Direkt zum Seiteninhalt springen

Hvordan er bruksmåten av ß på tysk? Må den brukes? Får tyskere problemer å forstå meningen av et ord hvis jeg skriver feil?

Med undrende hilsen=)

15.06.05 01:18
Vanligvis er det ikke noe stor problem naar en bruker "ss" istedet for "ß". Sveitsere gjoer det alltid.

Det finnes noen uttrykk som kan bli flertydige, f.eks:

"in Maßen" (maateholden)
"in Massen" (massevis)

15.06.05 04:57
Se følgende lenke:
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9F

M.

17.06.05 23:18
En hovedregel man kan bite seg merke i er følgende:

ß etter lang vokal - groß
ss etter kort vokal - dass

22.06.05 23:14
også ß etter to vokaler - heißen