Weiterhin, dass ein Verhältnis von best:mest (68:5) > 10 ein starker Hinweis darauf ist, dass die Ausdrucksweise mit "mest" ungewöhnlich, wenn nicht gar falsch ist.

Bemerkung am Rande: Norweger benutzen den Superlativ "best", wo im Deutschen der Komparativ "lieber" gebraucht wird: hva liker du best, a eller b? Was magst du lieber, a oder b?

06.10.16 00:33, Bjoern de
Hei Wowi!

Mange takk! Eg deler ditt syn med hendsyn til Goggle. Selvfølgelig finnes det jo en del innskrenkinger. Bare at ett eller annet finnes på nettet betyr jo ikke at det derfor er sant eller riktig. En må både vurdere kvantitet og kvalitet av kildene.

Faktisk så ikke eg så nøyaktig på resultatene som du gjorde. Hadde eg sett at det var bare 5 "relevante" treff, så ville eg jo muligens trukket en annen slutning ifra det.

Så da heter det bate "best" da :-(

03.10.16 20:31
Stichwörter: akademischer Außenseiter
Hallo forum.Jeg trenger hjelp til å forstå begrepet "Akademischer aussenseiter" Hva betyr det og i hvilken situasjon kan jeg bruke det? Takk for svar.

03.10.16 21:56, Geissler de
Du har sikkert allerede funnet ut at en ordrett oversettelse av dette begrepet er „akademisk
outsider“.
Det betegner en person som jobber i et akademisk miljø, som forsker, vitenskapsmann,
samfunnsviter el.l. og som er kjent for synspunkter, metoder eller teorier som ligger langt
utenfor det som er etablert og aminosyren i det fagfeltet.

En klimaforsker som hevder at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt kan betegnes som
akademischer Außenseiter, eller en historiker som benekter nazistenes jødeutryddelse.
Riktignok viser det seg av og til at en a. A. har eller hadde rett. Rudolf Wegener var en
sådan i sin tid, eller den australske legen som hevdet at magesår ble forårsaket av bakterier
(kommer ikke på navnet i farten). Han ble latterliggjort først, men senere fikk han
nobelprisen.

03.10.16 22:05
Takk for hjelpen.

03.10.16 22:12, Geissler de
Det er merkelig hvordan hjernen fungerer (eller ikke). Jeg leste gjennom innlegget mitt før
jeg trykket på „Abschicken“. Likevel klarte jeg å overse at det står „aminosyren“ der jeg
hadde skrevet „mainstream“. Beklager.

03.10.16 23:06, Mestermann no
@Geissler: Det ga en slags interessant mening. Aminosyren i et fagfelt kan være svært sterk.

04.10.16 07:45
Ignaz Philipp Semmelweis
Galileo Galilei

Sansyligvis alle forskere som kom noe, som snudde den daværende viten(skapen) opp ned.

04.10.16 08:08
Jeg stusset også over "aminosyre", men kom til at det ga mening siden aminosyrer er byggeklosser i kroppen slik som teorier er vitenskapens byggeklosser, og en a.A. er da noen som ikke tror på enkle brikker, men heller finner på noe nytt - LEGO for eksempel.

04.10.16 10:26
Hihi, mir ging's mit der Aminosäure auch nicht viel besser. Ich bin
ebenfalls zuerst über das Wort gestolpert, habe es dann aber als Metapher
(oder wäre das schon ein Bild?) Geisslers interpretiert. Eigentlich ist es
fast schade, dass der gute Geissler hier nur zum "Opfer" der Autokorrektur
wurde...

Herzliche Grüße (vor allem nach München)
Birgit

03.10.16 20:20
Was bedeutet: Du er innsøkt på ..

03.10.16 21:34, Mestermann no
Mehr Zusammenhang, bitte.

03.10.16 22:32
et kurs eller møtte - aber was kann es auch/noch bedeuten?

03.10.16 22:39
Han har søkt SEG inn på et kurs.

03.10.16 23:04, Mestermann no
Ja, det er en utrolig dum og oppstyltet måte å si "du har søkt deg inn på..." på.

04.10.16 14:20
ok aber was bedeutet: "du er innsøkt på et kurs" denn nun?

04.10.16 14:27
Du hast Dich angemeldet (oder bist angemeldet worden).
Mvh RS.de

03.10.16 09:07
Direktorat - ?

Hva blir et direktorat på tysk?

