Direkt zum Seiteninhalt springen

"søke på" eller "søke om"? Google finner begge deler med omtrent samme hyppighet på *.no-sider. Er de to synonyme?

22.11.11 01:36, Mestermann no
Nei, ikke alltid. Man søker for eksempel et stipend, på en stilling, på studieopptak, mens man søker om
permisjon, om fritagelse, om en bevilgning. "På" tenderer til å handle om mer konkrete tiltak eller tilstander, mens "om"
mere tenderer mot at man ber om å få noe innvilget.

Dessuten søker man emneord i et kartotek, man søker på Google, søker på sitt eget navn osv.

22.11.11 02:12
Ja, hvis man da ikke søker i Google eller andre systemer/arkiver for gjenfinning av informasjon.

Akel (N)

22.11.11 07:27, Mestermann no
Jada, og man kan søke ved en ambassade om visum, eller søke hos NAV om trygdeytelser, eller søke til Kongen
om benådning, søke mot et bedre liv osv osv, men her handlet det vel om forskjellen i bruk av "på" og "om" i
forbindelse med å søke.

22.11.11 08:50
Nettopp, - og jeg for min del søker aldri "på Google", (men "i").

Akel (N)

22.11.11 09:59
Takk for gode svar! Da ble det faktisk feil da jeg "søkte om" et rom i studentbolig? Kjekt å vite neste gangen da :)

22.11.11 11:14
Til Mestermann (01:36): Man kan da faktisk også søke "om et stipend" og "om studieopptak", men ikke "om en stilling"... Men for mitt indre øre er det en liten semantisk forskjell mellom å "søke om et stipend" og "søke på et stipend", eller er det ikke?

Hilsen Bjørn

22.11.11 11:58, Mestermann no
Tja, en aldri så liten nøtt, faktisk. Den semantiske forskjellen ligger vel i at man søker om (å få) et stipend, ergo søker
man på stipendet.

Man kunne vel også si at man søker om å få en stilling, når man søker på en stilling.

Det er mulig at det ikke lar seg gjøre å sette opp noen fullstendig regel for når man søker om noe og når man søker
på noe, men at man bare må merke seg når det ene og andre brukes; det er subtile forskjeller. Vi kan jo tenke litt
over det.

For spørsmålsstilleren har nemlig ikke gjort feil når han/hun søkte om et rom i en studentbolig. Det er helt riktig.

23.11.11 15:03
Oi, nå er jeg litt forvirret.