Her blir det forklart som statlig forvaltningsenhet som ledes av en direktør
Arbeidsd-et, Fiskerid-et, Oljed-et, Sjøfartsd-et, Skatted-et

Så har de glemt de viktigste og mest kjente direktoratene: UDI og PD :-)

Ministerium er det vel ikke? Det er vel heller eine "untere Behörde". Aber auf welcher Ebene? Und wie übersetzen? "Amt" - ?

03.10.16 09:14
Trekker spørsmålet tilbake. Det har vært omdiskutert her allerede:

http://www.heinzelnisse.info/forum/archive?searchItem=direktorat&setOptions...

Det får vel bli "Amt" da oder meinethalben "Zentralamt"

02.10.16 19:09
en til:

Så får vi lett for å stivne til i de samme talemåter og male og male på samme kverna.

Klarer ikke å oversette settningen på tysk. Hvem kan hjelpe meg?

Takk igjien
Nicole

02.10.16 19:38, Bjoern de
Ich könnte mir folgende Übersetzung vorstellen:

Daher neigen wir dazu, in eingefahrenen Redewendungen zu erstarren und die gleiche Leier herunterzuspielen - wieder und wieder.

Das ist natürlich schon sehr frei... Aber so verstehe ich den Satz zumindest...

Nochmals Danke for tipset selv om eg så det for sent

02.10.16 20:24
Danke, beides passt und klingt plausibel. Und frei übersetzt ist vollkommen in Ordnung. Ich bin auf keine gut und sinnvoll klingende Übersetzung gekommen.

Jeg var forresten der. Det var veldig hyggelig. Kanskje neste gang...

02.10.16 21:03, Bjoern de
Ja, eg får følge med... neste treff er jo i München antakelig om to uker...

02.10.16 19:01
Hei,

finnes det noen som kan oversette meg følgende settningen på tysk:

Men det tiner og tærer på sneen, og det er forgjettende.

på forhånd takk!
Nicole

02.10.16 19:50, Bjoern de
Kanskje:

Aber es taut und zehrt am Schnee, und das ist vielversprechend.

Kann es "am Schnee zehren"? Ich denke schon...

02.10.16 12:15
Heisann,

hva er en norsketer? Ein Norwegerfresser?

I sammenheng:
En onkel var svensk utenriksminister i 1909. Heldigvis ikke 1905. Da ville han sikkert ha vært en fæl norsketer.

Hilsen
Nicole

02.10.16 14:03, Mestermann no
Ja. Gemeint damit ist hier wohl ein Gegner der norwegischen Unhabhängigkeit von Schweden (Unionsauflösung)
1905, wo die Stimmung in der schwedischen Establishment gegen Norwegen und Norweger ziemlich feindlich
war.

02.10.16 15:24
Takk for svaret!

01.10.16 16:19
Stichwörter: delegert myndighet, overført myndighet, übertragene Befugnisse
Hallo zusammen,

Wie kann man denn "delegert mydighet" (scheint ein fester Begriff zu sein) ins Deutsche übertragen?

Danke!

01.10.16 20:05, Mestermann no
Übertragene Befugnisse.

01.10.16 14:19
Hallo, weiß jemand von euch, wie "næringsoppgave" ins Deutsche zu übersetzen ist?

01.10.16 18:09
næringsoppgave = landwirtschaftliche Jahresabrechnung (laut Hustad, Stor norsk-tysk ordbok)

01.10.16 21:13
Nicht nur Landwirtschaft.
Gilt auch fuer GmbH und Einzelunternehmen.
Næringsoppgaven ist eine Anlage zur Steuererklaering.
Næringsoppgaven ist eine Uebersicht ueber
Einnahmen und Kosten.
Oddy

01.10.16 14:06
Årets Oktoberfest "auf der Wiesn" er i full gang. Jeg forstår at området heter "Theresienwiese" på standardspråket, og jeg antar at "Wiesn" er en lokal form. Hvordan har det seg at dette substantivet ender på -n?

01.10.16 17:57, Geissler de
Bairisk har ikke substantiver som slutter på -e. Standardtyske ord på -e dropper enten e'en
eller de slutter på -n.
Katze, Affe, Hose, Lampe, Karre blir da til Katz, Aff, Hosn, Lampm, Karrn henholdsvis.
Noen hunkjønnsord skifter også kjønn og blir til hankjønn. Eksempler på dette er die
Schnecke/da Schneck, die Wespe/da Weps.

01.10.16 21:43
En veksling fra hunkjønn til intetkjønn
forekommer også, f.eks die Ecke som
blir til das Eck.( gjelder også Baden Wuerttemberg. )
Trekant heter over hele Tys
kland das Dreieck
Og ikke die Dreiecke.
Oddy

01.10.16 23:48
Den "Schneck" gibt es auch in einigen Gegenden Hessens.

Gruß
Birgit

02.10.16 20:59
Takk for lynkurs i bairisk.

I gammelnorsk fins det et hunkjønnsord som blir skrevet «veisa». «Veisa» betyr dike, søledam. Substantivet forekommer i vår tid som stedsnavnet "Veisan" i Bergen. Dette egennavnet kan bety bløtmyr; området i Bergen var tidligere et sumpområde. http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/1424811

Nå lurer jeg på om det er språklig slektskap mellom tysk « Wiese» og norsk «veisa» . Det er muligens slik at München har «Wiesn»,og at Bergen har «Veisan». Jeg er klar over at Wiese betyr Grasland, das regelmässig geschnitten wird. Kan «Wiese» hete «Wisa» på ahd.?
Hilsen
14:06

02.10.16 23:10
Auf www.dwds.de (= Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache) findest du
in der Regel sehr gute und ausführliche Erläuterungen zur Etymologie eines
deutschen Wortes:

Wiese f. ‘Grasfläche’, ahd. wisa (8. Jh.), mhd. wise, asächs. wisa (in
Ortsnamen), mnd. mnl. wēse, daneben (wohl mit deminutivem k-Suffix) asächs.
wiska (ebenfalls in Ortsnamen), mnd. wisch(e), mnl. wisch. Herkunft
ungeklärt. Unsicher bleibt sowohl eine Verbindung mit anord. vīsir ‘Knospe,
Spitze’, aengl. wīse ‘Sproß, Stengel’, lit. veĩsti ‘durch Fortpflanzung
sich vermehren, (er)zeugen’ als auch mit (ablautend) ahd. waso ‘Rasen,
feuchter Erdboden’ (9. Jh.), asächs. waso ‘Rasen, Scholle’, mnd. wāse
‘Schlamm, feuchter Rasen’, mnl. waes, wāse, wāze, nl. waas ‘Schlamm,
sumpfiges Land’, aengl. wāse, engl. ooze ‘Schlamm’. Am ehesten wohl
verwandt mit awest. vāstra- n. ‘Weide, Gras, Futter’ und hethit. weši-
‘(Vieh)weide’.

Schöne Grüße
Birgit

02.10.16 23:48
Og så heter jo "samme" opplegget som "Wiesn" i München i Stuttgart "Wasen" https://de.wikipedia.org/wiki/Cannstatter_Volksfest

Wiesn er verdens største tivoli, mens Wasen er verdens neststørste...

03.10.16 02:49
(Der nachstehende Wortwitz ist so furchtbar, dass ich ihn euch nicht
vorenthalten möchte:

Was haben ein Börsenhändler und ein (Freiland-)Rind gemeinsam? Beide machen
in de Wiesn. ;-)

Gruß
Birgit)

03.10.16 08:36
8-0

Men hvorfor gjør børsmegleren i fra seg på vangen???

;-)

03.10.16 12:01
Das ist ein Wortspiel. Der Börsenmakler "macht in Devisen", d. h. er ist im
Bereich des Devisenhandels tätig.

Umgangssprachlich hat das Verb "machen" neben vielen anderen auch die
Bedeutung, in einer bestimmten Branche tätig zu sein:

Der XY macht jetzt in Gebrauchtwagen.
(Das bedeutet, dass XY jetzt als Gebrauchtwagenhändler tätig ist.)

Schöne Grüße
Birgit

04.10.16 22:44, Bjoern de
En Paronomasie altså? 8-0.

Eg vet jo godt hva det betyr å "gjøre i noe" på tysk, men eg oppfattet ikke helt Wortwitzen allikevel... Det skrives jo litt annerledes 8-|.

06.10.16 20:06
Meine Erklärung hat sich ja auch nicht nur an dich gerichtet, sondern an
mitlesende Norweger, die sich evtl. nicht so gut mit deutschen
umgangssprachlichen Ausdrücken auskennen.

Gruß
Birgit

Oktober 2016

Archiv - Monatsübersicht Aktuelle Themen
Vorhergehender Monat Nächster Monat